Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
02. december 2015

Vatileaks 2: Nie korupcia, skôr rodinkárstvo a zlé riadenie

Dva najnovšie bestsellery ukazujú, prečo boli finančné reformy pápeža Františka také potrebné.
Vatileaks 2: Nie korupcia, skôr rodinkárstvo a zlé riadenie

Tieto dve čerstvé knihy, ktoré čerpajú z uniknutých dokumentov týkajúcich sa finančných previnení a zlého hospodárenia vo Vatikáne, umožňujú ľuďom lepšie pochopiť, prečo kardináli zvolili Františka za pápeža. A tiež to, prečo si zvolil za jednu zo svojich priorít finančnú reformu kúrie.

Dokumenty dávajú podrobnejší pohľad na vec, no väčšina z toho už bola dobre známa. Takisto je pravda to, že ani dokumenty nepreukazujú viac korupcie, skôr poukazujú na finančné a účtovné postupy, ktoré ležia hlboko pod štandardmi transparentnosti a zodpovednosti, aké sa čakajú od európskeho štátu. Presne to vystihol titulok agentúry AP: ide viac o príklady zlého riadenia ako kriminality.

Dokumenty nedokazujú korupciu, skôr poukazujú na finančné a účtovné postupy, ktoré ležia hlboko pod štandardmi transparentnosti a zodpovednosti, aké sa čakajú od európskeho štátu. Zdieľať

Obe knihy – Gianluigi Nuzzi: Obchodníci v chráme a Emiliano Fittipaldi: Chamtivosť – sa rozširujú o zlyhaniach a nekalých praktikách, ktoré boli dobre známe v čase zvolenia pápeža Františka: špirálovo rastúce náklady, rodinkárske praktiky a zneužívanie fiškálnej a daňovej suverenity Vatikánu.

„Vo vedení účtovníctva Svätej stolice a Štátneho sekretariátu je úplná absencia transparentnosti,“ napísali podľa Nuzziho knihy v júni 2013 pápežovi Františkovi piati medzinárodní audítori. „Náklady sú mimo kontroly. Týka sa to najmä osobných nákladov, no rozširuje sa to všade.“

Audítori vzniesli podobné sťažnosti aj v predošlých rokoch, no boli ignorovaní. Po mesiaci vytvoril znepokojený František mocné teleso, ktoré pozostávalo z expertov z vonkajšieho prostredia, jeho úlohou bolo spraviť nápravu a zastaviť špirálu výdavkov a rodinkárstva.

Je to minulosť

Pápežov krízový štáb, Pápežskú referenčnú komisiu na preskúmanie a usmernenie usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktúry Svätej stolice (COSEA), viedol maltský bankár Joseph Zahra a koordinoval ho španielsky monsignor Lucio Vallejo Balda.

Na základe zistení a odporúčaní komisie COSEA František vo februári 2014 vytvoril mocné ekonomické ministerstvo – Sekretariát pre ekonomiku pod vedením kardinála Georgea Pella, ktoré sa zodpovedá priamo pápežovi a Prefektúre pre ekonomické záležitosti Svätej stolice.

Knihy sú napriek reklame vydavateľa väčšinou knihami minulosti: ukazujú, čo viedlo k súčasným reformám. Zdieľať

To je dôvod, prečo sú knihy (napriek reklame vydavateľa) väčšinou knihami minulosti: ukazujú, čo viedlo k súčasným reformám.

Nuzziho kniha je podrobnejšia, v podstate vychádza z dokumentov, ktoré zhromaždila komisia COSEA na konci roku 2013 a na začiatku roka 2014. Jej koordinátor Mons. Vallejo Balda bol zatknutý vatikánskou políciou a obvinený z trestného činu úniku dokumentov.

Nuzzi naznačuje, čo mohlo byť motívom Valleja Baldu. „Ľudia, ktorí mi poskytli tento materiál, to urobili preto, lebo ich trápil veľký rozdiel medzi tým, čo František sľúbil, a tým, čo sa robí, aby sa zamedzilo jeho reformám a podkopala jeho dôveryhodnosť.“

Gianluigi Nuzzi: Obchodníci v chráme.

Križiacka žurnalistika?

Samotný Nuzzi sa snažil ospravedlniť svoju knihu slovami, že si kládol za cieľ „obnažiť a odsúdiť odporcov Františka“ v kúrii a „dodať transparentnosť orgánu, ktorý bol dlho zatemnený úzkymi a často nelegálnymi záujmami v rozpore s princípmi evanjelia“.

No v deň, keď sa oznámilo zatknutie Mons. Valleja Baldu a Francescy Chaoqui, hovorca Vatikánu otec Lombardi túto myšlienku zavrhol. „Je potrebné absolútne odmietnuť chybné uvažovanie, že toto by mohol byť spôsob, ako pomôcť pápežovmu poslaniu.“

Federico Lombardi: Ide o informácie, ktoré si pápež sám vyžiadal. Je to človek, ktorý vie, že v živote sú problémy – nie je to tak, že by mu to musel niekto vysvetľovať. Zdieľať

V celej veci ide vraj predovšetkým o zlé riadenie, klientelizmus a kultúru zvýhodňovania, ani nie tak o skutočnú korupciu či trestné činy. Hoci spôsob, akým o tom Nuzzi hovorí, naznačuje skôr to druhé.

Federico Lombardi doplnil, že objektívnejšie a serióznejšie vyšetrovanie lepšie rozlíši medzi väčšinou finančných operácií Vatikánu, ktoré sú čestné, a tými oblasťami, ktoré „treba korigovať, nejasnosťami, ktoré treba vysvetliť, a neprávosťami či nezákonnosťami, ktoré treba odstrániť“.

Pokiaľ ide o tvrdenie autorov, že pomáhajú vykoreniť tieto praktiky, pápež podľa Lombardiho „nepotrebuje knihy Nuzziho či Fittipaldiho“, aby mu hovorili, kde sú vo Vatikáne problémy. Doplnil, že väčšina informácií v knihách je verejne známa, hoci nie až tak podrobne. Takisto ide o informácie, ktoré si pápež sám vyžiadal.

Otec Lombardi novinárom povedal, že hoci sa z kníh vo Vatikáne netešia, pápež je „pokojný, je človekom, ktorý vie, čo má robiť, a vie, že v živote sú problémy – nie je to tak, že by mu to musel niekto vysvetľovať“.

Prečo bola vytvorená pápežská komisia

Dráma v Nuzziho knihe pochádza z doby, keď sa komisia COSEA koncom roka 2013 pokúšala získať presný obraz vatikánskych financií. Požadovala nahliadnutie do evidencie majetku a účtovných kníh, no narazila na stenu. Pápeža Františka to vo februári 2014 viedlo k dramatickému kroku založiť nový mocný Sekretariát pre ekonomiku, vedením ktorého poveril kardinála Georgea Pella (viac v komentári na CV).

František zdedil ponurú situáciu. „Na jednej strane existoval chaos v riadení zdrojov a výdavkov, čo špirálovite viedlo k strate kontroly, premršteným nákladom, podvodným zmluvám, nepoctivým dodávateľom zastaraných a predražených výrobkov vo Vatikáne. Na druhej strane bol klientelizmus a pochybné finančné operácie, ktoré bránili zmenám a podkopávali opatrenia prijaté pápežom Benediktom.“

Pápež František v júni 2013 na stretnutí s kardinálmi dozorujúcimi vatikánske financie rozdal kópie audítorskej správy, ktorá načrtávala potrebu zmeny. Mal tiež 16-minútový prejav, ktorý zaznamenal jeden z prítomných a neskôr ho poskytol Nuzzimu.

„Naše účtovné knihy nie sú v poriadku, musíme ich očistiť,“ povedal František kardinálom a pokračoval v kritike netransparentnosti účtovníctva, rodinkárskeho zamestnávania, čo vedie k špirálovitému rastu výdavkov. Zdieľať

„Naše účtovné knihy nie sú v poriadku, musíme ich očistiť,“ povedal František a pokračoval v kritike netransparentnosti v účtovníctve, rodinkárstva v zamestnávaní vedúcich k špirálovitým výdavkom, nedostatku dohľadu nad investíciami, absencie riadnej ponuky práce, a k tomu, že milióny boli premrhané.

Inzercia

Dňa 18. júla 2013 František oznámil vytvorenie COSEA, ktorá sa v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch pokúsila popasovať s problémami.

Čo COSEA našla

Hoci väčšina oddelení Vatikánu odpovedala na žiadosti COSEA na úplné sprístupnenie miezd či účtovných uzávierok, stretla sa aj s odmietnutím spolupracovať v Kongregácii pre kauzy svätých. Tá vyhlásila, že nemá dokumenty, ktoré by preukazovali, koľko si účtovalo za svoje služby 450 postulátorov (úradníkov, ktorí pracujú na prípadoch svätých). Priemerná cena za svätorečenie, hovorí Nuzzi, je 500-tisíc eur – na pokrytie výdavkov na mnohých expertov a právnikov potrebných počas procesu.

V reakcii na to pápež zmrazil viac ako 400 účtov v IOR („vatikánskej banke“) a začalo sa vyšetrovanie účtovnej činnosti, ktoré podľa Nuzziho trvalo mnoho mesiacov. No nepíše, aké zmeny sa v dôsledku vyšetrovania urobili. Takisto netvrdí, že došlo ku korupcii, hoci píše, že 20 percent z nákladov každého svätorečenia po odpočítaní výdavkov nešlo tam, kam malo – do fondu na podporu chudobných diecéz.

Emiliano Fittipaldi: Chamtivosť.

Halier sv. Petra

Ďalšia kapitola v Nuzziho knihe je venovaná Halieru sv. Petra, čo je každoročná zbierka, ktorá sa robí na celom svete na podporu práce pápeža a kúrie. Nuzzi tvrdí, že „pápež zistil, že výdavky kúrie boli hradené peniazmi, ktoré boli určené pre chudobných“. Tým predpokladá, že Halier sv. Petra je určený výhradne pre pápežskú charitu. Takto chápané to však nikdy nebolo.

Otec Lombardi na to reagoval: „Pápežská starostlivosť o chudobných určite je jedným zo základných cieľov, ale, samozrejme, nie je zámerom veriacich (darcov) nariaďovať pápežovi výpočet jeho potrieb (...) vo svetle jeho služby pre dobro všeobecnej cirkvi.“

Halier sv. Petra sa vždy v minulosti používal na pokrytie ročného deficitu Vatikánu. Tak je to aj dnes. Nuzzi hovorí, že v roku 2013 šlo na chod kúrie 67 percent fondu. Hovorí: „Na každé euro, ktoré našlo cestu k Svätému Otcovi, sotva 20 centov skončilo v projektoch na pomoc chudobným.“

Presne kvôli tomu pápež František vytvoril Sekretariát pre ekonomiku – na zabezpečenie toho, že Vatikán zníži svoje výdavky a bude žiť v rámci svojich možností, aby z toho mali prospech chudobní. V decembri roku 2013 COSEA odmietla podpísať rozpočty vatikánskych oddelení, ktoré si vyžadovali schválenie Sekretariátu pre ekonomiku.

Kardinál Pell v júli 2014 vyhlásil „nový ekonomický rámec“, keď zaviedol nové účtovné postupy ako aj úsporné opatrenia. Povedal, že v priebehu niekoľkých rokov dúfa v odstránenie deficitu.

Nezdanené cigary

Knihy osvetľujú problémy, ktorým pápež čelil a naďalej čelí pri modernizovaní aparátu, ktorý je oddávna zvyknutý žiarlivo si strážiť svoje privilégiá a autonómiu. Zdieľať

Iným problémom, ktorým sa podrobne zaoberá Fittipaldiho kniha Chamtivosť, je spôsob, akým nezdanené obchody a služby vo Vatikáne (benzínová čerpacia stanica, supermarket a trafika) generujú desiatky miliónov eur príjmu vlády vatikánskeho štátu alebo Štátneho sekretariátu. A to tým, že sa lacno predávajú výrobky oslobodené od dane. Aj keď sú tieto veci teoreticky určené výhradne pre obyvateľov a zamestnancov Vatikánu, čísla ukazujú, že mnohé nakupujú ľudia zvonku a potom predávajú na otvorenom trhu.

Hoci John Allen poznamenáva, že „iba málo z týchto správ je pre starých Rimanov niečím novým,“ Nuzzi robí dobrú robotu pre reformu v tejto oblasti. Uvádza dodávateľa cigariet pre Vatikán s výpočtom jeho predajov s bonusmi a platbami za zavedenie konkrétnych značiek (v marci 2013, keď prebiehalo konkláve, vatikánsky governorát súhlasil s podporou a predajom cigariet Philip Morris za poplatok 12-tisíc eur). Poznamenáva, že je to pod dohľadom, „no dnes po takmer troch rokoch od začiatku Františkovho pontifikátu jeho reforma governorátu stále nenadobudla účinnosť“.

Nehnuteľnosti a dôchodky

Ďalšou oblasťou, ktorú kontrolovala COSEA, boli vatikánske realitné spoločnosti. Podľa Nuzziho dokumentov boli prenájmy nehnuteľností masívne podhodnotené, často s takmer žiadnym nájomným, pretože nájomníci nedodržiavali dohody.

Mnohí príjemcovia týchto výhod sú vysokými úradníkmi Vatikánu vrátane kuriálnych kardinálov, ktorí sa tešia z elegantných a priestranných nehnuteľností v srdci Ríma. Znovu platí, že to nie je žiadna novinka, aj keď to vyvoláva otázku, ako sa vatikánski úradníci držia svojho záväzku evanjeliovej jednoduchosti. Takisto je iste mnoho dôkazov, že nesprávne hospodárenie s budovami produkuje to, čo Nuzzi nazval ako „mrhanie, nepotizmus a otvorené škandály“.

Nuzzi sa tiež zameriava na čiernu dieru vo vatikánskom dôchodkovom fonde – vec, ktorej čelí väčšina štátov Európy –, no nespomína, že aj týmto sa zaoberá Pellov Sekretariát.

Dôvod na reformu

Nuzziho kniha zdôrazňuje potrebu reformy – no je to vec, ktorú si v roku 2013 stanovil sám pápež František a to aj viedlo k súčasným reformám. Zdieľať

Dnešné knihy ukazujú iba málo viac z toho, čo vedeli kardináli, keď zvolili Františka, aby sa vysporiadal s porušeným fungovaním Vatikánu. Osvetľuje to problémy, ktorým čelil a naďalej čelí pri modernizovaní aparátu, ktorý je oddávna zvyknutý žiarlivo si strážiť svoje privilégiá a autonómiu.

Nuzziho kniha opisuje najmä tvrdý boj starej gardy, ktorá sa postavila proti Františkovým reformám. Je to zápas, ktorý stále prebieha, hoci o celkovom smerovaní len málokto pochybuje. Vo Vatikáne sa postupne zavádzajú medzinárodné štandardy účtovníctva a riadenia. Nesprávne praktiky a dysfunkcie sa vykoreňujú.

Nuzziho kniha silno zdôrazňuje potrebu reformy – čo je napokon vec, ktorú si v roku 2013 stanovil sám pápež František, ktorý cirkev vedie k súčasným reformám.

Austen Ivereigh
Autor je koordinátorom a spoluzakladateľom britského projektu Catholic Voices. Je bývalým zástupcom šéfredaktora magazínu Tablet a asistentom kardinála Cormaca Murphy-O’Connora pre vzťahy s verejnosťou. O pápežovi Františkovi napísal knihu Veľký reformátor.

Pôvodný text: “Vatileaks 2”: corruption, cronyism, and mismanagement. Publikované v rámci licencie Creative commons. Preložil L. Obšitník. Foto: flickr.com.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.