Svet kresťanstva

  Strana 1

  Hlavné prikázanie
  Minikázeň Hlavné prikázanie

  Aj v súčasnej Cirkvi kladú podriadení svojim nadriadeným otázky, ale stáva sa, že odpovede neprichádzajú alebo sú vyhýbavé či nič nehovoriace.

  Strana 1

  Dnes treba vedieť

  Pohreb zosnulého spišského biskupa Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra.

  O desiatej hodine bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne v Spišskej Kapitule.

  Dominikáni vo Zvolene prišli s netradičným projektom – rozhodli sa naživo streamovať celý svoj program z Kostola svätého Dominika. Okrem svätej omše, ruženca či adorácie tak možno s bratmi dominikánmi sledovať naživo aj modlitby breviára. Vysielanie beží nepretržite s možnosťou spätne sa vrátiť k jednotlivému programu.

  Požiar takmer úplne zničil pravoslávny drevený kostol sv. Michala v Kinského záhrade v Prahe.