Vianočná kázeň svätého Augustína

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vianočná kázeň svätého Augustína

Svätý Augustín stvárnený flámskym maliarom Gerardom Seghersom (17. storočie). Foto – wikipedia.org

Bratia, radujme sa! Nech sa národy radujú a jasajú! Tento deň neposvätilo viditeľné slnko, ale jeho neviditeľný Tvorca.

Panna a matka priviedla zo svojho plodného a neporušeného lona na svet toho, ktorý sa stal pre nás viditeľným, hoci on, neviditeľný, stvoril ju – pannu, ktorá počala, pannu, ktorá porodila, pannu čakajúcu dieťa, pannu pri pôrode, pannu naveky.

Človeče, čomu sa divíš? Bolo vhodné, aby sa práve takto narodil Boh, ktorý sa rozhodol stať sa človekom.

Takto pannu stvoril ten, ktorý sa z panny narodil. Bol už predtým, ako sa narodil, a ako všemohúci sa mohol narodiť a zostať tým, kým bol. Stvoril pre seba matku, keď bol stále pri Otcovi, a keď sa z matky narodil, pri Otcovi zostal.

Ako by ten, ktorý umožnil svojej matke, aby neprestala byť pannou ani po svojom pôrode, mohol prestať byť Bohom vo chvíli, keď začal byť človekom?

To, že sa Slovo telom stalo (Jn 1, 14), neznamená, že by Slovo svojím príchodom do tela zaniklo. Telo sa, naopak, pripojilo k Slovu, aby nezaniklo, aby bol Kristus Bohom a človekom tak, ako je človek dušou a telom.

A je to ten istý Boh, ktorý je človekom, a ten istý človek, ktorý je Bohom, a to nie zmiešaním prirodzeností, ale jednotou osoby. Teda ten, ktorý je ako Boží Syn spoluvečný s Pôvodcom a je stále z Otca, je totožný so synom človeka, ktorý začal byť a narodil sa z panny. A tak bolo k Synovmu božstvu pridané ľudstvo, a napriek tomu nevznikla žiadna štvorica osôb, ale zostala Trojica.

Ten, ktorý bol Boh, stal sa človekom

Nech sa teda medzi vás nevkrádajú názory niektorých ľudí, ktorí nevenujú dostatočnú pozornosť pravidlu viery a výrokom Svätého písma. Takíto ľudia hovoria: ten, ktorý bol synom človeka, stal sa Synom Božím, ale ten, ktorý bol Synom Božím, nestal sa synom človeka.

K takémuto názoru ich priviedlo uvažovanie nad určitou pravdou, ale celú pravdu nedokázali vyjadriť. Uvažovali totiž nad tým, že ľudská prirodzenosť sa mohla zmeniť k lepšiemu, avšak božská prirodzenosť sa k horšiemu zmeniť nemohla.

To je síce pravda, ale rovnako tak je pravdou aj to, že Slovo sa telom stalo bez toho, aby sa božstvo akokoľvek zmenilo k horšiemu. Evanjelium predsa nehovorí: „Telo sa stalo Slovom,“ ale Slovo sa telom stalo, lebo to Slovo bolo Boh (Jn 1, 1).

„Tento deň, ktorý sám stvoril, si tiež vybral, aby bol v ňom stvorený on sám, tak ako bol utvorený z matky, ktorú utvoril.“ Zdieľať

A čo znamená „telo“, ak nie „človek“? Ľudské telo v Kristovi predsa nebolo bež duše, veď preto Pán hovorí: „Moja duša je smutná až na smrť“  (Mk 14, 34). Ak je teda Slovo Boh a telo človek, čo iné môže znamenať výrok „Slovo sa telom stalo“ než to, že „ten, ktorý bol Bohom, stal sa človekom“?

A preto ten, ktorý bol Božím Synom, stal sa synom človeka tým, že na seba vzal čosi nižšie, a nie tým, že by došlo k zmene toho lepšieho. Stal sa ním tak, že prijal to, čím nebol, a nie tak, že stratil to, čím bol.

Veď ako by sme mohli v kréde vyznávať, že veríme v „Syna Božieho, ktorý sa narodil z Márie Panny“, keby sa z Panny Márie nenarodil Syn Boží, ale syn človeka? Kto z kresťanov by poprel, že sa z tejto ženy narodil syn človeka a že sa napriek tomu Boh stal človekom a jedine tak sa človek stal Bohom?

To Slovo bolo totiž Boh, a Slovo sa telom stalo. Musíme preto vyznať, že ten, ktorý bol Synom Božím, vzal na seba podobu služobníka a stal sa Synom človeka, aby sa mohol narodiť z Panny Márie. Pritom zostal, čím bol, a prijal to, čím nebol, takže začal byť tým, čím bol menší než Otec, a navždy zostal tým, čím sú on a Otec jedno.

Slovo Božie sa stalo človekom

Ak sa nestal ten, ktorý je stále Božím Synom, synom človeka, ako by o ňom mohol apoštol hovoriť: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka“ (Flp 2, 6n).

Nebol to koniec koncov nikto iný, ale on sám rovný Otcovi v Božej prirodzenosti, ktorý je aj jednorodeným Božím Synom, ktorý zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu. Nebol to nikto iný, ale opäť on sám rovný Otcovi v Božej prirodzenosti, ktorý sa uponížil, a nikto iný, ale on sám, kto stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži (Flp 2, 8). Nič z toho neučinil Boží Syn inak než v podobe syna človeka.

A ďalej, keby sa ten, ktorý je stále Božím Synom, sám nestal synom človeka, ako by mohol apoštol Pavol napísať Rimanom, že je povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu (Rim 1, 1n)?

Tu máš Božieho Syna, ktorý bol vždy, narodeného z Dávidovho rodu v tele, v ktorom nebol vždy. A práve tak, ak by sa nestal ten, ktorý je Božím Synom, Synom človeka, ako je možné, že Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy? Mimochodom, slovo „žena“ v hebrejčine nepopiera panenskú česť, ale označuje ženské pohlavie.

Koho nakoniec posiela Otec, ak nie jednorodeného Božieho Syna? Či Boží Syn narodený zo ženy nie je tou istou osobou ako ten, ktorý bol u Otca Božím Synom a ktorý bol poslaný a stal sa synom človeka?

Z Otca sa zrodil mimo dňa, ktorý by nastal v čase, z matky na narodil práve v takýto deň. Tento deň, ktorý sám stvoril, si tiež vybral, aby bol v ňom stvorený on sám, tak ako bol utvorený z matky, ktorú utvoril.

Totiž práve tento deň, od ktorého sa začína dostávať dennému času stále viac svetla, označuje Kristovo dielo, ktorým sa náš vnútorný človek zo dňa na deň obnovuje (2 Kor 4, 16). Bolo preto nanajvýš vhodné, aby sa v stvorenom čase dostalo dňa narodením večnému Tvorcovi, ktorému prislúcha stvorenie v čase. 

Použitá literatúra

David Vopřada: Svatý Augustín. Vánoční promluvy. Krystal OP 2015.

Pripravil otec Ján Krupa.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo