Čo znamená kňazský celibát

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čo znamená kňazský celibát

Čo hovoria emeritný pápež Benedikt XVI. a kardinál Robert Sarah vo svojej novej knihe?

Kniha Z hĺbky nášho srdcakňazstvo, celibát a kríza Katolíckej cirkvi, ktorú napísali emeritný pápež Benedikt XVI. a Robert kardinál Sarah, spôsobila medzi podporovateľmi kňazského svätenia ženatých mužov v amazonskom regióne (a, čuduj sa svete, aj všade inde) veľký nepokoj. Teraz, keď opadol spor okolo spoločného autorstva, stojí za to pozrieť sa, čo títo dvaja významní cirkevní predstavitelia na túto tému vlastne povedali.

Ponúkajú totiž výrečnú obhajobu podstatnej evanjelizačnej a pastoračnej hodnoty kňazského celibátu. Ich eseje nám pripomínajú, že kňazský celibát v latinskej cirkvi nie je iba náhodným rozhodnutím vykonaným v menej osvietenej dobe a ani len výhodnou manažérskou stratégiou, aby sa vyhlo sporom o dedičstvo a znížili sa náklady na klérus.

Benedikt XVI.: „Ako by mohlo kresťanské spoločenstvo chápať kňaza, ak nie je zjavné, že je ,oddelený od bežnej sféry‘ a ,odovzdaný Bohu‘? Ako by mohli kresťania chápať, že sa im kňaz dáva, ak nie je úplne oddaný Otcovi?“ Zdieľať

Pre tých, ktorí majú reprezentovať Krista jeho ľudu in persona Christi capitis, v osobe Krista, hlavy svojho mystického tela, celibát predstavuje radikálne povolanie úplne prijať celý Kristov spôsob života. Zrušiť túto požiadavku by znamenalo pripraviť Boží ľud o pastierov podľa srdca Krista, hlavného pastiera, ktorý položil život za svoje ovce, a to nielen na kríži, ale aj v každej chvíli. Kňazi, ktorí zachovávajú celibát, prinášajú svetu Krista spôsobom, ktorý mocne ohlasuje, že je hoden, aby sme mu úplne darovali svoj život.

Keď som čítal predbežný anglický preklad tejto knihy, bol som hlboko dojatý, najmä pri úvahách kardinála Saraha nad jeho pastoračnými zážitkami.

Sarah cituje príhovor pápeža Benedikta XVI. kňazom z diecézy Bolzano-Bressanone: „Ako by mohlo kresťanské spoločenstvo chápať kňaza, ak nie je zjavné, že je ,oddelený od bežnej sféry‘ a ,odovzdaný Bohu‘? Ako by mohli kresťania chápať, že sa im kňaz dáva, ak nie je úplne oddaný Otcovi?“

Pokračuje: „Na začiatku roka 1976 som ako mladý kňaz cestoval do istých vzdialených dedín v Guinei. Niektoré z nich nenavštívil kňaz aspoň desať rokov, lebo v roku 1967 vyhnal Sékou Touré európskych misionárov... Nikdy nezabudnem na ich nepredstaviteľnú radosť, keď som slúžil omšu, ktorú tak dlho nezažili. Dovolím si dôrazne a s istotou tvrdiť: myslím, že keby mali v každej dedine vysvätených ženatých mužov, tí by zahasili eucharistický hlad veriacich. Odrezali by ľudí od radosti, že v kňazovi prijímajú druhého Krista. Lebo chudobní ľudia s inštinktom viery vedia, že kňaz, ktorý sa zriekol manželstva, im dáva dar svojej manželskej lásky.“ (kurzíva G. E. M.)

Sarah ako kňaz v celibáte spoznal Pánov dar pokoja, ktorý dostávajú tí, čo sa vzdali požehnania manželstva a rodiny a idú za ním: „Koľkokrát, keď som dlhé hodiny kráčal pod sálajúcim slnkom od dediny k dedine s kufríkovým oltárom na hlave, som ja sám zakúsil radosť z darovania sa pre Nevestu Cirkev... Bol by som veľmi rád, keby všetci moji spolubratia mohli jedného dňa zažiť privítanie kňaza v africkej dedine, ktorá v ňom spoznáva Krista-Ženícha. Je to obrovský výbuch radosti!“

Sarah pokračuje:

Svätenie ženatých mužov by pripravilo evanjelizované mladé cirkvi o tento zážitok Kristovej prítomnosti a návštevy, ktorý by im priniesla osoba kňaza v celibáte... Plán, ktorého súčasťou by bolo pripraviť spoločenstvá a kňazov o túto radosť, nie je skutkom milosrdenstva. Ako syn Afriky nemôžem s čistým svedomím podporovať myšlienku, že by mali byť ľudia, ktorí sú evanjelizovaní, pripravení o toto stretnutie s plne žitým kňazstvom. Amazonské národy majú právo na plný zážitok Krista-Ženícha. Nemôžeme im ponúknuť „druhotriednych“ kňazov. Naopak, čím je nejaká cirkev mladšia, tým viac sa potrebuje stretnúť s radikálnym charakterom evanjelia.

Kardinál Sarah: „Niektorí západní misionári už nechápu hlboký význam celibátu a svoje pochybnosti prenášajú na amazonské národy.“ Zdieľať

Asi najzjavnejšie problematický dôvod, ktorý bol prednesený na synode o Amazónii v prospech zrušenia požiadavky kňazského celibátu, bol ten, že amazonský ľud celibát nechápe. Najlepšie Sarahove pasáže sú tie, v ktorých odpovedá na tento povýšenecký súd: „Veriaci zo všetkých kultúr spoľahlivo spoznávajú inštinktom viery v neženatom kňazovi Krista obetovaného za všetkých. Preto by som chcel vyjadriť hlboké rozhorčenie, keď počujem, že by svätenie ženatých mužov malo byť nevyhnutné, lebo amazonské národy celibátu nerozumejú alebo že bude táto skutočnosť ich kultúre vždy cudzia. V takejto argumentácii vidím pohŕdavú, neokolonialistickú a infantilizačnú mentalitu, ktorá ma šokuje. Všetky národy na svete dokážu pochopiť eucharistickú logiku kňazského celibátu... Je odôvodnené predpokladať, že Božia milosť je pre amazonské národy nedosiahnuteľná a že by ich Boh pripravil o milosť kňazského celibátu, ktorý Cirkev po stáročia uchovávala ako vzácny drahokam? Niet takej kultúry, ktorú by Božia milosť nedokázala zasiahnuť a pretvoriť. Keď Boh vstúpi do nejakej kultúry, nezanechá ju takú istú. Destabilizuje ju a očistí, pretvorí a zbožští.“

Sarah sa potom sústredí na to, o čo pri týchto diskusiách ide: „Niektorí západní misionári už nechápu hlboký význam celibátu a svoje pochybnosti prenášajú na amazonské národy.“ (kurzíva G. E. M.) Ja by som len dodal, že do tohto spôsobu myslenia neupadajú len misionári.

Odmietanie kňazského celibátu vplyvnými cirkevnými predstaviteľmi je znakom rozkladu nadprirodzeného zmyslu v našich časoch. Opätovné potvrdenie hodnoty celibátu zo strany emeritného pápeža Benedikta XVI. a kardinála Saraha je prozreteľnostným darom pre Cirkev.

P. Gerald E. Murray J.C.D.
Autor je kánonický právnik a farár vo farnosti Sv. rodiny v New Yorku.

Pôvodný text: What Priestly Celibacy Means.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo