SYNODA 2014: Biskupov rozdelil prístup k homosexuálom

Súhrn tém, o ktorých sa doteraz hovorilo na synode o rodine, ocenil prínos homosexuálov pre cirkev. Biskupi z Poľska či USA dokument podrobili tvrdej kritike.

Po prvom týždni synodálnych debát pripravil maďarský kardinál Péter Erdö dokument (tzv. relácia po diskusii), v ktorom zhrnul najdôležitejšie témy. Text je rozdelený na 58 článkov, z ktorých tri sa venujú homosexuálom. Práve o nich sa rozprúdila búrlivá diskusia.

„Homosexuálne osoby majú dary a kvality, ktoré môžu ponúknuť kresťanskému spoločenstvu,“ napísal kardinál Erdö, ktorý sa spýtal, či cirkev vie tento potenciál zúročiť bez toho, že by bolo kompromitované katolícke učenie o manželstve a rodine.

Dokument spomína morálnu problematickosť spätú s homosexuálnymi zväzkami, ktoré nemôžu byť prirovnávané k manželstvu medzi mužom a ženou, ale zároveň vyjadruje pochopenie pre vzájomnú podporu, ktorú si partneri v homosexuálnych zväzkoch prejavujú.

K téme
Nedokonalé formy rodín treba posudzovať s rešpektom

Kritické reakcie nenechali na seba dlho čakať. Jedno z najtvrdších vyhlásení prišlo od arcibiskupa Stanisława Gądeckého, ktorý je predsedom poľskej biskupskej konferencie. „Týmto dokumentom sme sa vzdialili od učenia Jána Pavla II.,“ povedal Gądecki pre Vatikánsky rozhlas. Podľa neho je na dokumente vidieť vplyv protirodinnej ideológie. Arcibiskupovi Poznańe sa nepáči ani pripisovanie prvkov posväcovania voľným zväzkom, v ktorých partneri dodržiavajú zásadu vernosti. „Učenie prezentované v dokumente úplne vypustilo tému hriechu,“ dodal Gądecki.

Kritický bol aj americký kardinál Raymond Leo Burke, ktorý v rámci Rímskej kúrie stojí na čele Apoštolskej signatúry. Podľa neho je cirkev tlačená k tomu, aby si osvojila otvorené názory prezentované nemeckým kardinálom Walterom Kasperom. Veľká časť biskupov na synode však tieto názory nezdieľa a ich hlas je úmyselne prehliadaný. „Toto všetko musí skončiť, pretože to vyvoláva veľkú škodu pre vieru,“ dodal Burke.

Tlačové stredisko Svätej stolice na vzniknutú polemiku reagovalo vyhlásením, že dokumentu kardinála Erdö sa pripisuje prílišná váha. „Tento text je pracovným dokumentom, ktorý zhŕňa vystúpenia a diskusiu prvého týždňa, a teraz je predložený na prediskutovanie členmi Synody zoskupenými do menších krúžkov, ako to predpokladá samotný Štatút synody. Práca menších krúžkov bude predstavená zhromaždeniu pri generálnej kongregácii tento štvrtok 16. októbra dopoludnia“.

Imrich Gazda

Ďalšie informácie o synode nájdete tu.

Foto: radiovaticana.cz

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo