Koptská cirkev bojuje proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Koptská cirkev bojuje proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Kampaň proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov inicioval priamo koptský pápež Tawadros II. Foto – TASR/AP

V novom vydaní rubriky Z kresťanského Východu sa dozviete aj o novom katechizme Ruskej pravoslávnej cirkvi či maďarskej podpore blízkovýchodných kresťanov.

Koptská pravoslávna cirkev naštartovala medzi svojimi veriacimi intenzívnu kampaň proti praxi zmrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktorá je stále ešte rozšírená medzi koptskými kresťanmi v hornom Egypte. Výzva k senzibilizácii voči nebezpečenstvám a závažným fyzickým a psychickým následkom tejto praxe vyšla priamo od koptského pápeža Tawadra II.

V rámci kampane boli vytlačené varovné plagáty proti infibulácii, ktoré sú už rozvešané v blízkosti krstných kaplniek. V kurzoch prípravy na manželstvo a na stretnutiach pre manželské páry sa má  preberať aj táto téma.

Historické počiatky infibulácie sú späté so zvykmi rozšírenými v antickom Egypte. Preto arabské slovo pre túto prax znamená niečo ako „faraónska infibulácia“ (al khitan al fira'uni). Infibulácia a ženská obriezka sa v Koráne nespomína. Islam nežiada žiadne zmrzačenie ženských pohlavných orgánov.

Prax infibulácie je v koptskej cirkvi síce zakázaná, pretrváva však naďalej aj v kresťanských cirkevných obciach v hornom Egypte a v Africkom rohu, v Eritrei a Etiópii.

Maďarsko podporí libanonských kresťanov

Maďarsko daruje 1,7 milióna dolárov na zreštaurovanie 31 zničených a schátraných kostolov v deviatich regiónoch Libanonu. Takto chce prispieť k uchovaniu kresťanskej identity a prítomnosti na Blízkom východe.

Maďarská ambasáda v Libanone bude koordinovať projekty akademickej spolupráce medzi Katolíckou univerzitou Petra Pázmáňa v Budapešti a Univerzitou Svätého Ducha v libanonskom Kasliku.

Prečítajte si aj
Od historického stretnutia Pavla VI. a patriarchu Atenagora uplynulo polstoročie Zdieľať

Finančný dar je súčasťou zámeru Maďarska stať sa ochrancom prenasledovaných kresťanov. V septembri 2016 Maďarsko ako prvá krajina vytvorilo špeciálny úrad splnomocnenca pre otázky prenasledovania kresťanov na Blízkom východe a v Európe. 

„Ak skutočne chceme pomáhať, musíme pomáhať tam, kde je reálny problém... Kresťanom by sme mali pomáhať prv ako moslimom,“ zdôraznil premiér Viktor Orbán.

V januári 2017 v Budapešti na medzinárodnej konferencii o prenasledovaní kresťanov zaznelo, že Maďarsko sa chce sať „lídrom a podporovateľom“ skupín, ktoré bojujú proti prenasledovaniu kresťanov vo svete.

Nový ruský pravoslávny katechizmus

Biblicko-teologická komisia Moskovského patriarchátu predstavila projekt nového Katechizmu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Je to prvý moderný pokus o súhrn pravoslávnej náuky, ktorý by bol k dispozícii kňazom a veriacim. Ruská pravoslávna cirkev chce zozbierať nielen múdrosť cirkevných otcov, ale aj to najlepšie, čo ponúka ruská spirituálna a teologická tradícia.

Biblicko-teologická komisia pod vedením metropolitu Hilariona Alfejeva pracuje na modernom katechizme už od roku 2008. Cieľom nového katechizmu je primerane reagovať na súčasné požiadavky kultúrneho a duchovného rastu ruského kresťanstva.


Metropolita Hilarion Alfejev počas stretnutia s pápežom Františkom vo Vatikáne v novembri 2013. Foto – TASR/AP

Návrh nového katechizmu obsahuje šesť kapitol: 1. Základy pravoslávnej viery; 2. Základy kánonického poriadku a liturgický život pravoslávnej cirkvi; 3. Základy pravoslávnej morálnej náuky; 4. Základy sociálneho konceptu Ruskej pravoslávnej cirkvi; 5. Základy učenia Ruskej pravoslávnej cirkvi o dôstojnosti, slobode a ľudských právach; 6. Základy postoja Ruskej pravoslávnej cirkvi k nepravoslávnemu kresťanstvu.

V dejinách ruskej cirkvi sa už vyskytli dva vplyvné katechizmy. V 17. storočí kyjevský metropolita Peter Mohyla (1596 – 1647) zostavil Confessio Orthodoxa, aby sa pravoslávni vymedzili voči scholastickej teológii latinskej cirkvi a protestantským tendenciám tej doby.

Ešte populárnejším pokusom o súhrn pravoslávnej viery, ktorý sa používa dodnes, sa stal katechizmus z roku 1823, ktorý zostavil vtedajší moskovský metropolita Filaret Drozdov.   

Stretne sa Rada katolíckych patriarchov Orientu

V letnom sídle maronitského patriarchu v libanonskom Dimane zasadne od 10. augusta 2017 Rada katolíckych patriarchov Orientu, aby diskutovala o komplexnej situácii kresťanských cirkví na Blízkom východe. V posledných rokoch Rada katolíckych patriarchov Orientu nemohla zasadať pre konflikty v Sýrii a Iraku. Patriarchov už 9. augusta 2017 prijme libanonský prezident Michel Aoun, ktorý je maronitským kresťanom.

Prečítajte si aj
Pravoslávny patriarcha je krstným otcom tisícok detí Zdieľať

Program rokovania je úzko spätý s pastoračnou situáciou kresťanských cirkví na Blízkom východe a s aktuálnymi politickými a sociálnymi problémami, ktoré v uplynulých rokoch viedli k rastúcemu vysťahovalectvu orientálnych kresťanov. Na zhromaždení sa prvý raz zúčastní aj nový melchitský patriarcha Yousef Absi. Medzi hosťami nebudú chýbať pravoslávni patriarchovia a reprezentanti evanjelických blízkovýchodných cirkví.

Rada katolíckych patriarchov Orientu je príslušná pre koordináciu pastoračných aktivít východných katolíckych cirkví v Oriente, pre zdôrazňovanie občianskych práv kresťanov v blízkovýchodných štátoch, pre spojenie medzi patriarchami a veriacimi v celosvetovej diaspóre (predovšetkým v Severnej a Južnej Amerike, Európe, Oceánii) a pre podporu ekumenického a medzináboženského dialógu.

Príručka o pravoslávnej cirkvi vo Francúzsku

Na francúzsky knižný trh práve prichádza Príručka o pravoslávnej cirkvi, ktorá prináša bohaté informácie o pravoslávnom živote v krajine galského kohúta. Publikácia obsahuje detailnú mapu pravoslávnych farností, monastierov, eparchií a prehľad pravoslávnych biskupov, kňazov a diakonov pôsobiacich vo Francúzsku. Nechýbajú základné informácie o pravoslávnej spiritualite, miestnych speváckych zboroch, časopisoch a pravoslávnych hnutiach.

Podľa príručky dnes vo Francúzsku žije okolo 500-tisíc pravoslávnych veriacich, pričom prevažujú Rumuni a Rusi. Svoj náboženský život môžu praktizovať v 278 farnostiach vrátane 21 monastierov.

Najväčší počet farností (91) patrí Rumunskej pravoslávnej cirkvi. V krajne galského kohúta dnes pôsobí desať pravoslávnych biskupov a 330 kňazov a diakonov, z ktorých je väčšina ženatá. Teológiu je možné študovať na troch vysokých školách vrátane Pravoslávneho teologického inštitútu sv. Sergeja v Paríži, ktorý bol založený v roku 1925 a je prvou pravoslávnou inštitúciou v západnej Európe.

Na konci 19. storočia žilo vo Francúzsku len 20-tisíc, na konci 20. storočia už 200-tisíc pravoslávnych veriacich. Pod ich kontinuálny nárast sa podpísali migračné vlny v 20. a 21. storočí, v rámci ktorých mnohí pravoslávni kresťania opúšťali svoje rodné krajiny a hľadali novú vlasť v západnej Európe alebo Amerike.

Príčinou bola najskôr Októbrová revolúcia v roku 1917 v Rusku a následné uchopenie moci komunistami v mnohých krajinách východnej Európy. Po páde železnej opony v roku 1989 nastúpila pracovná migrácia z chudobnejších krajín južnej Európy do Francúzska a ďalších hospodársky silných krajín. 

Od roku 1963 verejnoprávna francúzska televízia vysiela každý mesiac reláciu Pravoslávie a katolícky kanál WHO raž mesačne program Pravoslávie, tu a teraz. Správy zo sveta pravoslávia vo Francúzsku týždenne prináša Rádio Notre-Dame a denne internetová stránka orthodoxie.com.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo