Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
29. november 2021

Zbierka na charitu

Darcovia sú štedrejší, no pre stúpajúce náklady dokážu pomôcť menej ľuďom

Zisťovali sme, na čo používa charita výťažok zo zbierok. Milodary suplujú najmä nedostatočné verejné financovanie sociálnych služieb.

Darcovia sú štedrejší, no pre stúpajúce náklady dokážu pomôcť menej ľuďom

ilustračné foto: TASR/Ján Krošlák

Počas prvej adventnej nedele býva v katolíckych kostoloch zbierka na charitu. Aj keď je zbierka celoslovenská, milodary veriacich ostávajú v arcidiecéze, diecéze či eparchii, na ktorej území veriaci hodia v kostole do zvončeka svoj dar. Pre zrušené bohoslužby sa tento rok zbierka neuskutočnila, no charitu možno podporiť aj cez internet.

Jednotlivé diecézne charity zároveň pripravili aj spoločný online projekt.

Výťažok zo zbierky, ktorá sa v katolíckych kostoloch koná dvakrát do roka – na jar a na jeseň –, charity používajú najmä na dofinancovanie svojich sociálnych projektov.

Napríklad Spišská katolícka charita využije výťažok zo zbierky na opravu kuchyne v centre pre deti a rodinu v Spišskej Novej Vsi, kde sa upchalo potrubie na odpad a hrozilo zavretie celého zariadenia.

Riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček vysvetľuje, že pokiaľ ide o sociálne služby, peniaze, ktoré im dáva štát či samotní prijímatelia sociálnych služieb, nemôžu využiť na rekonštrukcie budov či opravu ich havárií, a tak peniaze zo zbierok používajú aj na to.

„Napríklad v spomínanom centre pre deti a rodinu máme ročne schodok 70-tisíc eur, čo je spôsobené tým, že sa staráme o ťažko postihnuté deti, ktoré nikto nechce. Ak by sme sa o ne nestarali, boli by mŕtve,“ hovorí Vilček. Podľa neho sa charita Spišskej diecézy stará o 16 takýchto detí, pre viac nemajú kapacity.

„Na Slovensku ročne umiera ešte viac detí, ktoré sa narodia s rôznymi postihnutiami a ktoré umierajú na nedostatok lásky. Ďalším príkladom je prevádzkovanie hospicu, kde tiež nevieme vyjsť z platieb zdravotných poisťovní, a aj keď nám prispievajú rodinní príslušníci, stále sme v mínuse,“ priblížil riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Prostriedky zo zbierok v kostole využíva na dofinancovanie služieb aj Diecézna charita Nitra. Riaditeľ Juraj Barát približuje, že od obnovenia činnosti charity v roku 1991 je financovanie viaczdrojové, teda verejné – zákonné, súkromné, ako aj vlastné. „Nerobíme len finančné zbierky, ale aj zbierky potravín, kníh, pomôcok pre deti alebo zbierame topánky a šatstvo. Rovnako aj tieto veci idú niekedy na podporu služieb – klientov v našich zariadeniach, ale aj pre núdznych ľudí na verejnosti.“

Juraj Barát, maskovaný v rámci zimnej kampane Sochy počas brífingu pred zimným obdobím pre ľudí bez domova v nocľahárni sv. Vincenta de Paula v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Juraj Barát poukazuje na to, že žiadna služba charity dnes nie je plne financovaná z verejných zdrojov, aj keď ich poskytuje občanom bez rozdielu.

„Každá služba musí byť viac-menej dofinancovaná. Kým v predchádzajúcich rokoch to bol hlavne hospic, dnes je to detský domov, ktorý potrebuje dofinancovať najviac. Rovnako aj opatrovateľská služba, služby pre ľudí bez domova, chránená dielňa a agentúra domáceho ošetrovateľstva,“ dodáva Barát.

Zdôrazňuje, že služby je potrebné dofinancovať nie pre zlé hospodárenie, ale pretože potrebujú viac peňazí vzhľadom na rast minimálnych miezd, ako aj zdražovanie, keďže štát im primerane príspevky nedvíha. Barát to považuje za nespravodlivé hospodárenie štátu s verejnými financiami.

