Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev vo svete Svet kresťanstva
06. október 2021

Synodálna cesta v Nemecku

Druhé zhromaždenie sa skončilo chaosom, proces kritizuje už aj kardinál Kasper

Synodálna cesta sa predlžuje až do roku 2023, diskutuje sa dokonca už aj o zrušení sviatostného kňazstva.

Druhé zhromaždenie sa skončilo chaosom, proces kritizuje už aj kardinál Kasper

Foto – Synodaler Weg/Maximilian von Lachner

Reformný proces obnovy nemeckej cirkvi, nazývaný synodálna cesta, sa začal pred dvoma rokmi 1. decembra 2019. Pre pandémiu bolo druhé synodálne zhromaždenie dvakrát presunuté. Napokon sa uskutočnilo na prelome septembra a októbra vo Frankfurte nad Mohanom.

Z pôvodne plánovaných dvoch rokov sa celý proces predlžuje na viac ako tri roky. Záverečné piate synodálne zhromaždenie sa má uskutočniť až začiatkom roka 2023. Rozhodli tak na ostatnom stretnutí vo Frankfurte hlavní aktéri – Nemecká biskupská konferencia (DBK) a Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZDK).  

„Koktavý“ začiatok a chaotický koniec

Mnoho účastníkov opustilo trojdňové synodálne zhromaždenie už v priebehu posledného dňa. Predseda Nemeckej biskupskej konferencie Georg Bätzing vzhľadom na stále sa uprázdňujúce miesta v synodálnej sále požiadal na popoludňajších rokovaniach o skontrolovanie kvóra. Na uznášaniaschopnosť sa vyžaduje dvojtretinová väčšina, teda 154 osôb. Z preskúmania vyplynulo, že je prítomných iba 149 účastníkov.

Povinná prestávka sa u niektorých zúčastnených nestretla s veľkou dôverou. V médiách sa objavili informácie, že niektorí prítomní nepoužili hlasovacie zariadenie, aby tak zabránili uznášaniaschopnosti.

Na záverečnej tlačovej konferencii biskup Bätzing uviedol, že jeho návrh, ktorý viedol k predčasnému ukončeniu synodálneho zhromaždenia, bol myslený ako „vzdelávací moment“. Podľa jeho slov chcel posilniť vedomie, že synodálna cesta teraz vstupuje do dôležitej fázy a je potrebné, aby nedochádzalo k spochybňovaniu jednotlivých hlasovaní.

„Toto je pre nás priorita,“ povedal Bätzing. „Tlak je veľký, zároveň potrebujeme viac času a priestoru,“ hovorí o návrhu predĺžiť synodálnu cestu.

Tento návrh podporil aj prezident ZDK Thomas Sternberg: „Nejde o oznámenie katastrofy alebo nejakého problému. Práve naopak, funguje to všetko veľmi dobre, aj s hlasovaním, disciplínou, so vzájomným rešpektom, dokonca aj pri úplne odlišných názoroch.“

Čítajte tiež

Portál CNA Deutsch však vo svojej analýze informoval o viacerých technických, procedurálnych i obsahových problémoch. Písali o „koktavom“ začiatku, ktorý poznačil aj ďalší priebeh. Účastníci synody sa napríklad opakovane sťažovali, že postup hlasovania nebol vždy transparentný a niektoré predložené texty boli nezrozumiteľné.

Pre množstvo procedurálnych požiadaviek zas nebolo možné vždy dodržať naplánované časy, a tak vystúpenia účastníkov museli byť skrátené.  

Záver stretnutia bol tiež sprevádzaný chaosom v synodálnej sieni. Následné predčasné ukončenie bolo niektorými interpretované ako škandál, ktorý zakryl všetky dovtedy dosiahnuté výsledky.

Zrušenie sviatostného kňazstva? Návrh prešiel o jeden hlas

Na synodálnom zhromaždení bolo spolu predložených 16 dokumentov: 13 z nich prešlo prvým čítaním a budú sa dopracovávať na jednotlivých synodálnych fórach. V centre celej synodálnej cesty stoja štyri ústredné témy: zneužívanie moci, sexuálna morálka, kňazský celibát a postavenie žien v cirkvi.

Vášne vyvolalo najmä rozhodnutie synodálneho zhromaždenia diskutovať o zrušení sviatostného kňazstva.

Počas rokovaní o základnom texte s názvom Existencia kňaza dnes sa nastolila otázka, či cirkev vôbec potrebuje sviatostné kňazstvo. Požiadavka znela, či by nemala zodpovedná pracovná skupina prešetriť otázku, či sú kňazi v katolíckej cirkvi potrební. Tento návrh prešiel o jeden hlas.

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie na tlačovej konferencii kritizoval správy médií, že by synodálne zhromaždenie chcelo zrušiť kňazstvo. „V žiadnom prípade nejde o zrušenie kňazstva,“ povedal biskup Bätzing.

„Postavenie sviatostného úradu kňaza poznačila kríza zneužívania a tiež nedostatok kňazov. Synodálne fórum chce preto posilniť postavenie kňazskej služby uprostred Božieho ľudu, má povedať, prečo a kde kňazov potrebujeme,“ vysvetľoval predseda nemeckých biskupov.


Predseda Nemeckej biskupskej konferencie Georg Bätzing. Foto – TASR/AP

Podľa názoru niektorých účastníkov by sa malo radikálne zmeniť aj chápanie sviatosti manželstva. Základný text Žiť v úspešných vzťahoch – žiť lásku v sexualite a partnerstve bol prijatý väčšinou hlasov. V ňom sa napríklad ustanovuje požehnávanie homosexuálnych partnerstiev.

Niektorí však v návrhoch išli ešte ďalej. „Pre rodinu by už bolo vhodné, keby náš text urobil ďalší krok a úplne dekriminalizoval sexualitu neheterosexuálnych párov a urobil z nej sviatosť,“ znel jeden z návrhov.

Inzercia

Biskup z Passau Stefan Oster opísal atmosféru takto: „Veľa sa tu hovorí o zmene paradigmy. Predkladané texty o moci a sexuálnej morálke sú veľmi náročné až provokačné, znamenali by veľkú zmenu v cirkevnom učení. Kultúru diskusií však oceňujem, i keď ja sa tu považujem za veľmi malú menšinu, ktorá obhajuje súčasné učenie cirkvi. Drvivá väčšina chce zmeny, niektoré aj radikálne.“

Reakcie zahraničných pozorovateľov

V posledný deň synodálneho zhromaždenia podávali správu o svojich dojmoch zahraniční pozorovatelia.

Pastor Christoph Stiba zo Spoločenstva kresťanských cirkví vníma, že zvonka je na synodálnu cestu vyvíjaný veľký tlak očakávaní. „My cirkvi dokážeme celkom dobre vyrábať referáty. A považujem za úžasné, ako boli napísané dokumenty v rámci prípravy na zasadnutie. Priznám sa však, že je pre mňa náročné prečítať si toľko listov papiera a skutočne porozumieť ekleziologickej štruktúre katolíckej cirkvi s právomocou biskupov. Duch Boží však oživuje. Boh vám žehnaj na ďalšej ceste,“ povedal Stiba.

Grzegorz Chojnacki, zástupca Poľskej biskupskej konferencie, sa vyjadril váhavo. Podľa neho tvárou v tvár takej kríze dôvery, aká je v Nemecku, bolo nielen vhodné, ale aj naliehavé začať proces pomenovania, konzultácií a konkrétnych riešení. „Ide však o cirkevný proces, ktorý jednoducho neprijíma princípy demokracie založené na väčšinovom princípe. V každom synodálnom procese sú biskupi povolaní, nie sami, ale počúvaním Božieho ľudu, nájsť prostredníctvom duchovného rozlišovania, čo hovorí Duch cirkvi,“ hodnotil Chojnacki.

Čítajte tiež

Synodálna cesta si získala pochvalu od Daniela Koscha z Rímskokatolíckej centrálnej konferencie vo Švajčiarsku. Hovoril o „veľkej odvahe veriť a ochote riskovať. Ani kardináli a biskupi sa nevyhýbali verejnému priznaniu, že majú odlišné názory“.

Katolícka cirkev vo Švajčiarsku je tiež vo vážnej kríze a pripravuje sa na synodálny proces. Ako však uviedol predseda Švajčiarskej biskupskej konferencie biskup Felix Gmür, tento proces by sa mal zreteľne líšiť od synodálnej cesty v Nemecku.

Ako sú rozdelené sily v DBK?

Iniciátori synodálnej cesty pôvodne plánovali, že uznesenia synodálneho zhromaždenia by mali byť právne účinné pre každú diecézu. Po opakovanom zásahu Vatikánu však museli byť stanovy zrevidované.

V ich aktuálnom znení sa uvádza: „Uznesenia synodálneho zhromaždenia samy osebe nemajú žiadny právny účinok. Právomoc biskupskej konferencie a jednotlivých diecéznych biskupov vydávať právne normy a vykonávať učiteľský úrad zostáva uzneseniami nedotknutá.“


Nemeckí biskupi na jesennom zhromaždení biskupskej konferencie vo Fulde. Foto – TASR/AP

Na novinársku otázku, ako veľmi je biskupská konferencia rozdelená a či biskupi budú vykonávať uznesenia synodálnej cesty, predseda nemeckých biskupov Bätzing odpovedal, že si to netrúfa hodnotiť.

„Biskupi konajú na vlastnú zodpovednosť, je v rukách každého biskupa, čo vo svojej diecéze implementuje. Existuje však veľká väčšina, ktorá jasne stojí za synodálnou cestou. Nie všetky texty pravdepodobne získajú dvojtretinovú väčšinu, ale o to zatiaľ nejde, ide o základné schválenie,“ povedal Bätzing.

Veľkým kritikom synodálnej cesty je regensburský biskup Rudolf Voderholzer, ktorý stojí za iniciatívou vypracovania alternatívneho textu Autorita a zodpovednosť. Podporil ho dokonca aj kardinál Walter Kasper, ktorý sa už niekoľkokrát kriticky vyjadril k procesu synodálnej cesty a tlmočil obavy, či synodálny proces v Nemecku ide ešte stále katolíckou cestou.

„Presahuje moju predstavivosť, že požiadavky, ako je zrušenie celibátu či svätenie žien, by prešli dvojtretinovou väčšinou v biskupskej konferencii alebo ako konsenzus vo všeobecnej cirkvi,“ povedal kardinál v jednom z rozhovorov.

Vatikán na pozore

Nemecká synodálna cesta je vo Vatikáne naďalej veľmi pozorne sledovaná. Narastajú obavy, že nemecká cirkev môže cez synodálnu cestu uletieť do akejsi „národnej cirkvi“ a spôsobom „reformácia 2.0“ sa oddeliť od svetovej cirkvi.

Akýsi zlom môžu priniesť práve návrhy na zmenu cirkevného učenia o sviatostiach. Portál CNA Deutsch, odvolávajúc sa na niektorých vatikanistov, napísal, že práve v tomto už „pretiekol pohár“, čo môže prinútiť Svätého Otca zasiahnuť.

Skupina nemeckých katolíkov pred časom poslala Kongregácii pre náuku viery oficiálnu žiadosť, tzv. dubium, či cirkev v Nemecku nie je už v schizme. Odpoveď zatiaľ nedostali.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.