Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
30. máj 2020

Turíce

Svätý Duch nie je neosobnou silou či energiou, ale osobou

Svätou Päťdesiatnicou sa začalo pôsobenie Svätého Ducha v Cirkvi. V nej sú účinné rôzne dary a služby podnietené Svätým Duchom.

Svätý Duch nie je neosobnou silou či energiou, ale osobou

Foto – Wikipedia

V päťdesiaty deň po sviatku Paschy zostúpil na učeníkov Svätý Duch (Sk 2,1-11). Na tomto pozadí môžu kresťania zvlášť v deň Svätej Päťdesiatnice ďakovať zmŕtvychvstalému Pánovi za trvalé ovocie jeho Paschy – za dar Svätého Ducha.

Ježiš bol počas svojho pozemského života nositeľom Svätého Ducha (Mk 1,10; Lk 4,16-21; Jn 7,37–39) a od svojho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia je jeho darcom, ako vysvetlil apoštol Peter vo svojej prvej reči pred zástupmi: „Ježiša Boh vzkriesil... Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Svätého Ducha, vylial ho“ (Sk 2,32-33).

Pán Ježiš nanebovstúpením ukončil svoje verejné a viditeľné účinkovanie na Zemi. Zostúpením Svätého Ducha sa začalo napĺňať Ježišovo prisľúbenie dané učeníkom, že po jeho nanebovstúpení „príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť... On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16,13-15).  

Svätý Duch pôsobí v Cirkvi

V správe o zostúpení Svätého Ducha v deň Svätej Päťdesiatnice a v príslušnom výklade v Petrovej prvej reči pred zástupmi sa trvalá prítomnosť Svätého Ducha vykresľuje ako základ bytia veriacich v Krista v spoločenstve Cirkvi, ktorá je novým Božím ľudom (Sk 2).

Svätou Päťdesiatnicou sa začalo pôsobenie Svätého Ducha v Cirkvi. V nej sú účinné rôzne dary, sily a služby podnietené Svätým Duchom (1 Kor 12,4-6). Skrze ne sa presadzuje ospravedlňujúca, oslobodzujúca milosť proti hriechu a odlúčenosti od Boha (Rim 8,1-17). Namiesto modloslužby, sporu a egoizmu teraz vládne „ovocie Ducha“: radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (Gal 5,19-23). 

Apoštol Pavol dôrazne vyzdvihuje ako vyznamenanie všetkých pokrstených charizmy, ktoré majú základ vo Svätom Duchu a darúvajú rôzne schopnosti (1Kor 12,1-5; Rim 12,4-8). Charizmy slúžia v neposlednom rade na poznanie Krista, lebo len v Svätom Duchu možno identifikovať v Ježišovi „Pána“ (1Kor 12,3).

Svätý Duch sa tradične uctieva ako tretia božská osoba Presvätej Trojice

Na základe svedectva Svätého písma (Mt 28,19; Jn 16,13-15; Jn 15,26; 1 Kor 12,4-6; 2 Kor 13,13) a cirkevnej krstnej katechézy grécki cirkevní otcovia 4. storočia vypracovali bohorovné postavenie Svätého Ducha.

Inzercia

Existuje „jediné uzdravenie, ktoré sa deje od Otca skrze Syna vo Svätom Duchu“ (Atanáz Alexandrijský [† 373] ep. Serap. 1,20).

„Vo všetkom je Svätý Duch úplne neoddeliteľný a bez odstupu od Otca a Syna“ (Bazil Cézarejský [† 379], Spir. 16,37).

Kapadócki cirkevní otcovia videli vo Svätom Duchu vlastnú osobu (gr. hypostasis), ktorá spolu s osobami Otca a Syna uskutočňuje jednu podstatu či prirodzenosť (gr. ousia či physis) Boha (Bazil Cézarejský [† 379], Eun. 1,9; 2,28).  

Cirkev sa zaviazala Prvým konštantínopolským koncilom v roku 381: Svätý Duch je „Pán a darca života, vychádza z Otca, vzdáva sa mu poklona a sláva súčasne s Otcom a Synom a hovoril skrze prorokov“ (DH 150). Tým bolo na druhom ekumenickom koncile dogmaticky definované božstvo i personalita Svätého Ducha.

Aby sa zdôraznilo, že Svätý Duch nie je neosobnou silou či energiou, ale osobou, v cirkvách byzantského obradu (teda u gréckokatolíkov a pravoslávnych) sa pri Svätej Päťdesiatnici uprednostňuje hovoriť o zostúpení, nie o zoslaní Svätého Ducha. 

Mnohé bohoslužby v byzantskom obrade sa začínajú nasledovným hymnom z večierne Svätej Päťdesiatnice: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Kristovo nanebovstúpenie

Sviatok

Kristovo nanebovstúpenie

Kristovo nanebovstúpenie si nemožno predstavovať podľa prírodných zákonov, lebo oslávené telo zmŕtvychvstalého Krista už nepodliehalo pozemským fyzikálnym zákonom.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.