Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
25. máj 2017

Starobylá kázeň sv. Augustína k dnešnému sviatku

Prinášame kázeň z pera najrešpektovanejšieho západného cirkevného otca na slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Po prvýkrát vychádza v slovenskom preklade.
Starobylá kázeň sv. Augustína k dnešnému sviatku

Nanebovstúpenie Krista, historický print z Bostonskej knižnice. Foto: wikimedia

Oslávenie nášho Pána Ježiša Krista sa stalo kompletným zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením. Jeho zmŕtvychvstanie sme oslavovali v nedeľu Paschy. Dnes oslavujeme jeho nanebovstúpenie. Obidve sú pre nás sviatočnými dňami. Kristus vstal z mŕtvych, aby nám poskytol dôkaz nášho zmŕtvychvstania. Kristus vystúpil do neba, aby nás ochraňoval zhora.

Náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol najskôr zavesený na kríži, teraz sedí na nebesiach. Zaplatil naše výkupné, keď bol zavesený na kríži. Teraz, keď sedí na nebesiach, zhromažďuje okolo seba tých, ktorých vykúpil. Keď zhromaždí všetkých, ktorých má zhromaždiť počas stáročí, príde na konci vekov. A ako je napísané, Boh prichádza a už nemlčí (Žalm 49,3).

Neprišiel ako prvý raz, v utajení, ale už nemlčí. Aby mohol byť súdený, bolo nutné, aby prišiel v utajení. Aby súdil, naopak, prichádza a už nemlčí. Keby bol prvý raz prišiel otvorene, kto by sa bol odvážil súdiť ho, keď zjavil svoju totožnosť? Apoštol Pavol hovorí: Keby ho boli spoznali, nikdy by neukrižovali Pána slávy (2 Kor 2,8). Ale keby ho neboli zabili, smrť by nebola zomrela.

Diabol bol porazený prostredníctvom svojej vlastnej trofeje. Jasal, keď zviedol prvého človeka a nechal ho upadnúť do smrti. Prvého človeka zviedol a zabil, avšak keď zabil posledného človeka (t. j. Krista), unikol mu z povrazov prvý človek.

Pascou pre diabla bol Pánov kríž

Víťazstvo Pána nášho Ježiša Krista bolo kompletné, keď vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia. A splnilo sa to, čo ste počuli, keď vám bolo čítané z knihy Apokalypsa: Zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa (Zj 5,5). Bol nazvaný lev a bol nazvaný baránok: lev pre svoju moc, baránok pre svoju nevinnosť. Lev, pretože je neporaziteľný. Baránok, pretože je krotký.

Tento zabitý baránok svojou smrťou porazil leva, ktorý obchádza a hľadá, koho by zožral. Diabol bol nazvaný levom pre zúrivosť, a nie pre silu. Apoštol Peter hovorí: Je nutné, aby sme sa mali na pozore pred pokušeniami, pretože váš protivník, diabol, obchádza a hľadá, koho by zožral (1Pt 5,8). A hovorí aj, ako diabol obchádza: ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho by zožral. Kto by nebol korisťou zubov tohto leva, keby ho neporazil Lev z Júdovho kmeňa? Proti levovi Lev, proti vlkovi Baránok.

Diabol zajasal, keď zomrel Kristus, ale tou istou Kristovou smrťou bol porazený diabol: chytil sa na návnadu, a preto tam zostáva uväznený. Ako vládca smrti mal potešenie z jeho smrti. Ale práve tým, z čoho mal potešenie, mu bola nastražená pasca. Pascou pre diabla bol Pánov kríž. Návnadou bola Pánova smrť. A hľa, že náš Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Nanebovstúpenie podľa Giotta. Foto: wikimedia

Inzercia

Kdeže je smrť, ktorá visela z kríža? Kdeže sú posmešky Židov? Kdeže je arogantná namyslenosť tých, ktorí potriasali hlavami pred krížom a hovorili: Ak si Boží Syn, zostúp z kríža? A Kristus urobil aj viac, než si žiadali tí, ktorí ho potupovali. Viac budí rozruch vstať z mŕtvych než zostúpiť z kríža.

Nech s Kristom vystúpi aj naše srdce

Koľko slávy je v skutočnosti, že Kristus vystúpil do neba a sedí po pravici Otca? Ale toto všetko nemôžeme vidieť týmito našimi očami rovnako, ako sme ho nemohli vidieť visieť na kríži a ani vstať z hrobu. Toto všetko prijímame vierou, vidíme to očami srdca.

Boli sme pochválení pre skutočnosť, že sme uverili aj bez toho, aby sme videli. Aj Židia videli Krista. Nie je veľká vec vidieť Krista očami tela, ale je veľká vec veriť v Krista očami srdca.

Keby sa v tejto chvíli Kristus objavil pri nás a zostal by stáť pred nami, v tichosti, odkiaľ by sme vedeli, kým naozaj je? A keby zostal v tichosti, k čomu by nám poslúžila [jeho prítomnosť]?

Nie je lepšie, že, hoci neprítomný, hovorí skrze evanjelium, než keby bol, hoci prítomný, v tichosti? A okrem toho, nie je neprítomný, keď si ho uchovávame v srdci. Ver v neho a uvidíš ho. Nestojí pred tvojimi očami a napriek tomu tvoje srdce ho vlastní.

Keby nebol pri nás, boli by lživé slová, ktoré sme teraz počuli: A hľa, ja som s vami až do konca vekov (Mt 28,20). 

 

Augustínovu Reč 263 z taliančiny s prihliadnutím na latinský originál preložil o. Ján Krupa.

Odporúčame