Cirkev kvôli obvineniam zo zneužívania prešetruje niekoľko kňazov zo Slovenska

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev kvôli obvineniam zo zneužívania prešetruje niekoľko kňazov zo Slovenska

Bývalý nemecký kňaz s kuklou na tvári sedí na súde vo februári 2018 v nemeckom Deggendorfe. Foto – TASR/DPA

V posledných rokoch musela z kňazskej služby odísť približne desiatka kňazov pôsobiacich v slovenských diecézach.

Denník Postoj má k dispozícii údaje o prípadoch sexuálneho zneužívania kňazmi, ktoré slovenské diecézy prešetrovali v uplynulých rokoch. Poskytla nám ich Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom svojho hovorcu Martina Kramaru.

Riešili 17 prípadov

V ôsmich rímskokatolíckych diecézach a troch gréckokatolíckych eparchiách bolo otvorených 17 súdnych procesov vo veci sexuálneho zneužívania klerikmi. Väčšina z nich počas uplynulých desiatich rokov.

Jedenásť procesov je už uzavretých – takmer všetky sa skončili prepustením kňaza z klerického stavu. V šiestich prípadoch ešte stále prebieha vyšetrovanie alebo sa očakáva rozhodnutie kompetentného úradu Svätej stolice, ktorým je Kongregácia pre náuku viery.

Z poskytnutých informácií vyplýva, že vo viacerých prípadoch mali obete viac ako 15 rokov a ich sexuálny pomer s klerikom bol konsenzuálny, teda dobrovoľný z oboch strán.

Z hľadiska Trestného zákona SR v týchto prípadoch nešlo o delikt sexuálneho zneužitia, keďže osoba už dovŕšila 15. rok života. Z minulosti sú tak známe len dva prípady, ktoré sa skončili pred súdom – ide o bývalých kňazov Pavla Kobidu a Antona Pavlíčka.  

Normy Kongregácie pre náuku viery o najťažších deliktoch, ktoré v roku 2010 schválil pápež Benedikt XVI., sú ale prísnejšie – za maloleté sú považované všetky osoby, ktoré nedovŕšili 18. rok života.

Bližšie informácie o jednotlivých prípadoch KBS odmietla poskytnúť s tým, že mnohé obete si medializáciu výslovne neželajú.

KBS má pre takéto prípady smernicu aj kódex

Katolícka cirkev na Slovensku má už niekoľko rokov vypracovanú smernicu, ktorá stanovuje presný postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi. V marci 2014 ju na svojom plenárnom zasadaní schválila KBS a následne ju potvrdila aj Kongregácia pre náuku viery.

Smernica stanovuje nielen to, ako v prípade podozrenia, že dochádza k sexuálnemu zneužívaniu, postupovať vnútri cirkvi, ale aj v styku s orgánmi činnými v trestnom konaní. „Kto sa hodnoverne dozvie o delikte sexuálneho zneužitia maloletej osoby, je povinný to oznámiť orgánom Slovenskej republiky činným v trestnom konaní,“ píše sa v smernici odkazujúcej na trestný zákon.

Popri vyšetrovaní orgánov činných v trestnom konaní má prebiehať aj kánonický proces. Diecézny biskup alebo rehoľný predstavený má po prijatí oznámenia vykonať predbežné vyšetrovanie a následne všetky zhromaždené dokumenty postúpiť Kongregácii pre náuku viery, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.

Okrem tejto smernice KBS na svojom plenárnom zasadaní v júni 2016 schválila Kódex pastoračného správania, ktorý vymedzuje, ako sa majú kňazi, rehoľníci a laici správať k osobám vrátane detí a mladistvých, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Kódex nemá len odporúčací charakter, ale mal by byť súčasťou pracovných zmlúv a zmlúv o dobrovoľníctve, ktoré uzatvára slovenská katolícka cirkev.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo