Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
10. november 2021

Nové vydanie Rímskeho misála

Používať sa bude od Nového roka, niektorým sa zdá predajná cena vysoká

Zisťovali sme, prečo je nový misál drahší ako v zahraničí a prečo vychádza 20 rokov po latinskom vydaní.

Používať sa bude od Nového roka, niektorým sa zdá predajná cena vysoká

Ilustračná fotografia TASR/Róbert Fritz

Na Slovensku vychádza v týchto dňoch nový preklad Rímskeho misála, teda knihy, ktorú poznajú účastníci bohoslužieb ako hrubú liturgickú knihu, z ktorej sa počas svätej omše modlí kňaz.

Ide o preklad tretieho vydania Rímskeho misála v latinčine, ktoré schválil v roku 2000 pápež Ján Pavol II. Vynára sa preto otázka, či vydať tento misál v slovenčine po 21 rokoch nie je neskoro.

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara vysvetľuje, že na Slovensku v roku 2001 vyšla dotlač slovenského misála s niektorými dodatkami. „Nebola teda hneď urgentná potreba pripravovať aj nové slovenské vydanie, ale už od roku 2001 sa na ňom priebežne pracovalo. Jednotlivé časti misála prechádzali niekoľkonásobným pripomienkovaním, čo si pri rozsahu misála vyžaduje veľa času. Rovnako schvaľovanie na úrovni KBS a kongregácie v Ríme si pre rozsiahlosť materiálu vyžiadalo dosť dlhý čas,“ objasnil hovorca biskupov.

Kramara dodáva, že podľa mienky odborníkov z liturgickej oblasti zároveň nebola urgentná potreba ponáhľať sa. „Iná bola situácia po koncile v 70. rokoch, keď bolo potrebné čím skôr vydať obnovené liturgické knihy, lebo vyšli úplne nové obrady a boli v praxi hneď potrebné. Ale v tomto prípade sme misál mali, takže nebolo rovnako urgentné vydať nový,“ konštatuje Kramara.

Slová hovorcu potvrdzuje aj tajomník Liturgickej komisie KBS Andrej Krivda. „Tretie latinské vydanie misála vyšlo v roku 2001 a hneď s jeho publikovaním sa začali aj práce na jeho slovenskom vydaní,“ hovorí.

Nezmení sa však len nápev Amen, ale komplexnejšou úpravou prešiel celý misál. Melodické zmeny sa dotknú hlavne spevu kňazov. Zdieľať

„V zmysle požiadavky promulgačného dekrétu latinského vydania nestačilo len doplniť nové veci do slovenského vydania, ale bolo potrebné aj prehodnotiť doterajší preklad a podľa okolností ho upraviť, aby bol v rámci možností čo najvernejší latinskému originálu,“ upresňuje tajomník liturgickej komisie Krivda.

„Práce sa zintenzívnili v roku 2012, keď Liturgická komisia KBS zorganizovala v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach konferenciu o metodike prekladu za účasti delegáta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí,“ opísal pre Svet kresťanstva cestu nového vydania Rímskeho misála do slovenčiny Andrej Krivda.

Podľa neho bolo do prípravy nového prekladu zapojených okolo 50 odborníkov a texty schvaľovala Konferencia biskupov Slovenska a potvrdzovala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Napríklad eucharistické modlitby a nová sviatostná formula boli takto schválené už v roku 2016.

„Definitívne bol kompletný text misála potvrdený kongregáciou v auguste 2020,“ doplnil kňaz Krivda. Práce na preklade boli koordinované na univerzitnej pôde, konkrétne na Katolíckej univerzite v Ružomberku na Liturgickom inštitúte Teologickej fakulty KU či na Katedre hudby Pedagogickej fakulty KU.

Misál sa bude používať až od januára, nie prvej adventnej nedele

Nový Rímsky misál podľa tretieho typického latinského vydania v slovenčine je v predaji od 25. októbra. Pôvodne biskupská konferencia informovala, že „biskupi na plenárnom zasadaní KBS odobrili možnosť jeho používania od začiatku nového liturgického roka, teda od 1. adventnej nedele 2021 (ktorá bude 28. novembra 2021), a jeho záväznosť od začiatku nového občianskeho roka (1. januára 2022)“.

Napokon sa nová liturgická kniha bude používať až od 1. januára 2022, a to záväzne. Pred týmto dátumom misál nie je povolené používať.

Túto informáciu už dostali napríklad kňazi Košickej arcidiecézy v obežníku. V ňom sa vysvetľuje, že „nie je dovolené na jednom území v rovnakom čase používať rôznu sviatostnú formuláciu“. „Informácia o možnosti jeho používania od 1. adventnej nedele 2021 bola komunikovaná omylom, za ktorý sa ospravedlňujeme,“ píše sa v obežníku košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Ten vysvetľuje kňazom, že je nutné, aby sa nový misál začal používať na celom Slovensku naraz.

Čítajte tiež

V novom misáli, ktorý sa bude záväzne používať pri omšiach od 1. januára, sa nachádza viacero zmien, o ktorých sme už písali v samostatnom článku.

Tajomník Liturgickej komisie KBS Andrej Krivda priblížil, že nový misál je doplnený aj o ďalšie liturgické texty. „Doplnené boli texty pre slávenia, ktoré boli pridané do liturgického kalendára a chýbali v doterajšom Rímskom misáli, ale aj iné liturgické texty, napríklad Turíčna vigília, vigílna omša na slávnosť Zjavenia Pána a na slávnosť Nanebovstúpenia Pána,“ upresnil Krivda.

V misáli pribudla aj prefácia O svätých mučeníkoch II, niektoré votívne omše, modlitby nad ľudom na každý deň Pôstneho obdobia či nové výzvy na prepustenie ľudu. V praxi tak kňaz na konci svätej omše nebude zvolávať „Iďte v mene Božom“, ale „Choďte v mene Božom“.

Okrem toho bude môcť použiť aj niektoré z troch nasledujúcich zvolaní: „Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium“, „Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom“, „Choďte v pokoji“.

V misáli sú tiež doplnené texty pre nové slávenia pridané v uplynulých rokoch do slovenského liturgického kalendára.

Inzercia

Zjednodušene by sa však dalo povedať, že pri potrebe zachovať náležitú kvalitu a vzhľadom na malý trh, akým je v tomto prípade Slovensko, je veľmi náročné vyrobiť misál lacno. Zdieľať

Zmena sa dotkne aj hudobnej stránky misála. Veriaci si všimnú najmä zmenu melódie pri odpovedi „Amen“. „Melódia sa nebude dvíhať na prvej, ale na druhej slabike. Odborníci na liturgický spev potvrdzujú, že je to takto správnejšie. Rovnako je to zaužívané aj v iných krajinách,“ spresnil tajomník liturgickej komisie.

Nezmení sa však len nápev Amen, ale komplexnejšou úpravou prešiel celý misál. Podľa Krivdu sa melodické zmeny dotknú hlavne spevu kňazov.

„Všetky zmeny sú výsledkom revízie doterajších adaptácií gregoriánskych nápevov a sú motivované väčšou vernosťou pôvodine a dôslednejším uplatňovaním hudobných zákonitostí gregoriánskeho chorálu a textových pravidiel slovenského jazyka,“ doplnil kňaz Krivda.

Cena za misál sa niektorým zdá vysoká

Viacerí kňazi, s ktorými sme hovorili, ale nechceli byť citovaní, nás upozornili na cenu za nový misál, ktorý stojí 160 eur. Duchovní poukazujú, že v Poľsku či Taliansku stojí Rímsky misál menej. Napríklad v Taliansku sa dá misál kúpiť za 110 eur, s pozláteným písmom za 130 eur.

V Poľsku sa misál predáva za cenu okolo 120 až 140 eur. Je však pravda, že Poľsko či Taliansko sú väčší trh ako Slovensko, a tak sa dá táto liturgická kniha vydať vo väčšom náklade za lepšiu cenu.

No napríklad aj v takom Chorvátsku, ktoré má menej obyvateľov ako Slovensko, stojí misál tisíc kún, čo je v prepočte asi 130 až 135 eur. V Českej republike vyšiel misál v roku 2015. Momentálne nájsť české vydanie cez internet je náročné, internetové kníhkupectvá majú túto liturgickú knihu vypredanú. Misál sa však predával od ceny 2 500 korún, čo je približne sto eur.

Na cenu slovenského misála sme sa pýtali aj hovorcu KBS Martina Kramaru. Zaujímalo nás, prečo nový misál vydáva práve Spolok sv. Vojtecha a či si biskupi urobili napríklad prieskum trhu v zmysle, ktoré vydavateľstvo dokáže vydať knihu najlacnejšie.

Podľa Kramaru má Konferencia biskupov Slovenska so Spolkom sv. Vojtecha zmluvu o vydaní misála. „K cene kníhtlače nepoznám všetky podrobnosti, zjednodušene by sa však dalo povedať, že pri potrebe zachovať náležitú kvalitu a vzhľadom na malý trh, akým je v tomto prípade Slovensko, je veľmi náročné vyrobiť misál lacno. KBS, samozrejme, vždy žiada čo najpriaznivejšiu cenu,“ uviedol hovorca biskupov.

Podľa informácií Sveta kresťanstva sa pôvodne uvažovalo, že Rímsky misál vydá Liturgická komisia KBS, tá však na to nemala dostatok financií. V hre bolo aj vyberanie záloh od farností za nové knihy.

Na otázku, či si KBS robila nejaký prieskum trhu, hovorca priamo neodpovedal.

Zaujímalo nás aj to, prečo má na Slovensku monopol na liturgické knihy práve Spolok sv. Vojtecha. Podľa Kramaru monopol nemá. „Ma dlhodobé skúsenosti,“ reagoval. Na otázku, či by teda mohlo liturgické knihy vydať aj iné vydavateľstvo, ak by išlo o schválené texty KBS, odpovedá, že „je to možné, ale potrebné je komplexne zváženie konkrétnych podmienok“.

Niektorí kňazi sa zároveň sťažujú, že si nevedia kúpiť ďalšie liturgické knihy. Túto skutočnosť si uvedomuje aj tajomník liturgickej komisie Andrej Krivda. „Liturgická komisia KBS využíva všetky možnosti na to, aby boli knihy dostupné. Viem, že stav možno nie je ideálny, ale na druhej strane nie je ani taký zlý. Väčšina kníh, ktoré nie sú v predaji, je zverejnená v elektronickej forme na stránke Liturgickej komisie KBS. Ak potrebujú kňazi nejaký text a nemajú k dispozícii vo farnosti potrebnú knihu, môžu si texty aspoň takto provizórne vytlačiť,“ vysvetľuje Krivda.

Podľa hovorcu KBS Kramaru sa pracuje aj na preklade ďalších liturgických kníh. „Sobášne obrady sa pripravujú podľa druhého latinského vydania, rovnako podľa novšieho latinského vydania sa pripravuje aj obrad vysviacky biskupa, kňazov a diakonov. Sobášne obrady podľa druhého vydania by sa mali schvaľovať v budúcom roku,“ prezradil hovorca.

Zaujímalo nás, či sa do liturgie neplánuje zakomponovať aj nový preklad evanjelií podľa Lukáša a Jána, ktoré nedávno vyšli. Kramara vysvetľuje, že aj keď biskupská konferencia tieto preklady veľmi víta, z pohľadu liturgických slávení a liturgických kníh nie je možné prijať upravený text len jednej alebo dvoch biblických kníh, lebo ony medzi sebou súvisia – napríklad v prípade synoptikov.

„Nemôžeme mať jednu udalosť v Matúšovom evanjeliu vyjadrenú terminologicky inak ako v Lukášovom evanjeliu,“ vraví Kramara a dodáva, že pre liturgické slávenie sa schvaľuje celý Nový zákon a celý Starý zákon. Nie je teda možné schvaľovanie po jednotlivých knihách.

Riaditeľ SSV: Misál je klenotom liturgie, a preto musí mať aj kvalitné spracovanie

Na najčastejšie otázky k tretiemu vydaniu Rímskeho misála v slovenčine sme sa pýtali aj riaditeľa Spolku sv. Vojtecha Ivana Šulíka.

Prečo je cena knihy 160 eur? Niektorým kňazom sa misál zdá drahý a poukazujú na to, že v zahraničí stojí menej. Napríklad v Taliansku či Poľsku ho predávajú za cca 120 až 140 eur. V Chorvátsku, ktoré je menšia krajina ako Slovensko, sa misál predáva za 135 eur.

Keďže sa s touto otázkou stretávame často, pre laickú verejnosť priblížim, čo všetko vstupuje do cenotvorby knihy. Okrem nákladov na papier, tlač a výrobu sú to autorské odmeny pre zostavovateľov, grafika, náklady na dopravu a distribúciu. Nemalou položkou sú autorské práva, pretože všetky knihy, aj liturgické, disponujú autorskými právami a Spolok svätého Vojtecha ich na rozdiel od niektorých iných vydavateľov platí. Ide o príspevok z každého predaného kusa pre vatikánske vydavateľstvo, ktoré potom umožňuje vydávanie liturgických kníh a oficiálnych dokumentov v chudobnejších krajinách. Máme skúsenosť, že viacerí vydavatelia túto povinnosť nerešpektujú, a tak autorské práva porušujú.

Navyše nemôžeme porovnávať neporovnateľné, pretože do tvorby ceny vstupuje mnoho faktorov. V prvom rade je určite neporovnateľný náklad misála u nás a v Poľsku alebo Taliansku, kde je omnoho väčší počet veriacich a misál vychádza v desiatkach tisícov výtlačkov, zatiaľ čo u nás je to len niekoľko málo tisíc.

A ďalej, pri porovnávaní by sme museli mať pred sebou dve identicky spracované knihy. Doma mám napríklad taliansky misál a vidím, že má iné, lacnejšie materiálové vyhotovenie – nemá napríklad soft touch, ktorý má náš misál. A aj keby boli knihy úplne rovnaké, závisí to aj od toho, v akom čase vznikali, aká bola vtedy napríklad cena papiera.

Ak by sme misál tlačili budúci rok, bola by jeho cena omnoho vyššia aj pri rovnakom spracovaní. Predchádzajúci misál v slovenčine, ktorý naposledy vyšiel v roku 2001, teda pred dvadsiatimi rokmi, mal o 278 strán menej a stál 150 eur, tak aj tu vidíme, že cena publikácie sa zdvihla minimálne napriek všetkým zvýšeným nákladom.

Rozumiem, že na Slovensku sú farnosti, pre ktoré je táto suma vysoká, ale v rámci diecéz fungujú fondy solidarity, ktoré sú určené práve na takéto účely. A máme tu aj iné pekné príklady nezištnej pomoci. Jeden kňaz si u nás objednal 50 kusov misála, a keď som sa čudoval, načo mu budú, zistil som, že ich daroval biskupskému úradu pre farnosti, ktoré si misál nemôžu dovoliť kúpiť. Rímsky misál je kniha, ktorá je klenotom liturgie, a preto musí mať aj kvalitné a krásne spracovanie, o čo sme sa usilovali.

SSV bude staré misály v januári zbierať vo svojich predajniach. Predpokladám, že takto pomôžete kňazom, ktorí nevedia, čo so starými knihami. Ako SSV s týmito knihami potom naloží? Budú sa recyklovať? Ako sa likvidujú, keďže ide o posvätné knihy?

Viacerí kňazi sa na nás obrátili s otázkou, či im nevieme pomôcť „zbaviť sa“ starých misálov. Preto prišiel SSV s takouto ponukou pre tých, ktorí nevedia, ako so starými liturgickými knihami naložiť. Z našej strany je to teda ponuka, ktorú kňazi môžu, no nemusia využiť. Staré knihy dáme oficiálne skartovať. Ako vieme, aj skartovaný papier sa dá recyklovať, preto veríme, že poslúži na dobrý účel.

Niektoré liturgické knihy sú zasa nedostupné. Plánuje SSV ich dotlač? Respektíve prečo si ich kňazi nevedia kúpiť?

Spolok svätého Vojtecha je vydavateľom liturgických kníh, nie ich zostavovateľom. Obsahovo ich môže pripraviť jedine Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska, SSV nemôže do ich tvorby zasahovať. Ak ide o dotlače, priebežne ich vyrábame a dopĺňame. V prípade kníh, kde sa niečo menilo či upravovalo, musí byť liturgická kniha oficiálne schválená vo Vatikáne, čo takisto zabezpečuje liturgická komisia. Otázky o chýbajúcich liturgických knihách treba preto smerovať na liturgickú komisiu.

Trh s knihami zasiahol aj nedostatok papiera. Odrazilo sa to aj na tlači misála? Nebola tlač preto nejako ohrozená?

Vďaka Bohu, nie. Tlač misála sme prezieravo plánovali vo veľkom predstihu a bola objednaná skôr, ako došlo k tejto dramatickej situácii na trhu s papierom.

V akom náklade vychádza misál? Budú knihy k dispozícii aj neskôr, keď v nejakej farnosti budú potrebovať novú knihu? Na základe čoho odhadujete počty, aby vám neostali zbytočne roky na sklade, ale zase aby bol dostatok kníh?

Misál sme vytlačili v dostatočnom náklade, aby bol dostupný aj v najbližších rokoch pre tých, ktorí ho budú potrebovať, konkrétne čísla sú však internou záležitosťou. Počty odhadujeme na základe záujmu z predchádzajúcich rokov. Samozrejme, ide vždy o riziko podnikania, no v tomto konkrétnom prípade Rímskeho misála rátame radšej s tým, že knihy budú stáť na sklade, ako by mali chýbať.

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.