Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
12. február 2024

Odmietanie pápeža

Treba rozlišovať, či ho odmieta bežný človek alebo kňaz, tvrdí cirkevný právnik

„Tohto pápeža neuznávam. František nie je pravý pápež,“ zaznieva od katolíkov aj na slovenskom internete. V čom je to problém?

Treba rozlišovať, či ho odmieta bežný človek alebo kňaz, tvrdí cirkevný právnik

Kňaz Ramon Guidetti a pápež František. Foto: Youtube, TASR/AP

Odmietanie pápeža Františka niektorými katolíkmi nie je už ničím výnimočným. Správa z Talianska na prelome rokov však ukazuje, kam až môže tvrdý odpor voči argentínskemu pontifikovi zájsť. 

Bola nedeľa 31. decembra 2023, keď farár Ramon Guidetti slúžiť vo svojom kostole omšu pri príležitosti výročia smrti Benedikta XVI.

Zhruba uprostred kázne pripomenul „blesk, ktorý udrel do kupoly na Bazilike sv. Petra v tú noc, keď Benedikt XVI. oznámil svoju demisiu“. Následne 48-ročný kňaz rozpovedal príhodu s ďalším bleskom, ktorá sa údajne odohrala vlani 17. decembra v jednom sanktuáriu pri Buenos Aires. 

Farár Guidetti ešte vsunul poznámku, že „nebude menovať“ toho, kto bol arcibiskupom tohto mesta, a potom už pokračoval slovami o tom, že blesk tam udrel na sochu svätého Petra a spálil dve veci – svätožiaru a kľúče. 

„Peter nie je svätý a už viac nemá kľúče. Vskutku Peter nie je svätý, pretože je tu slobodomurár, jezuitský slobodomurár napojený na mocných globalistov, uzurpátorský antipápež. Nemá kľúče, lebo tie drží dobrý Benedikt,“ povedal na omši katolícky kňaz Guidetti.

Video z kázne je dostupné na internete, a nielen to. Zverejnený bol aj dekrét o exkomunikácii tohto kňaza. 

Diecéza Livorno v Toskánsku vydala 1. januára dekrét, v ktorom veriacim oznámila, že farár Ramon Guidetti sa počas omše „verejne dopustil schizmatického činu“ a ipso facto si vyslúžil „exkomunikáciu latae sententiae“, čiže automatickú exkomunikáciu.

Biskup Simone Giusti informoval, že katolíci sa nemajú zúčastňovať na žiadnych svätých omšiach, ktoré slúži exkomunikovaný kňaz, inak sa tiež „vystavujú veľmi vážnemu trestu exkomunikácie“.

Biskup sa odvolal na kánon 751 Kódexu kánonického práva, ktorý definuje schizmu ako „odmietnutie podriadiť sa Najvyššiemu veľkňazovi alebo odmietnutie spojenia s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení“.

Podľa miestnych novín sa biskup stretol s kňazom Guidettim ešte pred Vianocami, aby prediskutoval jeho kontroverzné názory, a po tom, čo sa stalo 31. decembra, pristúpil k vydaniu oficiálneho dekrétu o exkomunikácii.

Sú aj pod Tatrami

Farár Guidetti nie je so svojím názorom v Taliansku osamotený. Niektorí odporcovia pápeža nachádzajú „živnú pôdu“ aj v slovenskom prostredí. 

Bývalý kňaz Alessandro Minutella pochádza zo Sicílie a je exkomunikovaný od roku 2018, súčasného pápeža označuje za neplatného a podobne ako Guidetti tvrdí, že Katolícku cirkev ovládajú slobodomurári.

Podľa Minutellu, ktorého videá sledujú v Taliansku desiatky tisíc ľudí, je ťažkým hriechom zúčastňovať sa na omšiach v jednote s pápežom Františkom.

Minutella zhromaždil okolo seba niekoľko exkomunikovaných alebo suspendovaných kňazov z rôznych krajín. Jeho prívrženci sú aj na Slovensku, stretávajú sa v Šaštíne. Vedie ich bývalý slovenský salezián Róbert Benko.

Toho v decembri 2021 vylúčili z rehole a podľa vyjadrenia saleziánov v súčasnosti vysluhuje sviatosti nedovolene, bez duchovného účinku, keďže „kňaz, ktorý bol vylúčený z rehole a ktorého následne akýkoľvek biskup neprijal (neinkardinoval) do svojej diecézy, nesmie vykonávať úkony posvätného stavu, teda ani vysluhovať sviatosti“.

Tvrdý odpor, až vyslovene odmietanie pápeža Františka sa nevyhýba ani slovenským veriacim. 

Na jednom tradicionalistickom blogu, ktorého autor sa označuje za katolíka, možno od neho čítať aj nasledovné tvrdenia: 

„V súčasnosti Rím okupuje nekatolícky spolok heretikov, proticirkev posledných dní (Smilnica Babylonská), ktorá nie je Katolíckou Cirkvou. František nie je pápež, pretože nie je katolík: a ako vysvetľuje tradičné katolícke učenie a učenie všetkých otcov, nekatolík nemôže byť zvolený za pápeža či zastávať akýkoľvek iný úrad v Cirkvi.“

A na inom mieste tej istej webstránky: „Je to odpadlý protipápež. Cirkev učí, že heretici nemôžu zastávať úrady v Cirkvi.“

Aj sociálne siete na slovenskom internete sú ukážkou protipápežských vyjadrení a postojov. Nasledujúce výroky (ktorých dohľadanie trvalo zopár minút) pochádzajú z diskusií na sociálnej sieti Facebook pod textami Sveta kresťanstva: 

„Bergoglio znici cirkev z vnutra!“

„To nemože byt pravy papež ,všade vojny ,katastrofi ,zemetrasenie .“

Inzercia

„Pre mňa bolo jediný pápež na tomto svete  Ján Pavol  ostatných neuznávam….“

„Tento dosadený Fero je všetko iné len nie svätý otec“

Cirkevný právnik: Je rozdiel, či odmieta pápeža bežný človek, alebo kňaz

Ako ukázal príklad farára Ramona Guidettiho, otázka odmietania pápeža sa priamo týka kánonického práva. 

Cirkevný právnik a kňaz Bratislavskej arcidiecézy Radoslav Šaškovič upozorňuje, že exkomunikácia je v kánonickom práve azda najprísnejšia forma trestu. 

„Osoba v takejto cenzúre síce nejde do väzenia ani neplatí pokutu, no zakazuje sa jej mať akúkoľvek aktívnu účasť na slávení a prijímaní sviatostí, svätenín a ostatných obradoch liturgického kultu, vykonávať cirkevné úrady, úlohy, služby a funkcie,“ približuje Šaškovič pre Svet kresťanstva. 

Exkomunikácia však nemusí byť definitívna, po splnení predpísaného pokánia môže byť exkomunikácia osobe sňatá.

Biskup v prípade kňaza z Talianska spomínal „exkomunikáciu latae sententiae“. Čo to znamená?  

Cirkevný právnik Šaškovič objasňuje, že kánonické právo rozlišuje tresty, ktoré príslušná cirkevná autorita po vykonaní trestného konania uloží na základe svojho uváženia a tresty, do ktorých vinník upadá samotným spáchaním deliktu.

V prvom prípade príslušná cirkevná autorita v medziach práva vynesie svoj vlastný rozsudok, lat. ferendae sententiae, kým v druhom prípade skonštatuje vopred daný rozsudok, lat. latae sententiae.

„Každý rozsudok sa vydáva v písomnej forme. Zverejnenie dekrétu o exkomunikácii kňaza má zároveň informatívno-pastoračný charakter,“ dopĺňa Šaškovič.

Inými slovami, spomínaný kňaz upadol sám do exkomunikácie svojím skutkom, pričom biskup po riadnom prešetrení prípadu už následne len skonštatoval túto skutočnosť.

Keďže aj v slovenskom prostredí vnímame podobné prejavy, keď sa niektorí – podľa všetkého katolíci – vyjadrujú o pápežovi Františkovi ako niekom, kto nie je pápežom, na mieste je otázka, či sa sami nedopúšťajú skutku, ktorým upadajú do exkomunikácie?

„Ak niektorý katolík žije v omyle, že riadne zvolený Svätý Otec nie je pravým pápežom, je užitočné pokúsiť sa trpezlivo ho z tohto omylu vyviesť,“ reaguje cirkevný právnik.

Zároveň zdôrazňuje, že pri posudzovaní, či niekto upadá do exkomunikácie, treba mať vždy na zreteli konkrétneho človeka a pýtať sa, prečo uvažuje či koná spôsobom, ktorý sa javí byť blízko schizmy. 

„Je tiež rozdiel, či takto uvažuje a koná osoba, ktorá nám nosí poštu alebo čapuje pivo, alebo osoba, ktorá nám vysluhuje sviatosti a tým pádom nesie väčšiu mieru zodpovednosti. Kánonické právo pozná navyše veľa poľahčujúcich okolností a zdôrazňuje miernosť pri uplatňovaní trestov,“ hovorí Šaškovič.

Byť členom Katolíckej cirkvi podľa neho znamená aktívne žiť jednotu s jej pozemskou hlavou, teda úradujúcim pápežom. 

„Ak s tým má niekto ťažkosť, má právo slobodne sa rozhodnúť pre členstvo v inej cirkvi. Bolo by to úprimnejšie, ako sa dlhodobo trápiť s vnútorným odmietaním pápeža,“ mieni Šaškovič s tým, že aj slobodné zanechania členstva v Katolíckej cirkvi má automaticky za následok upadnutie do vopred vynesenej exkomunikácie na základe vlastnej voľby. 

Dôležité je tiež v tejto súvislosti vnímať rozdiel medzi odmietaním pápeža a kritickým pohľadom naňho. 

„Kritika pápeža, ktorá neprerastie do jeho odmietnutia, nie je naplnením skutkovej podstaty schizmy,“ konštatuje oslovený cirkevný právnik. 

Ak sa však podľa neho niekto domnieva, že pápež sa v nejakej veci mýli a nemá možnosť pýtať si od neho vysvetlenie, čo je asi väčšina prípadov, má možnosť vložiť svoje pochybnosti do modlitby s prosbou o milosť pochopiť a spoznať pravdu o tom, čo a prečo pápež hovorí a koná.

„Nie každý má doktorát z teológie, preto je tu na mieste istá pokora, “ uzavrel.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.