Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
07. december 2020

Sviatok

Panna Mária bola od svojho počatia obdarovaná krásou výnimočnej svätosti

Pravoslávna cirkev neuznáva mariánsku dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, gréckokatolíci ju akceptovali, no nepoužívajú atribút „nepoškvrnené“

Panna Mária bola od svojho počatia obdarovaná krásou výnimočnej svätosti

Baroková Immaculata na Hlavnej ulici v Košiciach. Foto - TASR/Milan Kapusta

Ôsmy december je v kalendári Rímskokatolíckej cirkvi venovaný slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Predmetom tohto prikázaného sviatku je pápežom Piom IX. v bule Ineffabilis Deus 8. decembra 1854 dogmatizovaný článok viery: „Preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“

Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965), ktorému záležalo na ekumenizme, toto vyhlásenie otočil na pozitívne a sformuloval stručnejšie: Mária „bola od prvej chvíle svojho počatia obdarovaná krásou celkom výnimočnej svätosti“ (Lumen gentium 56).

Koncil pomenoval kristologický základ tejto dogmy, ako aj jej ekleziologický horizont: Mária bola „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom“, ale zároveň je „v Adamovom potomstve spojená so všetkými ľuďmi, ktorí majú byť spasení“ (Lumen gentium 53).

Predchodcom slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie je byzantský sviatok Počatie svätej Anny, keď počala presvätú Bohorodičku, slávený 9. decembra (zhruba od roku 700).

Jeho slávenie v rímskom obrade aproboval v roku 1476 pápež Sixtus IV. V roku 1863 boli pre tento sviatok vydané nové liturgické texty v súlade s dogmatickou definíciou z roku 1854, ktoré po liturgickej reforme po Druhom vatikánskom koncile zostali vo veľkej miere zachované.

A tak v súčasnosti kňaz na omši slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie prednáša:

„Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu“ (modlitba dňa).

„Ty si uchránil preblahoslavenú Pannu Máriu od poškvrny dedičného hriechu a naplnil si ju svojou milosťou, aby bola dôstojnou matkou tvojho Syna a počiatkom i obrazom Cirkvi, jeho krásnej nevesty bez vrásky a poškvrny“ (prefácia).

„Pane a Bože náš, nech sviatosť, ktorú sme prijali, zahojí v nás rany po prvotnom hriechu, pred ktorým si výnimočným spôsobom uchránil Pannu Máriu, keď bola bez poškvrny počatá“ (po prijímaní).

Zázračné počatie Márie svätou Annou

Pravoslávna teológia nie je ochotná uznať mariánsku dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Pravoslávna cirkev síce uctieva Máriu vo svojich hymnoch ako presvätú a bezhriešnu ženu (gr. panagia), no odmieta všetky pokusy racionálno-teologicky vyskúmať a oficiálne zafixovať tieto tvrdenia. Je za tým snaha vidieť Ježišovu matku ako súčasť stvorenia, ktoré potrebuje vykúpenie.

Inzercia

Pravoslávna cirkev si neosvojila západný koncept dedičného hriechu a dôsledok prvotného hriechu vidí predovšetkým v smrteľnosti človeka. Máriinu nepoškvrnenosť preto neinterpretuje ako milostivé privilégium, ale ako korunováciu spolupráce milosti a ľudského úsilia (gr. symmachia) a tiež ako výraz úprimnej intimity (gr. parresia) Matky a (Spasiteľa) dieťaťa.

Na pozadí príbehu, ktorý je vyrozprávaný v prvých kapitolách Jakubovho protoevanjelia, Pravoslávna cirkev 9. decembra stredným sviatkom oslavuje zázračné počatie Márie svätou Annou. To je predzvesťou 25. marca oslavovaného zázračného počatia Ježiša Pannou Máriou, z ktorej si jednorodený Syn Boží vzal telo, čím sa splnili predpovede prorokov.

V dôsledku záľuby Byzantíncov v symbolike sa tento sviatok v byzantsko-slovanskom obrade slávi 9. decembra. Vskutku od 25. marca do 25. decembra je to presne deväť mesiacov, čo je ideálna dĺžka tehotenstva: Boží Syn, ktorý sa stal človekom, predstavuje ideál ľudskej dokonalosti.

Po ňom najdokonalejšími na svete boli Jeho presvätá Matka a Ján Predchodca, ale zaiste boli menej dokonalí než Ježiš Kristus: preto bola Mária v lone svätej Anny deväť mesiacov bez jedného dňa (9. december – 8.  september) a Ján Predchodca deväť mesiacov a jeden deň (23. september – 24. jún).

Gréckokatolícka integrácia

Gréckokatolíci akceptovali mariánsku dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a zapracovali ju do svojich liturgických kníh, pričom nevyčiarkli staršiu ideovú náplň sviatku:

„Hoci pluky svätých a vybraných Božích zápasili so satanom a premohli ho, no nie tak ako ty, preblahoslavená Božia Matka, lebo prv než ho boli bývali premohli, boli od neho zotročení, lebo boli počatí v dedičnom hriechu. Ale ty jediná si bola počatá bez hriechu a bez hriechu si zotrvala do konca, slobodná v každom čase od jeho moci“ (gréckokatolícka večiereň).

„Dnes sa rozväzujú putá neplodnosti. Vyslyšal Boh modlitby Joachima i Anny. Proti nádeji sa dočkali požehnanej dcéry, z ktorej sa narodí Neopísateľný. Anjelom rozkázal, aby ju pozdravili: Raduj sa, Milostiplná“ (tropár sviatku).

V oficiálnom názve tohto sviatku, ktorý Gréckokatolícka cirkev na Slovensku predpisuje ako prikázaný sviatok, sa síce nepoužíva atribút „nepoškvrnené“, no gréckokatolíci ho slávia 8. decembra: Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

Sviatok Počatia nemá obdobie posviatku, pretože nepatrí do skupiny veľkých sviatkov a navyše pripadá na pôstne obdobie (Filipovka).   

Inzercia

Inzercia

Odporúčame