Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
09. január 2021

Minikázeň

Modlitba je pre kresťanov podstatou riešenia každého problému

Tak ako u Ježiša je komunikácia s Otcom kľúčovým interpretačným titulom, podobne je modlitba podstatným vyjadrením našej kresťanskej viery.

Modlitba je pre kresťanov podstatou riešenia každého problému

Foto – Postoj/Simona Plávková

Pri katolíckych bohoslužbách nedele Pánovho krstu zaznejú slová z Markovho evanjelia, že z neba bolo počuť hlas: „Ty si môj milovaný Syn...“ (Mk 1,11).

(1) Prvotná cirkev vyznávala Ježiša rôznymi titulmi ako Prorok, Kňaz, Paraklet, Anjel, Pán, Syn Boží, Mesiáš. Zdá sa, že napokon kľúčovým interpretačným titulom Ježiša ostal titul „Syn“. Tento titul zachytil evanjelista Marek v úryvku o Ježišovom krste.

Ratzinger zdôvodňuje, prečo práve tento titul, takto: „Podstatné udalosti Ježišovho pôsobenia vychádzali z jadra jeho osoby a tým jadrom bol jeho rozhovor s Otcom, čiže modlitba (Hledět na probodeného, s. 12). Dodáva aj príklady, z ktorých uvediem aspoň tri: predtým ako si vyvolil apoštolov, modlil sa na hore celú noc; keď sa modlil na hore premenenia, jeho tvár nadobudla nový vzhľad a šaty zbeleli ako sneh; na kríži pri svojom utrpení a umieraní sa modlil: Bože môj, Bože môj...

(2) Kresťanmi sme sa stali krstom. Stali sme sa adoptívnymi Božími synmi a dcérami skrze Ježišovo vykúpenie. Preto tak ako u Ježiša je modlitba/komunikácia s Otcom kľúčovým interpretačným titulom, podobne je modlitba podstatným vyjadrením našej kresťanskej viery.

Prečo sv. Alfonz Maria z Liguori povedal, že kto sa modlí, nebude zatratený? Tento svätec bol sám v závere svojho života „stelesnením modlitby“ (Velocci, s. 110). Toto je odpoveď, prečo je modlitba pre kresťanov podstatou riešenia každého problému.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Odporúčame