Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
14. október 2020

Ignác Antiochijský

Príbeh svätca, ktorý chcel byť umučený pre Krista

Východné cirkvi si svätého Ignáca uctievajú pod prímením Bohonosec.

Príbeh svätca, ktorý chcel byť umučený pre Krista

Cesare Fracanzano (1605 - 1651): Svätý Ignác Antiochijský. Zdroj: Wikipedia

V latinskom obrade 17. októbra a v gréckom obrade 20. decembra sa slávi pamiatka apoštolského otca a mučeníka Ignáca Bohonosca.

Ignác bol biskupom Antiochie medzi rokmi 70 a 107, ale o tomto druhom dátume, získanom z Cirkevných dejín Euzébia Cézarejského, pretrvávajú pochybnosti (azda ho treba posunúť).

Naopak, sme dobre informovaní o dlhej ceste, ktorú Ignác ako väzeň absolvoval cez Malú Áziu, Troádu a Macedóniu až do Ríma, kam bol odsúdený ad beluas, so zastávkami, počas ktorých sa stretol s veriacimi a predstavenými miestnych kresťanských komunít. 

Za týchto okolností Ignác napísal v Smyrne tri listy, adresované kresťanským komunitám v Efeze, Magnézii a Tráloch, a štvrtý list, adresovaný kresťanskej komunite v Ríme. Po príchode do Troady Ignác napísal cirkvám vo Filadelfii, Smyrne a, osobitne, smyrnianskemu biskupovi Polykarpovi.

Týchto sedem listov má príležitostný charakter. Sú poďakovaním za záujem o neho. Majú poslúžiť budovaniu a poučovaniu cirkevných komunít, ktorým Ignác posiela silné posolstvo o potrebe vnútornej súdržnosti.  

Ignácove listy predstavujú dôležité historické svedectvo o existencii – ešte neskonsolidovanej, na začiatku 2. storočia v Ázii – monarchického episkopátu s trojstupňovou hierarchiou: biskup - presbyteri - diakoni.

V zbierke Ignácových listov zaujíma osobitné miesto list kresťanskej komunite v Ríme. Listami, ktoré adresoval rozličným kresťanským komunitám v rímskej Ázii, mal Ignác v úmysle poďakovať im za vyslanie delegácií, ktoré ho pozdravili počas zastávok jeho cesty do Ríma, a zároveň ich vyzvať, aby prekonali vnútorné nezhody. Listom adresovaným do Ríma Ignác nadväzuje kontakt s kresťanskou komunitou, s ktorou dovtedy nebol v styku.

Zdá sa, že motív zaslania listu treba vidieť v slovách, ktorými Ignác vyzýva adresátov, aby mu nepreukázali nevhodnú láskavosť. To znamená, že Ignác musel vedieť o zámere rímskej komunity prihovoriť sa za neho, aby sa zamedzilo jeho predhodeniu divým zvieratám. Odtiaľ Ignácova výzva, aby nekládli nijaké prekážky jeho túžbe zjednotiť sa s Kristom prostredníctvom mučeníctva, ktoré uskutočňuje dokonalé napodobnenie Kristovho utrpenia. Mystika mučeníctva má v tomto Ignácovom texte svoju zakladaciu listinu (List Rimanom IV, 1 – V, 3):

Inzercia

Píšem všetkým cirkvám a prehlasujem verejne pred všetkými, že rád zomriem za Boha, ak mi to neprekazíte. Vrúcne vás prosím, nepreukážte mi nevhodnú láskavosť! Nechajte ma, aby som bol pokrmom divých zvierat, prostredníctvom ktorých mi je možné dosiahnuť Boha. Som Božím obilím a budem zomletý zubami divých zvierat, aby som sa stal čistým Kristovým chlebom.

Radšej presvedčte šelmy, aby sa stali mojím hrobom a nenechali nič z môjho tela, aby som na poslednom odpočinku nebol bremenom pre nikoho. Keď svet neuvidí moje telo, vtedy budem skutočne Kristovým učeníkom. Vrúcne proste Krista za mňa, aby zuby zvierat pripravili zo mňa obetu pre Boha!

Nedávam vám príkazy ako Peter a Pavol. Oni boli apoštolmi, ja som odsúdenec. Oni boli slobodní, ja až doteraz otrok. Ak však podstúpim mučeníctvo, stanem sa prepustencom Ježiša Krista a v ňom vstanem z mŕtvych ako slobodný. Teraz v putách sa učím netúžiť po ničom inom.

Od Sýrie až po Rím, na zemi i na mori, vo dne i v noci, zápasím s divými zvieratami. Som pripútaný k desiatim leopardom, totiž k vojenskému oddielu; títo, keď sa im preukazuje dobro, sú ešte horší. Skrze ich zlé zaobchádzanie so mnou stávam sa v čoraz väčšej miere učeníkom, ale tým ešte nie som ospravedlnený.

Kiež by som mohol zakúsiť pripravené divé zvieratá! Túžim, aby konali rýchlo. Budem ich súriť, aby ma zjedli rýchlo, nie tak, ako urobili s niektorými, ktorých za zľakli a preto ani nedotkli. A keby nechceli, prinútim ich.

Pochopte ma, viem, čo je pre mňa lepšie. Teraz začínam byť učeníkom. Kiež by sa mi nekládla nijaká prekážka, ani viditeľná, ani neviditeľná, aby som dosiahol Krista! Nech ma pália, križujú, nech na mňa pošlú svorku divých zvierat, nech ma trhajú, rozsekajú, nech rozmetajú moje kosti, rozbijú údy, rozdrvia celé telo, nech si vymyslia diabolské tresty pre mňa, len nech dosiahnem Krista!   

Inzercia

Inzercia

Odporúčame