Moskovskí rímskokatolíci zaznamenali malé víťazstvo (Z kresťanského Východu)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Moskovskí rímskokatolíci zaznamenali malé víťazstvo (Z kresťanského Východu)

Červené námestie v Moskve. Foto – TASR/AP

V aktuálnom vydaní rubriky Z kresťanského Východu sa pozrieme na rozvoj ekumenických vzťahov medzi pravoslávnymi a katolíkmi aj na cestu Tawadrosa II. na Ďaleký východ.

Moskovský mestský úrad sa usiluje o mimosúdne vyrovnanie v spore s Moskovskou rímskokatolíckou arcidiecézou o reštitúciu katolíckeho Kostola sv. Petra a Pavla na Miljutinskej ulici. Boží stánok postavený v roku 1845, ktorý patrí k najstarším katolíckym chrámom v Moskve, zavreli komunistické úrady v 20. rokoch minulého storočia.

Po druhej svetovej vojne ho aj s priľahlými budovami odovzdali jednému vedeckovýskumnému inštitútu. Od 90. rokov minulého storočia sa miestni západní katolíci usilujú o prinavrátenie spomenutých budov.

V jari tohto roka súd uznal právny nárok katolíckej arcidiecézy na kostol a tri priľahlé budovy, no mestský úrad sa odvolal. Potom ale 14. augusta 2017 mestský úrad oznámil generálnemu sekretárovi Ruskej katolíckej biskupskej konferencie Igorovi Kowalewskému, že je možné „priateľské riešenie“. O niekoľko dní však všetko vyzeralo opäť inak.

Potom sa ale uskutočnila oficiálna návšteva kardinála – štátneho sekretára Pietra Parolina v Moskve. Pri rozhovoroch so zástupcami ruského štátu počnúc Vladimírom Putinom najbližší spolupracovník pápeža otvoril aj vlečúci sa problém reštitúcie katolíckych chrámov a kláštorov. To mohlo teraz rozhodnúť o tom, že Moskovský mestský úrad – aj keď nie vo forme opatrenej doložkou – prejavil výraznú ochotu vrátiť Kostol sv. Petra a Pavla.

Počas desaťročí vlády komunistov bol v Moskve „v prevádzke“ iba jediný katolícky chrám: Sain Louis des Francais neďaleko námestia Lubjanka, kde sa nachádzala centrála Čeky a potom KGB. Základný kameň farnosti Saint Louis des Francais položili v roku 1789, avšak v dôsledku Francúzskej revolúcie bolo zastavené financovanie farnosti.

Prečítajte si aj
Putin chce mať z Vatikánu naivného spojenca Zdieľať

Až v roku 1835 mohli posvätiť chrám postavený v prísne klasicistickom štýle. Po októbrovej revolúcii 1917 sa tejto farnosti podarilo ubrániť si chrám proti všetkým pokusom o vyvlastnenie. K tomu mohlo prispieť aj to, že Saint Louis des Francais bol od roku 1924 považovaný za kostol katolíckych diplomatov akreditovaných v Moskve. V roku 1944 sa zúčastnil na omši v tomto moskovskom chráme generál Charles de Gaulle, v roku 1964 nemecký spolkový kancelár Konrad Adenauer.

Po páde komunizmu moskovský mestský úrad vrátil katolíckej cirkvi chrám zasvätený Panne Márii, ktorý dnes slúži ako katedrála katolíckeho arcibiskupstva v Moskve. Katolícke spoločenstvo v ruskom hlavnom meste, ktoré neustále rastie v dôsledku vnútroštátneho prisťahovalectva a imigrácie katolíkov zo susedných štátov Ruska, ale aj Afriky a Latinskej Ameriky, dnes nutne potrebuje ďalšie kostoly.

Oficiálny teologický dialóg medzi cirkvami pokračuje

Oficiálny teologický dialóg medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou pokračuje. Koordinačný výbor zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg sa počas stretnutia od 5. do 9. septembra 2017 na Lerose dohodol, že vydá dokument k téme Na ceste k jednote vo viere: teologické a kánonické otázky.

Tento dokument, ktorý majú vypracovať členovia zmiešanej medzinárodnej komisie, na jednej strane zbilancuje doterajších 37 rokov oficiálneho pravoslávno-katolíckeho dialógu a na druhej strane pomenuje základné problémy, o ktorých sa musí rokovať v ďalších etapách dialógu.

Koordinačný výbor uznal za vhodné spracovať tému „primát a synodalita v druhom tisícročí a v našej dobe“ ako logický následok dokumentu schváleného na ostatnom plenárnom zasadaní medzinárodnej teologickej komisie v Chieti v septembri 2016, ktorý dostal názov Synodalita a primát v prvom tisícročí.

V novom dokumente majú byť spracované nielen udalosti, ktoré viedli k rozkolu cirkevného spoločenstva medzi západnou cirkvou latinského obradu a východnou cirkvou byzantského obradu v 11. storočí, ale aj následky tohto rozkolu pre kresťanov na Východe a Západe.

Osobitná pozornosť má byť venovaná „zjednoteným cirkvám“ (východným cirkvám v plnom spoločenstve s Rímom; východným katolíckym cirkvám), o ktorých Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou už diskutovala v rámci dialogických stretnutí v rokoch 1991 a 2000. Zástupcovia ruskej a ďalších pravoslávnych cirkví nástojili na potrebe pokračovania diskusie na túto tému.

Na záver stretnutia na Lerose členovia koordinačného výboru navštívili pravoslávnu mariánsku katedrálu v miestnom stredovekom opevnení, múzeum druhej svetovej vojny a súčasný utečenecký tábor.

Hostiteľom koordinačného výboru bol lerosský pravoslávny metropolita Paisios (Aravantinos). Metropólia spadá priamo do jurisdikčného územia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Najbližšie stretnutie koordinačného výboru je naplánované na záver roka 2018.

Stretnutie na Lerose viedli spoločne kardinál Kurt Koch a telmesský arcibiskup Job (Getcha).

Posviacka univerzitnej knižnice

Slávnostným aktom v nedeľu 10. septembra 2017 posvätili knižnicu Ukrajinskej katolíckej univerzity (UKU) vo Ľvove. Popri duchovných hodnostároch ukrajinskej katolíckej cirkvi sa na ceremónii zúčastnili mnohí darcovia a podporovatelia projektu univerzitnej knižnice zo Severnej Ameriky a západnej Európy. Nemecké katolícke pomocné dielo Renovabis podporilo univerzitu v uplynulých rokoch cca dvomi miliónmi eur. Pred posviackou sa konala slávnostná bohoslužba vo východnom obrade pod vedením rektora univerzity vladyku Borysa Gudziaka. 

Prečítajte si aj
Stalinov zločin a nádej z Havany Zdieľať

V roku 1994 opäť založená UKU má od roku 2002 postavenie univerzity. Ide o doteraz jedinú gréckokatolícku univerzitu vo východnej Európe. Vzdelávať má vedúcich politických a hospodárskych pracovníkov pre Ukrajinu. Okolo dvetisíc súčasných študentov pochádza hlavne z Ukrajiny, Ruska, Bieloruska a Kazachstanu. Okolo 100 pedagógov vyučuje popri teológii a filozofii aj hospodárske vedy, žurnalistiku, psychológiu a sociálnu pedagogiku.

Nová knižnica je prvou novostavbou knižnice na Ukrajine od dosiahnutia nezávislosti pred 25 rokmi. Pomenovali ju po metropolitovi Andrejovi Šeptyckom (1865 – 1944). Univerzitu postavili na symbolickom mieste, na ktorom počas obdobia Sovietskeho zväzu komunistická strana mala hlavný stan pre západnú Ukrajinu. Gréckokatolícka cirkev bola vtedy zakázaná, jej duchovných pozatýkali a deportovali do pracovných táborov.

Tawadros II. navštívil Japonsko a Austráliu

Koptský pravoslávny pápež – patriarcha Tawadros II. prvýkrát podnikol veľkú pastoračnú cestu do pacifického priestoru. Začiatkom septembra navštívil Austráliu a Japonsko.

V Austrálii Tawadros II. vyzdvihol rozhodné odmietanie „manželstva“ rovnakého pohlavia zo strany Koptskej pravoslávnej cirkvi. Vo Svätom písme sa píše, že Boh stvoril človeka ako „muža a ženu“, a preto môže existovať manželstvo len „medzi mužom a ženou“, povedal koptský pápež – patriarcha v rozhovore s novinármi v Sydney. „Manželstvo“ rovnakého pohlavia je „neakceptovateľné“ a predstavuje „hriech“.


Koptský pápež Tawadros II. Foto – TASR/AP

V Austrálii sa v súčasnosti vedie búrlivá verejná diskusia v súvislosti s prieskumom, pri ktorom sa od 12. septembra do 7. novembra môžu občania vyjadriť k prípadnej zmene zákona, ktorý by v budúcnosti umožnil „manželstvá“ rovnakého pohlavia. Príslušný dotazník posielajú poštou. Na rozdiel od referenda výsledok prieskumu nie je pre vládu v Canberre záväzný.     

Už pri príchode do Sydney Tawadros II. povedal, že v rozhovore s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom a ďalšími politikmi chce oceniť multikultúrnu spoločnosť Austrálie. Je to dôležitá skúsenosť, že v Austrálii žijú spolu ľudia rozličného národného a kultúrneho pozadia v „harmónii a tolerancii“. Takisto je vďačný za dobré vzťahy medzi Canberrou a Káhirou a za srdečné prijatie koptských migrantov v Austrálii.  

Pred svojou pastoračnou návštevou v Austrálii Tawadros II. navštívil Japonsko, kde v meste Kjotó posvätil prvú koptskú katedrálu v Japonsku. Katedrála je zasvätená Božej Matke a svätému Markovi. Tento chrám poskytne pastoračné služby nielen koptským, ale aj eritrejským a etiópskym veriacim v aglomerácii Kjotó.

V interview s japonskou televíziou pápež – patriarcha zdôraznil, že koptská cirkev sa po atentátoch na kresťanov, pri ktorých došlo v uplynulých mesiacoch v Egypte ku krviprelievaniu, modlila za všetkých, „aj za atentátnikov“. Koptskí kresťania sú presvedčení, že sila modlitby „môže meniť srdcia“.  

Vzťah medzi kresťanmi a moslimami v Egypte je solídny a hlboko zakorenený, povedal Tawadros II. Svojimi útokmi sa teroristi pokúšali podkopať toto spojenie a jednotu krajiny. V takomto kontexte sú aj v islamskej oblasti potrební imámovia a náboženskí učitelia, ktorí sa osvedčia ako hodní im zverenej úlohy a nebudú dodávať alibi pre náboženský fanatizmus a intoleranciu.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo