Pápež moslimom: náboženstvo odmieta všetky formy násilia

Počas návštevy Kamerunu sa Benedikt XVI., tak ako počas svojich ďalších apoštolských ciest, stretol aj so zástupcami moslimov. Povedal im, že náboženstvo „odmieta všetky formy násilia a totalitarizmu“.

S moslimami sa počas svojej prvej návštevy Kamerunu v roku 1985 stretol už pápež Ján Pavol II. Vo svojom príhovore pripomenul, že medzi kresťanmi, moslimami a príslušníkmi iných náboženstiev existovalo v tejto krajine vždy mierové spolužitie. Zdôraznil, že jedinou správnou cestou vedúcou k spoločnosti, ktorej základom je úcta ku každej osobe, je dialóg zahŕňajúci poznanie viery toho druhého, prekonanie predsudkov a nedorozumení a tolerancia pri vzájomných odlišnostiach.

V podobnom duchu sa niesli slová Benedikta XVI., ktoré zazneli vo štvrtok na pôde apoštolskej nunciatúry v Yaoundé. Pripomenul, že kresťania aj moslimovia v Kamerune „spoločne ponúkajú svedectvo o základných hodnotách rodiny sociálnej zodpovednosti, poslušnosti Božiemu zákonu a láske k nemocným a trpiacim“.

Benedikt XVI. sa vo svojom príhovore dotkol aj témy vzťahu viery a rozumu. Tejto otázke, ktorá sa tiahne celým jeho pontifikátom, sa venoval aj počas známeho príhovoru v nemeckom Regensburgu v roku 2006. Zdôraznil, že viera rozširuje rozum, pretože rozumným nie je len to, čo môže matematika vypočítať alebo logika odvodiť, ale „rozumnosť zahrňuje tiež dobrotu a vnútornú príťažlivosť poctivého a etického života, ktorý nám sprostredkúva vlastný jazyk stvorenia“. Náboženstvo podľa Benedikta XVI. „odmieta všetky formy násilia a totalitarizmu: nie len z princípu viery, ale tiež na základe správneho rozumu. Náboženstvo a rozum sa v skutočnosti vzájomne podporujú, pokiaľ je náboženstvo očistené a štruktúrované rozumom a pokiaľ je plný potenciál rozumu rozvíjaný zjavením a vierou“.

V 17 miliónovej krajine vyznáva islam asi 22% obyvateľov. Po kresťanstve (42%) a tradičných miestnych náboženstvách (30%) tvoria moslimovia tretiu najväčšiu náboženskú skupinu. „Na rozdiel od mnohých ďalších afrických krajín je kamerunský islam tolerantný, moderný a vzdialený extrémistickým prejavom,“ konštatuje spravodajská agentúra Zenit. Na čele kamerunských moslimov stojí od augusta 2008 Ibrahim Moussa, v poradí 40. veľký imám hlavného mesta Yaoundé.

Prví moslimovia sa v Kamerune objavili v roku 1715. Prišli zo severne ležiaceho Čadu hľadajúc lepší prístup k moru z dôvodu svojich obchodných aktivít. Dodnes žijú najpočetnejšie moslimské komunity na severe krajiny. K najsilnejšiemu vzostupu islamu došlo v 19. storočí.

Úplné znenie príhovoru Benedikta XVI. nájdete tu.

Zdroje: Vatican.va, Zenit

Foto: www.sxc.hu

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo