Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
23. február 2021

Larry J. Kulick

Americký biskup má v erbe slovenský znak, páčia sa mu naše dediny

„Starí rodičia z Kysúc ťažko pracovali a žili vieru, robili to dôsledne,“ povedal pre denník Postoj nový americký biskup.

Americký biskup má v erbe slovenský znak, páčia sa mu naše dediny

Foto: diecéza Greensburg, TK KBS

Je dosť možné, že ľudia žijúci na území americkej diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia ho naposledy videli počas zimnej olympiády na dresoch našich hokejistov. Tí, čo patria do miestnej Katolíckej cirkvi, sa s ním však teraz budú stretávať častejšie.

Reč je o slovenskom štátnom znaku, ktorý si ich nový biskup zvolil ako súčasť svojho biskupského erbu. Nesporne tým spravil vlasti svojich predkov slušnú reklamu.

Šiestym biskupom diecézy Greensburg sa stal 55-ročný Larry J. Kulick, ktorý má korene na Kysuciach a ovláda aj slovenčinu, ktorú ho naučili starí rodičia. Biskupskú vysviacku prijal 11. februára v miestnej katedrále Najsvätejšej sviatosti.

Odtiene slovenského znaku

Biskupská vysviacka sa pre koronavírusovú pandémiu konala za veľmi obmedzenej účasti kléru i veriacich. Súčasťou online vysielania obradu bol aj bohatý videomateriál o novom biskupovi, v rámci ktorého predstavil osobne svoj biskupský erb.

Na ľavej strane sa nachádza erb diecézy, ktorý sa nemenil od jej založenia v roku 1951. Pravá strana je už osobná. „Keď je biskup ordinovaný, je to akoby uzavrel s diecézou manželstvo,“ povedal biskup Kulick na margo dvoch častí jedného erbu.

Pravú časť erbu, ktorá odkazuje na slovenský pôvod biskupa, tvorí štylizácia slovenského národného znaku, ale kto si ho pozrie lepšie, nájde rozdiely. Tie majú podľa biskupa Kulicka svoj význam.

Tmavočervená farba vo vrchnej časti slovenského znaku symbolizuje krv, bledšia naspodku zase oheň. Dva odtiene červenej na pozadí slovenského dvojkríža odkazujú podľa biskupa na mučenícku smrť jeho krstného patróna, svätého Vavrinca (Larry je skrátene Lawrence). Diakon Vavrinec zomrel mučeníckou smrťou upálený na rošte. Je to aj odkaz, že každý veriaci človek je povolaný evanjelizovať a horliť za kresťanskú vieru.

Biskup Kulick sa pri výklade pozastavil aj pri dvojkríži, keď americkým veriacim niekoľkými vetami predstavil slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Modré trojvršie nie je len odkazom na slovenské kopce, ale reprezentuje tiež vrchy juhozápadnej Pensylvánie, pokračoval biskup. Modrá a biela sú zároveň aj oficiálne farby jeho rodného mesta Leechburg, modrá je tiež symbolom ocele, pričom práve Leechburg je významným producentom tohto kovu. Lenže ani modrá nie je rovnaká, má taktiež tiene, ktoré symbolizujú, že Kristus osvetľuje náš život.

Dva snopy pšenice na kopcoch odkazujú na pokrm, ktorý Ježišovi podávala svätá Marta, patrónka Kulickovej rodnej farnosti. Pšenica je tiež symbolom Eucharistie a žatvy. V každom zväzku je sedem pšeničných klasov, keďže sedem je aj sviatostí cirkvi. „Pre tých, čo majú radi čísla, sedem a sedem je štrnásť, čo je počet apoštolov s Ježišom a Máriou, základu cirkvi,“ dodal počas slávnostnej omše k bohatej symbolike svojho erbu biskup Kulick.

Jeho biskupské heslo je jasné a nepotrebuje výraznejší komentár: „Kristus je Pravda.“

Slovenské dediny a americké veterány

Starí rodičia biskupa Kulicka prišli do Ameriky z Kysúc, z otcovej strany vedú korene do Novej Bystrice, po matke do Starej Bystrice. Ako si na nich spomína? „Ťažko pracovali a žili svoju kresťanskú vieru. Boli v tom dôslední,“ povedal biskup Kulick pre denník Postoj.

Slovensko navštívil sedemkrát, spolu s ďalšími americkými Slovákmi absolvoval viaceré púte, pričom zároveň navštívili svojich príbuzných. Pri cestách na Slovensko však nepreferuje veľké mestá. „Najradšej chodím do malých dediniek, kde vidno život jednoduchých ľudí, ako žijú svoju vieru a svoje tradície,“ priblížil.

Inzercia


Spoločná fotografia z biskupskej vysviacky Mons. Kulicka. V hornom rade vpravo je aj biskup eparchie Parma Milan Lach.

Biskup Kulick je aktívny v mnohých organizáciách amerických Slovákov, ktoré okrem podpory slovenských farností a zachovávania národných zvykov a tradícií plnia ešte jednu dôležitú funkciu. Keďže veľa slovenských imigrantov v Pensylvánii pracuje v priemyselných odvetviach, ktoré sú aj životu nebezpečné, tieto organizácie finančne pomáhajú rodinám v prípade, že dôjde k strate zamestnania alebo života.

Nemôže chýbať ani otázka o obľúbenom slovenskom jedle. „To je ako spýtať sa ma, ktorý je môj obľúbený Pontiac. Všetko,“ reagoval biskup so smiechom. Nepriamo sa tak dostávame k celoživotnej vášni biskupa Kulicka, ktorou sú historické automobily.

Vo svojej bývalej farnosti St. James v New Alexandrii každoročne v lete organizoval prehliadku veteránov, čo malo pre farnosť aj fundraisingový význam. „Je to tiež šanca byť spolu a evanjelizovať,“ povedal biskup v sprievodnom videu k vysviacke.

Ako sa dozvedáme z oficiálnej stránky diecézy, jej nový pastier je veľkým fanúšikom značky Pontiac. Obzvlášť hrdý je na kúsok, ktorý dostal na svoje 18. narodeniny od starej mamy – Pontiac LeMans z roku 1966. Je to automobil, ktorým ho priviezli domov z pôrodnice.

Kto je biskup Larry J. Kulick, J.C.L.

Narodil sa 24. februára 1966 v meste Leechburg v diecéze Greensburg. Je vôbec prvým kňazom tejto diecézy, ktorý sa stal jej biskupom.

Po absolvovaní strednej školy študoval filozofiu na Saint Vincent College a v roku 1988 dosiahol titul bakalár a neskôr titul magister v odbore systematická teológia. Za kňaza bol vysvätený 16. mája 1992 v Katedrále Najsvätejšej sviatosti v Greensburgu. V roku 2012 získal licenciát z kánonického práva na Americkej katolíckej univerzite vo Washingtone, D.C.

Po svojej vysviacke pôsobil ako farský vikár-kaplán vo farnosti pri Katedrále Najsvätejšej sviatosti a vo Farnosti Nepoškvrneného počatia v Irwine. Ako farár pôsobil vo Farnosti Dobrého pastiera v Kente, vo Farnosti sv. Jozefa v New Kensingtone a vo Farnosti sv. Jakuba v New Alexandrii.

V rámci diecézy bol poverený viacerými službami: poradca pre kňazské povolania, zodpovedný za trvalý diakonát, biskupský ceremoniár či kancelár.

V roku 2012 ho biskup Lawrence E. Brandt vymenoval za generálneho vikára a moderátora kúrie. Ako generálny vikár pokračoval v úrade aj pri nasledujúcom biskupovi Mons. Edward C. Malesicovi od roku 2015.

Deň po tom, čo bol biskup Malesic vymenovaný za biskupa v Clevelande, bol Larry J. Kulick zvolený zborom konzultorov za diecézneho administrátora diecézy Greensburg. Aktívny je v mnohých slovenských kultúrnych a iných organizáciách na miestnej i národnej úrovni. Je doživotným členom Prvého katolíckeho slovenského zväzu a viac ako 25 rokov pôsobil ako kaplán v okrese George Onda. Je tiež členom Rytierskeho rádu Božieho hrobu jeruzalemského.

V diecéze Greensburg žije 640-tisíc obyvateľov, z toho katolíkov je 128-tisíc. Diecéza má 78 farností, pôsobí v nej 60 aktívnych diecéznych kňazov a jedenásť rehoľných kňazov (benediktínov a kapucínov) pričlenených k farnostiam.

Zdroj: diecéza Greensburg, TK KBS

Stratég a líder cirkvi

„Ukázal sa ako stratég a energický líder,“ predstavili biskupa Kulicka vo videomateriáli na úvod jeho vysviacky. Počas pandémie pomohol pripraviť bezpečnostný protokol, ktorý mal napomôcť návratu veriacich k verejným bohoslužbám.

Podľa biskupa Kulicka je nevyhnutná transparentná komunikácia s farníkmi. Vlani na jeseň z pozície diecézneho administrátora nariadil všetkým farnostiam, aby po prvýkrát v dejinách diecézy zverejnili výročné správy svojho hospodárenia, uviedla Tlačová kancelária KBS. Tieto výročné správy, zverejnené minulý mesiac, podrobne opisovali vplyv ochorenia covid-19 na každú farnosť, ale zdokumentovali tiež aktivity a úsilie jednotlivých farností smerom k ľuďom v núdzi v čase pandémie.

„Dve črty, ktoré charakterizujú obyvateľov západnej Pennsylvánie a ktoré boli rozhodujúce aj pri mojej výchove a formácii, sú silná viera a silná pracovná morálka. Keď začínam svoju biskupskú službu, viem, že nás čaká ešte veľa práce pri starostlivosti o naše spoločenstvo viery v postpandemickom svete. Verím, že keď budeme navzájom spolupracovať, môže cirkev a jej členovia i naďalej pomáhať tým, ktorí sú v duchovnej či fyzickej núdzi,“ uviedol ešte pred vysvätením Mons. Kulick.


Záznam z biskupskej vysviacky, v úvode je informačný materiál o novom biskupovi.

Hlavným svätiteľom bol arcibiskup Filadelfie Nelson J. Pérez, spolusvätiteľmi boli bývalí biskupi diecézy Greensburg. Na vysviacke sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v USA a tiež traja biskupi východného obradu, medzi nimi gréckokatolícky biskup americkej eparchie Parma Milan Lach.

Biskup Kulick sa v ďakovnom príhovore na konci slávnosti dotkol aj svojho kňazského povolania. Ako chlapec chcel veľmi miništrovať, no slovenský kňaz mu povedal, že najprv musí mať za sebou prvé sväté prijímanie. Hneď ako splnil túto „podmienku“, utekal na faru, kde klopal so žiadosťou, aby mohol slúžiť pri oltári.

„Dnes prichádzam ako kňaz a biskup k vašim dverám. Klopem a pýtam sa: môžem vám slúžiť?“ povedal v katedrále.

A na záver aj v slovenčine dodal: „Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Naveky. Amen.“

Odporúčame