Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Svet kresťanstva
23. december 2017

Vianočná úvaha

Zvyčajne je to tak, že deti sa učia hovoriť od dospelých. Na Vianoce dovoľujeme Dieťaťu, aby učilo hovoriť dospelých.
Vianočná úvaha

Narodenie Pána od Antonia da Correggia, 1530. Foto: thecatholicthing.org

Na polnočnej omši sa na celom svete ohlasujú slová proroka Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo.“ (Iz 9, 1) Každý deň od letného slnovratu strácame trochu svetla. Ráno vychádza slnko neskôr a večer zapadá skôr. Niektorí z nás ráno vychádzajú z domu do tmy a domov sa vracajú v tme. Naše dni rámcuje tma. V zime je jej stále viac.

Aj náš život zatemňuje hriech. Každé klamstvo, ohováranie či falošné obvinenie náš život trochu zatemňuje. Ak sme dosť dobrí v ospravedlňovaní si týchto vecí, nedokážeme už odlíšiť svetlo milosti od temnoty našich hriechov. A prečo veľké množstvo našich hriechov predstavujú hriechy, ktoré páchame svojím jazykom?

Reč je spôsob, ktorým nás Boh tiahne do svojho láskyplného náručia. Ako hovorí list Hebrejom, Boh k nám kedysi hovoril čiastočným a fragmentárnym spôsobom. Teraz, pri Vtelení, k nám Pán prehovoril cez svojho Syna. (porov. Hebr 1, 1)

Slovo sa telom stalo... a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. (Jn 1, 14) Takto svätý Ján opisuje Kristovo narodenie. Žiadna maštaľ, žiadne jasle, žiadni pastieri na poli. Ako teda vieme, že sme tu svedkami čohosi slávneho? Ak ste niekedy boli v Ríme, spoznáte to, čo je slávne, podľa fontán, obeliskov atď. Túto slávu nám zachovala antika a my sa v nej môžeme kochať aj po tisíckach rokov.

Slávu Vtelenia nám zjavuje ten, ktorý hovorí pravdu. Ježiš hovorí pravdu svojím narodením. Deti však nevychádzajú z lona svojej matky tak, že by hovorili: skôr plačú.

Ježiš sa narodil a prišiel na svet naučiť nás hovoriť pravdu. Nie ako sa vyhovoriť z problémov či veci „otočiť“. Zdieľať

Ku koncu svojho pozemského účinkovania stojí obvinený Ježiš pred Ponciom Pilátom. Je obvinený z toho, že je kráľ. Ježiš na svoju obhajobu hovorí: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.“ (Jn 18, 37)

Pilát počuje Ježišovo svedectvo a je spokojný. Prikazuje umiestniť na Ježišov kríž nápis JEŽIŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁĽ. (porov. Jn 19, 19) Máme tu kráľa, ktorý trpí a zomiera za pravdu. A čo je dôležitejšie, on sám je stelesnená Pravda, ktorá trpí a zomiera. Preto na otázku, načo je pravda, keď je jej dôsledkom utrpenie a smrť, máme túto úžasnú odpoveď svätého Jána Pavla II. v encyklike Veritatis Splendor:

[Kristovo] ukrižované telo je dokonalým zjavením nerozlučného puta medzi slobodou a pravdou, tak ako jeho vzkriesenie z mŕtvych je najväčším povýšením plodnosti a spásnej moci slobody prežívanej v pravde. (87)

Jednou z prvých vecí, ktoré sa deti učia, je rozprávať. Spočiatku netvoria slová správne, nesprávne ich vyslovujú a sú nezrozumiteľné. S trochou cviku však prichádzajú slová ľahšie. Z niektorých z nás sa časom stanú pohotoví a prešibaní majstri tvorenia fráz – je to akási slovná gymnastika. Všemožne ohýbame a formujeme svoje telo a to isté robíme aj so svojimi slovami. Naťahujeme ich a manipulujeme s nimi tak, že sa ich obvyklý význam často už nedá rozoznať.

Ježiš sa narodil a prišiel na svet naučiť nás hovoriť pravdu. Nie ako sa vyhovoriť z problémov či veci „otočiť“. Neučí nás vykrúcať sa a zahmlievať.

Ježiš nás učí, že naše áno má byť áno a naše nie nie (porov. Mt 5, 37). To nevylučuje, že máme hovoriť s rozvahou, taktne či diplomaticky. Znamená to však nazývať veci ich pravými menami.

Moc pomenúvať dostal Adam pred pádom. (cf. Gn. 2, 19) Po páde nám Ježiš, nový Adam, navracia schopnosť správne pomenúvať veci. Tí, čo sa tešia z Mesiášovho narodenia, už nemôžu opäť zlyhať a prijať mýtus, že jazyk nikdy nezjavuje veci také, aké sú.

Inzercia

Zvyčajne je to tak, že deti sa učia hovoriť od dospelých. Na Vianoce dovoľujeme Dieťaťu, aby učilo hovoriť dospelých. Ono je Dieťaťom z Betlehema a na jeho pleci spočíva panstvo. (porov. Iz 9, 5)

V gréckej mytológii je boh Atlas, ktorý svojimi plecami podopiera nebesia. Na takúto ťarchu je potrebná nadľudská sila.

Je to veľká zodpovednosť, otvoriť ústa. My sa rozhodujeme, či budú naše slová odrážať pravdu alebo odzrkadľovať módne popieranie toho, čo nám prirodzený zákon a zjavenie ukazujú ako dobré pre jednotlivca a spoločnosť.

U každého jedného z nás Najsvätejšia sviatosť mení tmu na svetlo, klamstvo ustupuje pred pravdou a naše slová utíchajú pred jediným Slovom, na ktorom záleží. Zdieľať

Vianoce sa nikdy nebudú dať oddeliť od Panny, ktorá dala súhlas s Božím plánom a porodila nám Krista, ktorého narodenie, život, smrť a zmŕtvychvstanie nám otvárajú nádej na večný život. Vianoce udržiavajú slová a ich zmysel pohromade, aby sme jazyk neoddeľovali od skutočnosti.

Keď Ježiš vyhlásil, že je chlieb, ktorý zostúpil z neba, niektorí jeho učeníci odišli. Potom sa pýta Dvanástich: „Aj vy chcete odísť?“ (Jn 6, 67) Šimon Peter hovorí pravdu: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ (Jn 6, 68)

Ježiš má slová večného života, lebo je Slovo, ktoré sa stalo telom. (porov. Jn 1, 14) U každého jedného z nás Najsvätejšia sviatosť mení tmu na svetlo, klamstvo ustupuje pred pravdou a naše slová utíchajú pred jediným Slovom, na ktorom záleží: Slovom, skrze ktoré bol stvorený vesmír, Spasiteľom, ktorý bol poslaný, aby nás vykúpil.

Pozorne počúvajme Pánovo slovo a stále viac pamätajme na jeho moc naveky nás urobiť Božími deťmi (porov. Jn 1, 12).

Msgr. Robert Batule
Autor je kňazom diecézy Rockville Centre v New Yorku a vyučuje dogmatickú teológiu v seminári sv. Jozefa v Yonkers. Je aj editorom časopisu Catholic Social Science Review, ktorý vydáva Spoločnosť katolíckych sociálnych vedcov.

Pôvodný text: A Christmas Reflection.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame