Pápežova novosť je verná Tradícii Cirkvi

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pápežova novosť je verná Tradícii Cirkvi

Pápež František sa naťahuje z papamobilu za dievčatkom, ktoré prekĺzlo cez bezpečnostnú zátarasu počas prehliadky vo Washingtone 23. septembra 2015 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Polemika ku komentáru Roberta Royala Pápežov bizarný ťah.

Konzervatívny denník Postoj uverejnil článok katolíckeho spisovateľa a novinára Roberta Royala, v ktorom autor kritizoval spôsob, akým pápež podľa neho zmenil učenie Cirkvi o manželstve a Eucharistii, a dal tak popud k schizme. Na jeho text kriticky, ale veľmi kultivovane (hoci nie bez irónie) zareagoval pán Tomáš Lencz. Podľa mňa sa však dá na jednej strane s pánom Royalom nesúhlasiť, no na druhej je potrebné chápať jeho obavy a ukázať, že sa náuka Cirkvi nijako nemení. V tomto smere si podľa mňa aj článok pána Lencza vyžaduje určitú korekciu.     

K téme:
Pápežov bizarný ťah
Sila pápežovho „ostychu“ Zdieľať

Hlavná kritika p. Royala sa týkala spôsobu, akým pápež podľa neho mení dôležitú náuku Cirkvi o rodine a Eucharistii, pričom tento spôsob nazýva bizarným. Jeho kritika by azda bola namieste, keby pápež naozaj menil učenie Cirkvi (čo, samozrejme, nemôže). Ak by však šlo len o zmenu disciplíny (ako napríklad tvrdí profesor Rocco Buttiglione, ktorý určite nie je podozrivý z laxného prístupu k manželstvu a rodine), navyše len vo výnimočných prípadoch, možno stačia aj poznámky pod čiarou. Napokon aj Familiaris consortio sa zaoberá mnohými problémami a nezriedka im venuje najviac odsek-dva. Práveže výraznejšia prezentácia celej témy by mohla vyvolať dojem, že ide o niečo prevratne nové, čo sa týka všetkých, nielen niektorých výnimočných prípadov.

Tu, samozrejme, vstupuje obava (nielen) amerických konzervatívcov, že tieto výnimočné prípady nebudú výnimočné, najmä ak pápež nestanovil žiadne presné kritériá, ako tieto výnimočné prípady posudzovať. V USA majú skúsenosť s veľkým množstvom anulácií, a preto sú oprávnené obavy, že ak sa nová disciplína neustráži, rozvedení a znovu zosobášení budú tlačiť na biskupov a kňazov, aby mohli pristupovať k sviatostiam aj bez toho, aby sa obťažovali dať vyhlásiť nulitu svojho prvého manželstva, a vyvolávať tak pohoršenie a zmätok u ostatných veriacich. Toto riziko nemožno vylúčiť, najmä keď vezmeme do úvahy všadeprítomnú ľudskú tendenciu si veci zjednodušiť. Na druhej strane možno netreba upierať sviatosti tým, ktorí by ich mohli prijať, iba preto, že by niekto mohol toto opatrenie zneužiť. Nejde predsa o otvorenie stavidiel a bianko šek pre všetkých znovu zosobášených. Ide o výnimočné prípady.

 
Disciplína, ku ktorej povzbudzuje pápež, v skutočnosti nie je nová. Môže oprávnene otvoriť cestu k sviatostiam ľuďom, ktorým možno bola upieraná pre príliš prísny výklad ich objektívneho stavu. Zdieľať

Prirodzene sa natíska otázka, o aké výnimočné prípady by malo ísť. Vymenovať všetky platné výnimky je nepochybne problém, ako správne hovorí aj pán Lencz, najmä v oblasti sexuality, kde, ako píše nemecký tomistický filozof Joseph Pieper, je najťažšie stanovovať nejakú kazuistiku. Podľa mňa je však už za hranicou návrh pána Lencza vnímať pohlavný život ľudí v druhom zväzku ako normálnu súčasť ich nového manželstva. V prípade rozvedených a civilne zosobášených totiž z pohľadu Cirkvi medzi nimi o manželstvo nejde. Ak aj od nich Cirkev nežiada rozchod (aby sa napríklad neublížilo deťom), neznamená to, že takéto spolužitie „de facto uznáva“. Iba ho pripúšťa. Tak ako pripúšťa iné veci, s ktorými nesúhlasí, aby sa predišlo väčšiemu zlu. Je pochopiteľné, že sa náročnej požiadavky zdržanlivosti mnohí ľudia zľaknú. Pomoc a posilu im však ponúka samotný Pán vo svojom tele.

Na druhej strane by však predsa len nemuselo byť neprimerané dať rozhrešenie a vyslúžiť Eucharistiu aj osobe v neregulárnej situácii, ktorá sa túto situáciu snaží zregulárniť alebo žiť so svojím partnerom ako brat a sestra, no jej partner to odmieta a celú túto snahu marí. A nielen tlak zo strany partnera; Katechizmus vypočítava rozličné faktory, ktoré môžu pričítateľnosť skutku a zodpovednosť zaň znížiť: nevedomosť, nepozornosť, násilie, strach, návyky, nezriadené náklonnosti  a iné psychické alebo sociálne faktory (porov. KKC 1735). Zaiste, posudzovať váhu týchto faktorov môže byť zložité a nedá sa vylúčiť ani omyl. Na druhej strane však asi nie je objektívne ani v súlade s pravdou tieto faktory ignorovať. Tým skôr, že takíto ľudia azda potrebujú posilu od Pána ešte viac.

Aplikácia môže zaiste viesť k omylom a zneužitiam či už z prílišnej prísnosti alebo z prílišného milosrdenstva. Je preto potrebné múdro rozlišovať, čo je najužitočnejšie pre spásu naozaj všetkých členov Cirkvi, ako aj konkrétneho jednotlivca. Zdieľať

Osobne ma najviac mrzí záver pána Royala o schizme, ktorá hrozí v Cirkvi. Naozaj sa začínajú ozývať takéto hlasy, a preto je možno úlohou vplyvných ľudí (akým on medzi konzervatívnymi katolíkmi minimálne v Amerike nepochybne je) nelegitimizovať takéto úvahy neustálym opakovaním, ale skôr tieto hlasy upokojovať.

Každá nová vec má svoje nádeje a riziká. Priblíži sa Cirkev k ľuďom alebo sa vzdiali od svojho Zakladateľa? Snažil som sa ukázať, že „nová“ disciplína, ku ktorej povzbudzuje pápež, v skutočnosti nie je nová, ale je v súlade s náukou Cirkvi, ako je uvedená aj v Katechizme. Zároveň môže oprávnene otvoriť cestu k sviatostiam ľuďom, ktorým možno bola upieraná pre príliš prísny výklad ich objektívneho stavu, hoci azda rovnako objektívne existujú aj poľahčujúce okolnosti. Aplikácia tohto postupu môže zaiste viesť k omylom, zneužitiam, pohoršeniam a sklamaniam, či už z prílišnej prísnosti, alebo z prílišného milosrdenstva. Aby sa tomu vyhlo, je potrebné múdro rozlišovať, čo je najužitočnejšie pre spásu naozaj všetkých členov Cirkvi ako aj konkrétneho jednotlivca. To je najlepšie hľadať nie v bojovom zápale, ani s narážkami na schizmy či starších bratov, ale v pokojnom, priateľskom a vecnom dialógu vo vzájomnej dôvere, že nám všetkým ide o dobro Cirkvi a všetkých jej členov.

Matúš Sitár
Autor je učiteľ a prekladateľ, spolupracuje s Kolégiom Antona Neuwirtha a Spoločenstvom Ladislava Hanusa.

Rubrika K veci, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo