Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Hnutia a spoločenstvá Svet kresťanstva
17. september 2022

Uhol pohľadu Jula Slováka

Sme ľud s nečistými perami

Slová majú obrovskú moc. Žijeme v dobe, keď táto moc slov niekedy vyráža dvere ľudských sŕdc, ničí a zabíja.

Sme ľud s nečistými perami

Zdroj: archív projektu Godzone

Nedávno ma oslovila pasáž Biblie z proroka Izaiáša zo šiestej kapitoly. Dostal som opäť nový pohľad na túto časť Biblie.

Izaiáš opisuje, ako videl Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne, ako lem jeho rúcha napĺňal chrám a ako nad ním stáli anjeli, serafíni a volali: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ (porov. Iz 6, 1  4)

Odrazu však Izaiáš precitne a uvedomí si, čo sa deje. Pozrie sa sám na seba, svoj život a začína vyznávať jedno z tých hlbokých vyznaní srdca, ktoré človek vysloví vo chvíli, keď sa na seba pozrie naozaj pravdivo, v pokore a láske.

„Povedal som:Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov.‘ 

Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal: ‚Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený.‘​ Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: ‚Koho mám poslať, kto ta pôjde?‘ Povedal som: ‚Hľa, tu som, pošli mňa!‘​“ (Iz 6, 5  7)

Beda mi... Ako často sme ochotní niečo také vysloviť pred sebou a pred Bohom? A možno ešte náročnejšia otázka – ako často sme ochotní vysloviť to pred ľuďmi?

Nie, nechcem týmto naznačiť a vykresliť, ako má byť kresťanský život plný nezdravého sebaumenšovania či falošného pokorovania sa na úkor našich darov. Chcem však povedať, že život predsa len treba niekedy dochutiť poriadnou dávkou pokory. „Beda mi, som stratený, som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami.“

Je symbolické, že Izaiáš v tejto pasáži píše práve o nečistých perách, o tom, čo vyslovujeme a ako sa vyjadrujeme o živote, okolnostiach, spoločnosti, priateľoch či nepriateľoch. Slová majú totiž moc, obrovskú moc. A my žijeme v dobe, keď táto moc slov niekedy vyráža dvere ľudských sŕdc, ničí a zabíja. Vytvára vymyslenú či pokrivenú realitu, vymýšľa si fakty, prekrúca pravdu a úmyselne ubližuje.

Slová majú obrovskú moc. Žijeme v dobe, keď táto moc slov niekedy vyráža dvere ľudských sŕdc, ničí a zabíja. Vytvára vymyslenú či pokrivenú realitu, vymýšľa si fakty, prekrúca pravdu a úmyselne ubližuje. Zdieľať

Ak sa mám pozrieť v tomto kontexte na seba – cítim sa niekedy tak trochu ako Izaiáš –, moje slová nie vždy boli plné láskavosti, prijatia, odpustenia alebo povzbudenia.

No vidím aj to, že žijem medzi ľudom s nečistými perami. Áno, my všetci, priznajme si to, niekedy nepoužívame slová správne. Klamstvo, ohováranie, prekrúcanie slov, ponižovanie či používanie slov tak, aby sme predovšetkým vynikli my. Tie chvíle, keď si uprostred skupiny musíme všemožne dokázať, že to my sme tí prví, tí, ktorí majú pravdu, alebo tí, ktorí to vedia najlepšie...

Zažil som v živote viac situácií, keď ľudia úplne prekrútili slová, ktoré som povedal, zmenili podstatu a vytvorili úplne iný obraz. A viete čo? Bolelo ma to. Lebo slovo má moc budovať alebo ničiť. Zažil som, ako zbytočné slová rozbili priateľstvá a ako absencia tých správnych slov zničila vzťahy.

Inzercia

No uprostred tohto všetkého sa pozerám na príbeh Izaiáša ďalej a vidím, že iniciatíva zmierenia a očistenia vyšla od Boha – on urobil prvý krok. Poslal jedného zo serafov, aby priniesol očistenie.

„Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal: ‚Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený.‘​​“

Aj my dnes žijeme v dobe, keď vieme, že Boh poslal svojho Syna, aby nám patrilo jeho očistenie od našich hriechov, od nášho zlého narábania s mocou slova. Je to tu, je to k dispozícii a je to pre teba aj pre mňa dostupné stále. Je na nás, čo s touto milosťou, ktorá prichádza od trónu Kráľa, urobíme. Keď totiž človek zakúsi Božiu svätosť, dostane ho to, zatrasie to s ním a zmení to v ňom mnohé veci.

Všimnime si, ako to bolo s Izaiášom. Uzrel Božiu svätosť a to ním otriaslo tak veľmi, že konal pokánie. Boh ho očistil a on odpovedal na Božie povolanie. Hovorí: „Tu som, pošli mňa.“

Keď totiž človek zakúsi Božiu svätosť, dostane ho to, zatrasie to s ním a zmení to v ňom mnohé veci. Zdieľať

Ten istý prorok len o kapitolu ďalej v Božom slove zrazu prijíma jedno z najkľúčovejších proroctiev starej zmluvy. „Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“ (Iz 7, 14).

Sedemsto rokov pred narodením Krista Izaiáš, muž s nečistými perami, vyslovuje vetu, proroctvo, ktoré zmení dejiny sveta naveky.

Myslím si, že naše slová môžu byť použité, aby priniesli zmeny, ktoré ovplyvnia históriu. Otázkou je, akým smerom sa rozhodneme ich smerovať, aké kráľovstvo sa rozhodneme svojimi slovami budovať, koho budú naše slová oslavovať a čo budú prinášať.

Bude to náročné, ale verím, že sa o to môžeme pokúsiť. Dnešná doba zúfalo potrebuje Izaiášov 21. storočia, ktorí v pravej pokore a z autority prameniacej z nej prinesú novú kultúru života, a to tak v oblasti slova, ako aj v iných oblastiach života.

V projekte Godzone sa to snažíme napĺňať víziou o generácii, ktorej ide o Božie kráľovstvo (KIOBK), a myšlienky, ktoré dnes píšem, sú jedným z atribútov tejto vízie. Už v októbri opäť zvoláme túto generáciu KIOBK na Godzone tour 2022, aby sa po štrnásty raz stretla a ten zápas o Božie kráľovstvo nevzdávala. Pridajte sa k nej!

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.