Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
01. november 2021

Otázky a odpovede

Odpustky pre zomrelých bude možné získať celý november, veriaci si vyberú kedy

Počas novembra môžu veriaci katolíci získať pre duše v očistci odpustky. Vatikán určil podmienky aj pre ľudí v karanténe.

Odpustky pre zomrelých bude možné získať celý november, veriaci si vyberú kedy

Ilustračná fotografia TASR/Roman Hanc

V novembri môžu veriaci katolíci získať pre duše v očistci odpustky. Aké podmienky treba splniť? A čo v prípade, ak niekto nemá možnosť ísť na cintorín či na sväté prijímanie?

Čo sú odpustky?

„Odpustky sú odpustením časných trestov za spáchané hriechy,“ hovorí pre Svet kresťanstva kňaz Anton Ziolkovský. Farár v Novej Lesnej ako príklad dáva trestný čin. „Človekovi, ktorý niekomu ublížil, môže obeť jeho trestného činu odpustiť, ale aj tak sa musí postaviť pred súd a znášať trest, napríklad väzenie. Odpustenie od obete zločinca nezbavuje trestu,“ vysvetľuje kňaz Ziolkovský. A podobné je to aj v duchovnom chápaní.

„Odpustky vychádzajú z Kristovho vykupiteľského diela a jeho obety. Cirkev má cez Krista a apoštolov moc odpúšťať hriechy a tresty za ne,“ dopĺňa Ziolkovský.

Zjednodušene povedané, keď človek počas života spácha hriech, ten sa mu odpúšťa ľútosťou a vo sviatosti zmierenia, ale trest za hriech ostáva.

Ako približuje text na stránke farnosti Lipany, „duše, ktoré zomreli v stave milosti posväcujúcej, majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše trpiace v očistci označujeme ako cirkev trpiacu“.

Podľa náuky cirkvi tresty alebo ich časť si môžeme skrátiť už tu na zemi získaním odpustkov pre seba alebo trpezlivým znášaním ťažkostí. Týchto príležitosti je počas roka viacero. Odpustky teda poznáme podľa katechizmu čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne.

Aké sú podmienky na získanie odpustkov?

Bežne môžu veriaci získať plnomocné, teda úplné odpustky pre duše zomrelých počas prvých ôsmich novembrových dní. Minulý a tento rok však Apoštolská penitenciária rozhodla, že ich bude možné získať v ktorýchkoľvek ôsmich dňoch počas novembra. Tieto dni nemusia nasledovať za sebou.

Úplné odpustky pre duše v očistci môže získať veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, teda 2. novembra, nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána, teda Otčenáš, a urobí vyznanie viery – pomodlí sa Verím v Boha. Okrem toho sa požaduje ísť na svätú spoveď, na sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. V praxi teda tieto podmienky platia od poludnia 1. novembra až do polnoci Spomienky na všetkých verných zosnulých 2. novembra.

Podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie si v tomto roku môžu veriaci slobodne vybrať namiesto 2. novembra ktorýkoľvek iný deň.

Anton Ziolkovský hovorí, že tomu, kto sa vyspovedal napríklad týždeň pred oktávou (prvých osem dní) a je v milosti posväcujúcej, teda nespácha smrteľný hriech, podmienka spovede platí.

Za akých podmienok môže veriaci získať odpustky v ostatné dni?

V ostatné dni dušičkovej oktávy môže veriaci človek získať pre zosnulých úplné odpustky jedenkrát každý deň. Teda každý deň od 1. do 8. novembra môže veriaci človek získať úplne odpustky pre duše, ak nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa aspoň mysľou za zosnulých, prijme Eucharistiu, vyzná vieru, pomodlí sa Otčenáš a na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu).

Tento rok je v dôsledku pandémie možné zvoliť si ktorékoľvek iné dni počas celého novembra.

Čo ak pre pandémiu či pre iné okolnosti nemôžem splniť podmienku na získanie odpustkov?

„Tí, ktorí sú chorí alebo nemajú fyzickú možnosť navštíviť kostol, alebo sú v karanténe, môžu odpustky získať aj bez toho, aby fyzicky navštívili tieto miesta. Lebo to nie je pre lenivosť, ale preto, že nemajú možnosť,“ vysvetľuje kňaz Anton Ziolkovský.

Apoštolská penitenciária minulý rok stanovila pre ľudí, ktorí nemôžu ísť do kostola či na cintorín, presné podmienky na získanie odpustkov. Tento dekrét a v ňom stanovené podmienky platia aj tento rok.

Inzercia

Návšteva cintorína má zmysel. Takto si pripomenieme, že každý z nás raz zomrie. Aj preto je dobré ísť na kultové miesto a uvedomiť si, že smrť raz stretne aj nás. Zdieľať

„Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky, aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, len čo to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života,“ uvádza spomínaný dekrét.

Salezián František Kubovič upozorňuje, že „odpustky pre duše v očistci sa dajú získať počas celého roka rôznymi inými úkonmi. Je len na nás, či túto možnosť využijeme“.

Čo znamená vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu?

Jednou z podmienok získania odpustkov, ktorá sa uvádza vždy, je vylúčiť pripútanosť k hriechu.

Vylúčiť pripútanosť k hriechu podľa farára Ziolkovského znamená, že nemáme záľubu v ničom, čo je hriešne.

Salezián Kubovič dopĺňa, že to znamená „zamerať život na lásku a aby sme vedome nepáchali nič zlé“. Čo ak je napríklad niekto závislý a fajčí, či má iný zlozvyk, s ktorým bojuje? „Jedna vec je, keď zlo spácham zo slabosti či z nevedomosti, ale hriech je, keď spáchame niečo vedome a dobrovoľne,“ odpovedá salezián.

„Dôležitý je postoj srdca, že nechcem uraziť Pána Boha. Teda snažím sa zo všetkých síl vyvarovať hriechu, aj ľahkého,“ dodáva direktor saleziánskej komunity v Bratislave na Miletičovej ulici.

Môžem navštíviť pre získanie odpustkov akýkoľvek cintorín, prípadne stačí len kryptu kostola?

Salezián František Kubovič vysvetľuje, že podmienka zbožne navštíviť cintorín „pre získanie odpustkov v sebe zahŕňa aj modlitbu na cintoríne, kde sa už nepochováva, prípadne môžem navštíviť aj kryptu kostola“. 

Mnohé chrámy na Slovensku zvyknú počas dušičkovej oktávy sprístupňovať svoje krypty. Salezián Kubovič dodáva, že návštevou cintorína ide o prejav úcty. „Návšteva cintorína má zmysel. Takto si pripomenieme, že každý z nás raz zomrie. Aj preto je dobré ísť na kultové miesto a uvedomiť si, že smrť raz stretne aj nás,“ vyzdvihuje zmysel návštevy cintorína Kubovič.

Čo bude s modlitbami, ak prosím za zomrelého, ktorý je už v nebi?

Kňaz Anton Ziolkovský je presvedčený, že ak sa modlíme za niekoho, kto je spasený, naša modlitba pomôže niekomu inému. Podobne to je podľa neho aj v cirkvi. „Keď sa modlím za jedného v cirkvi, spájam sa so spoločenstvom svätých, ktoré sa pripája k mojej modlitbe, a tak sa vlastne modlím za všetkých, nielen za toho jedného človeka, ale za všetkých hriešnikov, špeciálne to platí v liturgii. Modlím sa de facto za všetkých,“ dodáva Ziolkovský.

Odpustky nemôžeme vnímať v zmysle, že ja niečo urobím a Boh za to niekomu odpustí tresty. Zdieľať

Salezián František Kubovič pripomína, že vo vyznaní viery sa modlíme „verím v spoločenstvo svätých“. A to je cirkev putujúca, teda tá na zemi, oslávená cirkev sú tí, ktorí sú už v nebi, a trpiaca, to sú duše v očistci.

„Ak sa modlím za dušu, ktorá je spasená, nechávam to na Božie milosrdenstvo, komu naša obeta pomôže,“ konštatuje saleziánsky kňaz.

Farár v Novej Lesnej upozorňuje, že odpustky nemôžeme brať materialisticky. „Nie je to nejaký ,kýblik‘ s milosťou, ktorý sa rozdeľuje a teraz sa niekomu ujde a niekomu nie. Treba to chápať v duchovnom rozmere. Láska je nekonečná a nedá sa materiálne odmerať. Rozdáva sa a nikdy z nej neubúda. V duchovných hodnotách, ako je láska, ktorá takisto nemá dno, sa nedá materiálne odmerať.“

„Keď hovoríme o odpustkoch, hovoríme o Božej láske, ku ktorej vzhliadame a prosíme o lásku pre konkrétneho človeka, aby mu boli odpustené časné tresty za hriechy. Ale Božia láska nie je menšia, alebo že by jej bolo menej, keď sa rozdáva,“ vysvetľuje Ziolkovský.

František Kubovič k tomu dodáva, že odpustky nemôžeme brať ani v takom zmysle, že „ja niečo urobím a Boh za to niekomu odpustí tresty“. „Je to prejav lásky voči zomrelým. Chcem im takto prejaviť lásku a dobro. Aj mladých vedieme k tomu, že sa v tomto čase ideme spolu pomodliť na cintorín. Povzbudzujem ich, aby išli na svätú spoveď a na sväté prijímanie. To je podstata,“ uzavrel Kubovič.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.