Pápež adresoval slová zmierenia kresťanom iných cirkví: Odpustite a odpúšťame

Ekumenický týždeň vyvrcholil modlitbou pápeža so zástupcami iných kresťanských cirkví. Vatikán tiež oznámil, že v októbri František navštívi Švédsko, kde si pripomenie 500. výročie reformácie.


Hlava Katolíckej cirkvi prichádza na ekumenickú modlitbu v Bazilike sv. Pavla v Ríme. Foto – TASR/AP

Pápež František na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý prebiehal od 18. do 25. januára, slávil vešpery v Bazilike sv. Petra. Prítomní boli aj pravoslávny metropolita Gannadios, anglikánsky biskup David Moxon a zástupcovia ďalších kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev.

V homílii pápež vyzval prítomných, aby spoločne prosili o odpustenie za hriech rozdelenia, ktorý je otvorenou ranou na Kristovom tele. „Ako Rímsky biskup a pastier Katolíckej cirkvi chcem vyprosovať milosrdenstvo a odpustenie za neevanjeliové správanie sa zo strany katolíkov voči kresťanom iných cirkví. Zároveň pozývam všetkých bratov a sestry katolíkov, aby odpustili, ak v súčasnosti či minulosti podstúpili urážky zo strany iných kresťanov,“ pokračoval František.

Prečítajte si aj
Luthera musíme prehodnotiť, povedal pápež evanjelikom Zdieľať

Pápež zdôraznil, že cesta k jednote vedie cez spoločné počúvanie Božieho slova a jeho uvádzanie do praxe. „Na ceste k plnému viditeľnému spoločenstvu medzi kresťanmi môžeme pokročiť nielen naším približovaním sa jedni k druhým, ale najmä v miere nášho obrátenia sa k Pánovi, ktorý si nás milostivo vyberá a volá nás, aby sme boli jeho učeníkmi. A obrátiť sa znamená dovoliť, aby Pán žil a pôsobil v nás.“

Na konci homílie Svätý Otec pripomenul kresťanských mučeníkov včerajška i dneška, ktorí vydali svedectvo svojím „ekumenizmom krvi“.


Pápež požiadal veriacich iných kresťanských cirkví o odpustenie. Foto – TASR/AP

Svätá stolica na konci ekumenického týždňa oznámila, že „Svätý Otec František má v úmysle zúčastniť sa na spoločnej ceremónii Katolíckej cirkvi a Svetovej luteránskej federácie na pripomenutie si 500. výročia reformácie, ktorá je naplánovaná v Lunde vo Švédsku v pondelok 31. októbra 2016“. Stretnutie bude prebiehať v spolupráci s protestantskou Švédskou cirkvou a Štokholmskou katolíckou diecézou.

„Som hlboko presvedčený o tom, že spoluprácou na zmierení medzi luteránmi a katolíkmi pracujeme na spravodlivosti, pokoji a zmierení vo svete zmietanom konfliktmi a násilím,“ reagoval na pápežovo rozhodnutie generálny sekretár Svetovej luteránskej federácie Martin Junge. „Ekumenická situácia v tejto časti sveta je jedinečná a zaujímavá. Dúfam, že toto stretnutie nám pomôže hľadieť do budúcna takým spôsobom, že budeme svedkami Ježiša Krista a jeho evanjelia v našom sekularizovanom svete,“ dodal štokholmský biskup Anders Arborelius.

Prečítajte si aj
Benedikt XVI. navštívil evanjelický kostol Zdieľať

Súčasťou príprav na ekumenickú slávnosť je aj katolícko-luteránska liturgická príručka s názvom Spoločná modlitba. Brožúrku začiatkom roka pripravila Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Svetová luteránska federácia. Modlitba sa zakladá na dokumente s názvom Od konfliktu k spoločenstvu: luteránsko-katolícka spoločná spomienka na Reformáciu v roku 2017. Text sa dotýka tém vďakyvzdania, pokánia a úsilia o spoločné svedectvo, poukazuje na prínos reformácie a žiada o odpustenie za rozdelenie, ktoré nasledovalo po teologických hádkach.

Za jeden z najdôležitejších ekumenických výsledkov uplynulých rokov sa považuje Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení, ktoré podpísala Svetová luteránska federácia a Katolícka cirkev v roku 1999. V roku 2006 ju prijala aj Svetová metodistická rada. Deklarácia uzavrela dlhotrvajúce dišputy medzi katolíkmi a luteránmi týkajúce sa učenia o ospravedlnení (ospravodlivení), ktoré bolo v centre pozornosti Reformácie v 16. storočí.

TK KBS, ig

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo