Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K veci Svet kresťanstva
16. január 2021

K veci

Mučeníctvo „pod Božou ochranou“

Mafiou zavraždený sudca Rosario Livatino a jeho cesta k blahorečeniu.

Mučeníctvo „pod Božou ochranou“

Ilustračné foto – Pixabay

Údolie chrámov v Akragase – dnešnom Agrigente na Sicílii – som navštívila už niekoľkokrát. Je to jedno z najúchvatnejších miest vo Veľkom Grécku, ktoré sa datuje do 5. storočia pr. Kr., zlatého veku Grékov na Sicílii, ešte pred príchodom Kartágincov a Rimanov.

Od roku 1993 však vnímam toto údolie inak. Deviateho mája 1993 som z Údolia chrámov robila spravodajstvo pre Vatikánsky rozhlas z návštevy Jána Pavla II. Všetci prítomní boli ohromení, keď sa pápež zrazu odchýlil od predpísaného scenára a počas homílie pred chrámom Svornosti ostro odsúdil sicílsku mafiu.

Táto jeho návšteva vstúpila do dejín: Ján Pavol II. bol prvým pápežom, ktorý použil slovo mafia. Od tohto príhovoru sa nejednoznačný vzťah medzi Cosou nostrou a Cirkvou vyjasnil (čo nebolo v južnom Taliansku vždy samozrejmosťou): mafia a Cirkev sú na opačných frontoch. A tí, ktorí bojujú proti mafii a odhaľujú ju, hrdinovia spomedzi klerikov i laikov, ako bol sudca Rosario Livatino, sú spojencami Cirkvi, ktorí bojujú v tom istom zákope za spravodlivosť:

Boh kedysi povedal: nezabiješ! Človek nemôže, žiadny človek, žiadna skupina... mafia nemôže meniť tento najposvätnejší Boží zákon a šliapať po ňom...! Tento ľud, sicílsky ľud, oddaný životu, ľud, ktorý miluje život, nemôže naveky žiť pod tlakom civilizácie protirečiacej životu, civilizácie smrti...! V mene tohto ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista, Krista, ktorý je život – cesta, pravda a život – hovorím tým, ktorí sú za to zodpovední: Obráťte sa! Jedného dňa príde Boží súd!

Málokto vie, že táto výzva Jána Pavla II. prišla po súkromnom stretnutí s rodičmi zavraždeného sudcu Rosaria Livatina, ktorý má byť čoskoro blahorečený. Pápež však zašiel ešte ďalej: tohto 38-ročného sudcu, ktorého zavraždila juhosicílska mafiánska zločinecká skupina Stidda (Hviezda), nazval „mučeníkom spravodlivosti a nepriamo aj viery“.

Tohto mladého, talentovaného a vzorného sudcu, ktorý pracoval na okraji talianskej spoločnosti, v čase jeho vraždy takmer nikto nepoznal. Jeho práca sa týkala zabavovania majetku nezákonného pôvodu, ktorý nadobudla sicílska mafia. Pritom zároveň rešpektoval práva obvinených, veľmi profesionálne a s konkrétnymi výsledkami. A robil to z oddanosti katolíckej viere.

V roku 2019 pápež František uvažoval nad tým, čo sudca Livatino napísal o vzťahu medzi vierou, právom a láskou:

Rozhodnúť sa znamená vykonať voľbu… a voľba je jednou z najťažších vecí, ku ktorým je človek povolaný. No práve v tejto voľbe a v tomto rozhodnutí… môže veriaci súdny úradník nájsť svoj vzťah s Bohom. Priamy vzťah, lebo vykonávanie spravodlivosti je sebarealizáciou, modlitbou a odovzdaním sa Bohu. Nepriamy vzťah prostredníctvom lásky k súdenému človeku... A táto úloha bude tým ľahšia, čím väčšmi si bude tento súdny úradník pokorne uvedomovať svoje slabosti, čím väčšmi bude zakaždým predstupovať pred spoločnosť ochotný a naklonený chápať človeka, ktorý pred ním stojí, a súdiť ho nie s postojom nadčloveka, ale skôr s konštruktívnou ľútosťou.

Boj Cirkvi proti mafii pokračoval aj za pápeža Benedikta a pápeža Františka, ktorý v roku 2014 vyhlásil: „Tí, ktorí sa v živote riadia týmto zlým plánom, napríklad členovia mafie, nie sú v spoločenstve s Bohom: sú exkomunikovaní!“ V roku 2020 pápež František promulgoval „dekréty o mučeníctve Božieho služobníka Rosaria Angela Livatina, laika“. Tak sa otvorila cesta k blahorečeniu sudcu Livatina, ktorý by bol vôbec prvým sudcom-mučeníkom, ktorého zavraždila mafia a bol by vyhlásený za blahoslaveného.

Z teologického hľadiska je mučeníctvo sudcu Livatina nepriamym mučeníctvom viery. Ide o ďalší prípad „nových mučeníkov“, ako ich nazýval Ján Pavol II., iný model mučeníctva, ktorý vznikol v 20. storočí, keď mnohí zomreli v podmienkach ideologických útokov či rozsiahleho spoločenského násilia, aj keď občas nepriamo v súvislosti s vierou.

Cirkev od štvrtého storočia uznáva dve tradičné cesty k svätorečeniu: via martyrii (cesta mučeníctva) a via virtutum (cesta cností). Na základe špecifikácie „mučeník spravodlivosti a nepriamo viery“, ktorú dal Ján Pavol II., pápež František v roku 2017 otvoril apoštolským listom tretiu cestu k svätorečeniu, ktorá stanovuje: „Obetovanie života je novou kauzou procesu blahorečenia a svätorečenia, odlišnou od káuz založených na mučeníctve a hrdinských cnostiach.“

Inzercia

„Obetovanie života“ sa posudzuje podľa piatich pravidiel:

a) slobodná a dobrovoľná obeta života a hrdinské prijatie istej a blízkej smrti propter caritatem (z lásky, pozn. prekl.);

b) súvis medzi obetovaním života a predčasnou smrťou;

c) praktizovanie kresťanských cností aspoň na obyčajnom stupni pred obetovaním života a potom až do smrti;

d) povesť svätosti a znamení, aspoň po smrti;

e) pre blahorečenie je potrebný zázrak, ktorý sa uskutoční po smrti Božieho služobníka a na jeho príhovor.

Tento mladý a húževnatý sudca svoj život obetoval, lebo hojne naplnil všetkých päť kritérií: obetoval život svojím povolaním vzorného sudcu, ktorý bojoval proti verejnému zlu – mafii – s vedomím, že mu hrozí smrť; kresťanského sudcu, ktorý pri výkone práva uplatňoval kresťanské cnosti; sudcu, ktorý dokázal, že viera a právo alebo evanjelium a zákon môžu jestvovať pospolu, ak ich vedie teologická cnosť lásky; a sudcu, ktorý svoj život a svoje povolanie protimafiánskeho sudcu vložil sub tutela Dei (pod Božiu ochranu), ako si Livatino často zapisoval do denníka.

Ines Angeli Murzaku, PhD, je profesorka dejín Cirkvi na Seton Hall University. Jej rozsiahly výskum o dejinách kresťanstva, katolicizmu, rehoľných rádov a ekumenizmu bol publikovaný v mnohých odborných článkoch a v piatich knihách. Najnovšou knihou, ktorú redigovala a preložila spolu s Raymondom L. Caprom a Douglasom J. Milewskim, je The Life of Saint Neilos of Rossano (Život sv. Neila z Rossana) v rámci Dumbarton Oaks Medieval Library. Dr. Murzaku často vystupuje v celonárodných aj medzinárodných médiách, novinách, časopisoch, rozhovoroch v rozhlase a televízii i v blogoch.

Pôvodný článok: Martyrdom „In the Hands of God“. Preložil: Matúš Sitár.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva