Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
12. 05. 2018, 08:42

Pápež František prijal prešovského pravoslávneho metropolitu Rastislava

Hlava katolíckej cirkvi v piatok prijala na osobitnej audiencii prešovského arcibiskupa metropolitu Rastislava, prímasa pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
Pápež František prijal prešovského pravoslávneho metropolitu Rastislava

Metropolita Rastislav počas svojej intronizácie 9. februára 2014 v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove. Foto – TASR/František Iván

Metropolitu Rastislava pri stretnutí s pápežom Františkom sprevádzal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V delegácii boli michalovsko-košický arcibiskup Juraj, arcibiskup pražský a českých krajín Michal a ďalší predstavitelia cirkvi.

Vôbec prvé stretnutie metropolitu Rastislava s pápežom Františkom nadväzuje na jeho stretnutie s kardinálom Kurtom Kochom počas návštevy predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov v Bratislave a Prešove v októbri 2017.

Arcibiskup Rastislav vo svojom príhovore povedal, že aj keď v súčasnosti pravoslávni a rímski katolíci nemôžu z historických dôvodov „spoločne lámať Chlieb Života“, zostávajú učeníkmi, ktorí „spoločne ako pútnici kráčajú po ceste a s ktorými, aj keď si to možno niekedy neuvedomujeme, spoločne kráča i náš Pán a Boh, ktorý nás utešuje, odkrýva nám Písma, dáva nám novú nádej, naplňuje odvahou a obnovuje našu dôveru“.

„Dnes ma, Vaša Svätosť, ako jedného z nástupcov svätého Metoda na stolci moravsko-panónskych arcibiskupov prijímate s rovnakou radosťou a láskou, s akou sv. Metoda prijal v roku 868 Váš ctihodný predchodca Hadrián,“ dodal arcibiskup Rastislav.

Pápež na arcibiskupov príhovor reagoval slovami, že „jednota neznamená rovnakosť, ale zosúladenie rôzností v Duchu Svätom“ a vyjadril nádej, že na príhovor svätých Cyrila a Metoda obe cirkvi jedného dňa dosiahnu úplnú jednotu, ku ktorej postupne smerujú.

Obaja cirkevní predstavitelia ocenili činnosť Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, v ktorej pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku zastupuje michalovsko-košický arcibiskup Juraj.

„Prajem si, aby táto komisia, ktorá v roku 2016 vydala v Chieti dokument o vzťahoch medzi pápežským primátom a konciliaritou v prvom tisícročí, pokračovala v prehlbovaní dialógu na túto tému,“ uviedol pápež František.

V rámci štvordňového programu v Ríme slávil metropolita Rastislav vo štvrtok svätú liturgiu pri hrobe sv. Cyrila v rímskej bazilike sv. Klementa. Spolu s delegáciou navštívil aj baziliky sv. Petra, sv. Pavla, hlavnú mariánsku baziliku Santa Maria Maggiore a katakomby sv. Šebastiána.

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku má dve metropolitné provincie zjednotené spoločnou synodou. Diecézy sú spolu štyri, dve na Slovensku (Prešov a Michalovce) a dve v Čechách (Praha a Olomouc).

Celkový počet veriacich je približne 71-tisíc – na Slovensku okolo 50-tisíc a v Česku okolo 21-tisíc. Dve stovky kňazov pôsobia v 165 farnostiach, z ktorých je 98 na Slovensku a 67 v Českej republike. Seminaristi študujú na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa nachádza aj seminár. Cirkev má aj osem monastierov.

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je najmladšou zo 14 autokefálnych pravoslávnych cirkví byzantskej tradície a ako jediná pravoslávna cirkev považuje za svoje korene evanjelizáciu Veľkej Moravy sv. Cyrilom a Metodom. Vznikla v roku 1921 z malej pravoslávnej komunity v Československu vysviackou biskupa Gorazda. Na začiatku spadala pod Srbskú pravoslávnu cirkev, ale v roku 1923 jej konštantínopolský patriarcha udelil autonómiu.

Kto je metropolita Rastislav

Metropolita Rastislav (občianskym menom Rastislav Gont) sa narodil v roku 1978 v Snine, vyštudoval teológiu v Prešove a ďalej pokračoval na Aristotelovej univerzite v Solúne. Kňazstvo prijal v roku 2003, v roku 2012 sa stal mníchom s menom Rastislav a bol vysvätený za prešovského arcibiskupa. Do čela pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku bol zvolený v roku 2014. Jeho zvolenie uznal Moskovský patriarchát hneď, ale Konštantínopolský patriarchát potvrdil kanonickú platnosť jeho voľby až po dvoch rokoch.


Počas druhej svetovej vojny bola cirkev prenasledovaná nacistami a samotný biskup Gorazd bol popravený za pomáhanie atentátnikom na ríšskeho protektora Heydricha. V roku 1946 sa pod sovietskym tlakom cirkev dostala pod Moskovský patriarchát, najprv ako exarchát a od roku 1951 ako autokefálna cirkev.

Autokefálny status pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku potvrdil v roku 1998 konštantínopolský patriarcha. V roku 1993 sa cirkev rozdelila na dve metropolitné provincie zjednotené v jednej synode. V období 2006 – 2013 bol na čele cirkvi pražský metropolita Krištof, v roku 2014 bol zvolený na čelo prešovský metropolita Rastislav.

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku sa zúčastnila na Svätom a veľkom koncile pravoslávnej cirkvi v roku 2016. Od roku 2006 pravidelne vysiela svojich reprezentantov do Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou.

Odporúčame