Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
12. júl 2020

Cirkevný otec Irenej

Kristovo reálne človečenstvo a panenské narodenie (6)

Svätý Irenej uskutočňoval svoju reflexiu o Kristovi v polemike s omylmi ebionitov a gnostikov.

Kristovo reálne človečenstvo a panenské narodenie (6)

Vitráž z kostola sv. Ireneja v Lyone. Foto - Wikipedia.org

Irenej rozvíja kristológiu, v ktorej kladie dôraz predovšetkým na dve funkcie inkarnácie Božieho Syna: soteriologická funkcia – Kristus koná našu spásu; exemplárna funkcia – Kristus je model, ktorý musí napodobniť každý kresťan, ak chce uskutočniť dokonalú podobu (similitudo) s Bohom.

Koncepcia človeka ako stvorenia na obraz a podobu s Bohom ukazuje cestu k pochopeniu bytia a misie Krista.

Irenej uskutočňuje svoju reflexiu o Kristovi v polemike s dvomi omylmi, ktoré sú určitým spôsobom protichodné: omyl ebionitov, ktorí považovali Krista za jednoduchého človeka narodeného z Márie a Jozefa; omyl gnostikov, ktorí videli v Kristovi eón (= emanáciu božstva) alebo koncentráciu plerómy (= božskej úplnosti), ktorá sa prezentuje vo svete v tele, ktoré je len zdanlivé.

Reálnosť Kristovho tela a narodenie z Panny  

Irenej tvrdí proti gnostikom, že Kristus je pravý človek, ktorý má rovnaké telo ako všetci ľudia. Ebionitom Irenej vysvetľuje, že Kristus je nový človek, ktorý prijal naše telo novým spôsobom, pretože sa narodil z Panny Márie.

„Kristus zjednotil človeka s Bohom a uskutočnil spoločenstvo a súlad medzi Bohom a človekom. Keby Kristus k nám neprišiel, nemali by sme účasť na nepominuteľnosti. Keďže neviditeľná nepominuteľnosť nám nebola nijako osožná, stala sa viditeľnou, aby sme po každej stránke mali spoločenstvo a účasť na nej.

A keďže všetci sme boli zahrnutí do pôvodného stvorenia Adama a boli sme spútaní smrťou pre Adamovu neposlušnosť, bolo vhodné a správne, aby skrze poslušnosť toho, ktorý sa kvôli nám stal človekom, boli odstránené putá smrti.

A keďže smrť vládla nad telom, bolo vhodné a správne, aby Kristus vytrpením zničenia svojho tela oslobodil človeka od jej útlaku. Slovo sa stalo telom, aby hriechy, ktoré skrze toto telo panovali a vnikali a ovládali, boli zničené skrze toto telo a už v nás neexistovali.

Náš Pán prijal telesnú podobu prvého stvorenia, aby bojoval za otcov a prostredníctvom Adama porazil to, čo nás prostredníctvom Adama zrazilo k zemi (...). A ako skrze neposlušnú pannu bol človek zasiahnutý a zrazený k zemi zomrel, tak tiež skrze pannu, ktorá poslúchla Božie slovo, v znovu oživenom človeku dostal prostredníctvom života život.

Lebo Pán prišiel hľadať stratenú ovečku, a bol to človek, kto bol stratený. Preto sa Pán nestal nejakým iným stvorením, ale prijal takú podobu, akú od Adama uchovávalo jeho pokolenie. Bolo vhodné a správne, aby Adam dostal dovŕšenie v Kristovi, aby nesmrteľnosťou bolo zvrhnuté do priepasti a potopené to, čo je smrteľné; a aby Eva (prijala dovŕšenie) v Márii, aby panna, ktorá sa stala orodovníčkou panny, zrušila a zničila panenskú neposlušnosť skrze panenskú poslušnosť (...)

Takýmto spôsobom Kristus skvelo vydobyl našu spásu a splnil sľuby dané otcom a zrušil starodávnu neposlušnosť tým, že ju odstránil. Boží Syn sa stal synom Dávida a synom Abraháma. Aby toto vykonal a nanovo zhrnul v sebe, aby nám vrátil život, Boží Syn sa vtelil skrze pannu, a to s cieľom zničiť smrť a oživiť človeka, pretože sme boli v putách hriechu a skrze hriech sme sa narodili a žili sme v smrti“ (Demonstratio 31, 35, 37)

Inzercia

Ako vyplýva z tohto textu, hlavnou Irenejovou starosťou je potvrdiť reálnosť Kristovho tela a jeho panenské narodenie. Takýmto spôsobom de facto Kristus skutočne obnovuje ľudský rod pochádzajúci od Adama.

Narodením z Márie, ktorá pochádza od Adama a Abraháma, Kristus vstúpi do rovnakého potomstva, ale panenským narodením prináša ľudskému rodu, ktorého je súčasťou, nový život, ktorý sa odovzdáva všetkým: preto sú prarodičia súčasne jeho otcami i deťmi, otcami, pretože skrze Máriu mu dali telo, deťmi, pretože aj oni dostávajú od neho božský život.

Takýmto spôsobom Kristus rekapituluje dlhú sériu ľudí, aby im vložil novú energiu, ktorá je darom Ducha prinášajúceho synovskú adopciu.

Exemplárna funkcia Krista

Irenej ukazuje, že Kristus nie je len praotcom obnoveného ľudského rodu: je aj modelom každého človeka. Keď Boh tvoril človeka na svoj obraz a podobu, mal prítomného Ježiša Krista ako príklad. V súvislosti s ním dostali ľudia rozličné zjavenia Boha.

Odkedy sa Ježiš Kristus zjavil na zemi, človek, každý človek, má pred sebou dokonalý model, ktorý každý človek môže a má reprodukovať.

Pred Kristovým príchodom človek musel nejakým spôsobom uhádnuť svoj model na základe narážok a znamení. Odkedy Kristus prišiel, človek má pred sebou jasný model na napodobňovanie.

Ježiš je modelom pre každého človeka: narodením (skrze krst) z Panny Cirkvi ľudia napodobnia jeho panenské narodenie z Panny Márie; keď žijú v poslušnosti voči Bohu podľa „kázania na hore“, vtedy napodobňujú jeho dokonalú podriadenosť Otcovi, ktorá umožňuje človeku prejsť od obrazu k podobe (similitudo) Boha.

Obzvlášť napodobňujú Kristovu skutočnú smrť na kríži vtedy, keď v jeho mene čelia utrpeniam prenasledovania a mučeníctva, ktoré ich pripravuje na finálne zmŕtvychvstanie v tisícročnom pozemskom kráľovstve, ktoré Kristus ustanoví na konci sveta (Irenej ho chápe v doslovnom zmysle), a teda vo večnej sláve, v kráľovstve Otca (porov. Adv. haer. II, 18, 3; III, 32 – 35).      

Odporúčame