Nedostatočne dofinancované sociálne služby cítia všade

Mnohé sociálne služby, ktoré nie sú dostatočné financované, vykonáva aj Diecézna charita Žilina. Jej PR manažérka Zdenka Lukáčiková pripomína, že diecézna charita je súčasťou cirkvi a jej tretím pilierom.

„Cirkev, to nie sú len kňazi, sme to my, široké spoločenstvo veriacich, pokrstených ľudí a mnohých ďalších, ktorí patria do nej. Spolu tvoríme údy jedného a toho istého tajomného Kristovho tela. Charita umožňuje ľuďom navzájom prejaviť solidaritu s trpiacimi a konať skutky milosrdenstva voči blížnym,“ hovorí Lukáčiková.

„Okrem našich charitatívnych služieb v šiestich zariadeniach rozvíjame mnohé sociálne projekty, ako napríklad Mosty charity, cez ktorý už desať rokov intenzívne rozširujeme sieť farských charít, aktuálne ich máme v diecéze 33. Pomáhame ľuďom v hmotnej núdzi cez projekt Hlinený dukát, čo je symbolické platidlo využiteľné pre bezdomovcov na jedlo a služby charity,“ približuje Lukáčiková a pripomína, že charita poskytuje množstvo služieb, ktoré sú štátom nedofinancované a bez darov ľudí by ich nemohli poskytovať.

Čítajte tiež

Arcidiecézna charita Košice zasa pomáha ročne asi šesť a pol tisíc jednotlivcom cez 60 druhov rôznych sociálnych projektov.

„Pomáhame osamelým seniorom, chorým bez odbornej starostlivosti, ľuďom bez vlastného domova, deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením, umierajúcim a aj tým, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Prostredníctvom stredísk v 16 mestách a obciach a v rámci terénu v Košickom a Prešovskom kraji liečime, sprevádzame, aktivizujeme a motivujeme, aby sa klienti a pacienti necítili v ťažkostiach života sami,“ približuje činnosť charity v metropole východu hovorkyňa Silvia Hrabčáková.

Podľa jej slov výnosy zo zbierok v kostoloch im pomáhajú zastabilizovať a skvalitňovať poskytované služby. „Vďaka minuloročnej zbierke napríklad košická charita dokázala odvrátiť hrozbu zatvorenia Charitného domu sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach v okrese Trebišov. V zariadení sú ľudia s nízkym dôchodkom či s nedostatočným rodinným zázemím,“ priblížila hovorkyňa.

Vďaka podpore darcov tiež funguje Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. „Ročne odprevadíme do večnosti viac ako 60 umierajúcich a sprevádzame ich blízkych,“ doplnila Hrabčáková.

Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bohatú škálu sociálnych služieb poskytuje aj Trnavská arcidiecézna charita. Jej riaditeľ Miroslav Dzurech hovorí, že je to predovšetkým sieť pomoci, čo je vlastne materiálna a potravinová pomoc pre ľudí v krízových životných situáciách odkázaných na pomoc.

Charita tiež zo zbierok financuje terénnu sociálnu prácu priamo v uliciach Trnavy. „Zo zbierok v nasledujúcom období budeme potrebovať nemálo zdrojov na dofinancovanie rekonštrukcie nízkoprahového centra pre ľudí v krízových životných situáciách v Trnave. Projekt je síce financovaný zo zdrojov EÚ, avšak pre dodržanie stanoviska Krajského pamiatkového úradu nám vznikajú nemalé práce navyše, s ktorými sa nedalo počítať v projekte,“ hovorí o ďalšej potrebe Miroslav Dzurech.

Nocľaháreň v Prešove dostáva z verejných financií rovnaké príspevky takmer desať rokov

Okrem Rímskokatolíckej cirkvi vykonáva charitatívnu činnosť aj Gréckokatolícka cirkev.

Inzercia

Riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove Peter Valíček hovorí, že milodary zo zbierky použijú na dofinancovanie prevádzkových nákladov sociálnych služieb. Ako príklad uvádza nocľaháreň v Prešove. Na jej prevádzku nebol valorizovaný finančný príspevok od roku 2012. Odvtedy minimálna mzda vzrástla o viac ako 90 percent.

Navyše, mnohé sociálne služby predražuje aj pandémia z dôvodu potreby ochranných pomôcok, testovania, dezinfekcie, karantény a podobne.

Prešovská charita zo zbierky tiež financuje Agentúru domácej ošetrovateľskej služby a koordináciu farských charít.

Prešovská charita milodary využije aj na spoluúčasť v projektoch, ktoré sú určené na rekonštrukciu budov, a na dofinancovanie vydávania pouličného časopisu Cesta.

Výťažok z jesennej zbierky na charitu pomôže aj Gréckokatolíckej eparchiálnej charite v Košiciach. Hlavná sestra Anna Ivanková priblížila, že milodary podporia činnosť poskytovaných sociálno-zdravotných služieb.

„K týmto službám patrí zdravotná služba Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti so sídlom v Michalovciach, pri ktorej je zriadená aj Požičovňa zdravotníckych pomôcok,“ priblížila Ivanková službu, ktorú poskytujú v Michalovciach a vo Veľkých Kapušanoch a v okolí týchto miest.

„V tejto službe milodary pomôžu zabezpečiť ochranné pomôcky pre zdravotné sestry, ošetrovateľský materiál, ochranné pomôcky aj pre pacientov. Všetky tieto potrebné pomôcky nie sú hradené z poisťovní. Taktiež pohonné hmoty na prepravu k pacientom nehradí poisťovňa. Nehradia to ani pacienti. Hradí sa to z milodarov zo zbierky,“ priblížila Ivanková.

Gréckokatolícka charita v Košiciach tiež prevádzkuje sociálne pobytové zariadenie Útulok Dom sv. Lazára v Košiciach, ktoré slúži na bývanie pre mamy s deťmi. K ďalšej činnosti patria Centrum pre dobré mamičky so sídlom v Košiciach, Výdajňa sv. Jozafáta v Trebišove, ktorých činnosťou je poskytovanie základného sociálneho poradenstva, materiálna a potravinová pomoc ľuďom v krízovej životnej situácii.

Financie zo zbierky majú podľa Ivankovej pre činnosť regionálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi. Mnohé humanitárne a charitatívne projekty závisia priamo od tejto zbierky.

Podpora rastie, charity však dokážu pomôcť menej ľuďom

Aj keď sa pre pandémiu výťažok zo zbierok znížil, ľudia podporujú charitu iným spôsobom. Na Spiši posledné roky pre pandémiu výťažok v kostoloch klesol približne na polovicu. „Na druhej strane sme mali celkový príjem vyšší vďaka darom ľudí v online priestore. Celkovo nám aj v dôsledku pandémie náklady na pomoc v posledných dvoch rokoch narástli,“ hovorí riaditeľ Pavol Vilček.

V Košickej eparchii výťažok stúpa, no charita dokáže pomôcť menej ľuďom. „Výťažok nedeľných zbierok je celkovo ovplyvnený vývojom spoločnosti, vývojom ekonomiky Slovenska. Z tohto hľadiska môžeme hodnotiť stúpajúci výnos zo zbierky. V porovnaní so životnými nákladmi, potrebami núdznych je možné vyjadriť, že v minulosti sa dalo pomôcť viac rodinám ako v súčasnosti, napriek tejto stúpajúcej tendencii,“ priblížila Anna Ivanková.

Podľa riaditeľa Nitrianskej diecéznej charity Juraja Baráta je výťažok zo zbierky približne stále rovnaký.

V Žiline výnos zo zbierky kolíše. Podľa PR manažérky Zdenky Lukačíkovej je výška v jednotlivých rokoch veľmi podobná. To, čo sa zmenilo v posledných dvoch rokoch, je pomer získaný v kostoloch a v online priestore. Podľa Lukačíkovej sa musia v charite veľmi snažiť a vyzývať ľudí, aby poslali finančný dar na účet.

Pokles financií zo zbierok v kostole cíti Arcidiecézna charita Košice. „Posledné roky vnímame väčšiu štedrosť veriacich a prejav solidarity aj vo výške darov počas zbierky na charitu. Avšak zmenu sme výrazne pocítili v druhej vlne pandémie počas obmedzenia účasti veriacich na svätých omšiach a na jar, keď boli kostoly úplne zatvorené. Dôsledkom je dramatické zníženie objemu výnosov zo zbierok. Aj keď veriacich oslovujeme o podporu inými formami, výnosy z darov veriacich v kostoloch nedokážeme úplne nahradiť,“ priblížila hovorkyňa Silvia Hrabčáková.

Podľa riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslava Dzurecha majú zbierky pozvoľna stúpajúci charakter. „To však nepostačuje na pokrytie všetkých doterajších, ale aj nových potrebných aktivít charity,“ dodáva.

Podobne to vníma aj riaditeľ prešovskej gréckokatolíckej charity Peter Valíček. „Výťažok z jesennej zbierky v posledných rokoch pomaly stúpa, ale nestačí kopírovať potreby pomoci a zvyšovanie nákladov, celkovo tvorí necelé štyri percentá z našich celoročných zdrojov. Avšak je to najstálejší z našich zdrojov, ostatné sú každý rok v pozícii opätovného zazmluvnenia cez štátne a samosprávne úrady.“

Problém zaplatiť dostatok zamestnancov

Podľa oslovených diecéznych charít je o ich služby záujem a nie jednu by potrebovali rozšíriť. Viaceré charity tvrdia, že ak chcú zohnať kvalitných ľudí, potrebujú ich aj zaplatiť, čo je niekedy problém.

„Už dnes máme problém zohnať zdravotnú sestru, psychológa, dobrého a kvalitného sociálneho pracovníka vzhľadom na mzdu, ktorú vieme poskytnúť. Do budúcna, ak sa vo financovaní niečo nezmení, hrozí, že nebudeme mať koho do služby dať,“ približuje situáciu riaditeľ gréckokatolíckej charity v Prešove Peter Valíček.

Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity dopĺňa, že aj napriek tomu, že na Slovensku máme mnoho absolventov odboru sociálna práca, málo z nich pracuje vo svojom odbore. „Prečo asi? Hovorí sa, že ak chcete zohnať kvalitných pracovníkov, musíte ich vedieť zaplatiť,“ zamýšľa sa Miroslav Dzurech.

Príbeh pomoci - Peter

DETSTVO V DOMOVE A ROKY NA ULICI - PETER Peter vyrastal v detskom domove. Keď ho ako dospelý opustil, zostal odkázaný sám na seba. Pracoval na stavbách a s prácou si našiel vždy aj ubytovanie, a tak, hoci nemal rodinné zázemie, mal vždy svoj domov. To sa zmenilo pred troma rokmi. Práce nebolo a Peter sa musel uchýliť do mestskej nocľahárni. Najprv jednu, potom ďalšiu noc, týždeň, až z toho boli celé mesiace. Vtedy spoznal charitu. V nízkoprahovom centre v Trnave sa mohol najesť, osprchovať, vyprať si šaty, obliecť sa, najmä tu však našiel podporu a pochopenie. Aj vďaka tomu dokázal bojovať a jeho situácia sa po čase zlepšila. Od mesta získal sociálny byt a charita mu pomáha s jeho zariadením a naďalej ho sprevádza životom. Peter túžil žiť opäť dôstojne a je šťastný, že dostal druhú šancu. Sám by to nedokázal. „Takmer tri roky som žil bez domova. Dnes som doslova vyšiel z jamy levovej.“ Dnes Peter pracuje s chlapcami zo sociálne slabších rodín. Miluje futbal a venuje mu všetok voľný čas. Chodí rozhodovať prípravné zápasy dorastu v Trnave a pracuje ako kulisár v trnavskom divadle. __ Zapojte sa do Zbierky na charitu a dajte nám možnosť meniť príbehy ľudí s podobným osudom. Darujte to najvzácnejšie 🎁. 👉 charita.darujme.sk/zbierkanacharitu/ #tyrozhodni #zbierkanacharitu

Uverejnil používateľ Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita Nedeľa 28. novembra 2021 Zdieľať


Hovorkyňa Arcidiecéznej charity Košice Silvia Hrabčáková dodáva, že tiež majú problém zaplatiť ľudí. „Mnohí odborníci však u nás pracujú nie pre vysoký plat, ale hlavne preto, lebo práca u nás je naplnením povolania lásky, ktoré je do istej miery povolaním každého človeka.“

Spišská a nitrianska charita sa zhodujú, že majú problém nájsť najmä opatrovateľky a zdravotné sestry. Tie idú radšej tam, kde im lepšie zaplatia.

Oslovené charity tiež zdôrazňujú, že aj keď sú cirkevné, svoju pomoc poskytujú všetkým bez ohľadu na vierovyznanie.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva