Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
26. júl 2021

Seminár Otcovo srdce

Božiu lásku nemožno pochopiť, treba ju zažiť. Obnovou prešli tisícky Slovákov

Misionári Vicki a Robert de Hoxar z Liverpoolu prednášajú u nás už trinásť rokov. Vďaka Slovákom sa z anglikánov stali katolíci.

Božiu lásku nemožno pochopiť, treba ju zažiť. Obnovou prešli tisícky Slovákov

Misionári Vicki a Robert de Hoxar. Foto: Archív Otcovo srdce

Z mnohých strán sa ozýva, že spoločnosť zažíva krízu otcovstva. Deťom chýbajú pozitívne mužské vzory, pozornosť otca, prejavy lásky a uistenia.

Vzťahy prešli počas pandémie skúškou ohňom, a hoci rodiny prinútila stráviť viac času pod jednou strechou, vzdialenosť sa v mnohých naštrbených vzťahoch prehĺbila.

Priniesť zmierenie do rodín pomáha aj seminár Otcovo srdce, ktorý v posledných rokoch vyhľadávajú tisícky Slovákov. Ide o päťdňovú duchovnú obnovu zameranú na zakúsenie otcovskej lásky Boha.

„Rodičia neraz nedokážu dať dieťaťu to, čo sami nedostali. Ak sami vo svojej rodine nezažili pocit bezpečia, prijatia, bezpodmienečnej lásky, nebudú ho vedieť odovzdať ani svojim deťom. Ten, kto nemá skúsenosť s otcovskou a materinskou láskou, sa správa ako duchovná sirota,“ vysvetlila pre Svet kresťanstva koordinátorka seminárov Otcovo srdce Eva Petrovičová.

Podľa nej sú prejavy duchovného sirotstva porovnávanie sa, pocit ohrozenia, keď sa iným darí, nedostatok rešpektu voči autoritám, povyšovanie sa alebo, naopak, prehnané ponižovanie sa a nepoznanie vlastnej hodnoty.

„Preto je potrebná osobná skúsenosť s láskou Otca. Aby poznanie Boha nezostalo len na úrovni rozumu, musíme odstrániť prekážky, ktoré tomu bránia. Často ide o neodpustenie, klamlivé predstavy o Bohu, ale aj o sebe samom. Princípy, ktoré vyučujeme, sú veľmi jednoduché. Často nám ľudia povedia, že sa príliš veľa nových vecí nedozvedeli, ale ich poznatky konečne prešli z hlavy do srdca,“ doplnila Eva Petrovičová.

Program sa skladá z prednášok a praktických aktivít, pri ktorých členovia tímu pomáhajú účastníkom prejsť bolestivými udalosťami vo svojom živote a otvoriť sa uzdraveniu.

Koordinátorka seminárov Eva Petrovičová. Foto: Facebook

Od roku 2008 prešli kurzom tisícky ľudí vrátane kňazov, rehoľníkov a bohoslovcov. V najrušnejšom období organizátori pripravili ročne 25 seminárov. Na každom sa zúčastnilo priemerne 50 – 60 ľudí. Skrátenou alternatívou pre tých, ktorým koncept päťdňového kurzu nevyhovuje, sú víkendové stretnutia a konferencie.

Za hlavné ovocie kurzov Eva Petrovičová považuje prehĺbenie vzťahu s Bohom a zlepšenie vzťahov v rodinách. „Počas seminárov sa dotýkame najmä vzťahov s rodičmi. Tam sú väčšinou korene, kde pramenia naše zranenia, ktoré nás ovplyvňujú dodnes. Keď prežijeme odpustenie voči nim, vzťahy sa zlepšia.“

Ďalším princípom, ktorý zaznieva na prednáškach, je, že človek nie je obeťou okolností, ani neurčujú, ako sa bude cítiť a ako bude prežívať život.

„Mnohí sa snažíme meniť prácu, ľudí okolo seba, manželského partnera a myslíme si, že keď sa to zmení, všetko bude dobré. Ale vôbec nie. Reálne všetko okolo seba zmeniť nevieme, nevieme zmeniť iného človeka a často ani okolnosti. To, čo potrebujeme, je zmena vo svojom srdci, postoji, pohľade,“ ozrejmila Eva Petrovičová.

Seminár zastrešujú manželia Vicki a Robert de Hoxar z Liverpoolu spolu s niekoľkými ľuďmi zo slovenského tímu. Pozvanie zorganizovať kurz prvýkrát na Slovensku dostali vďaka mladej Slovenke, ktorá u nich pracovala ako au-pair.

Každý deň ju vozili do kostola a počas rozhovorov našli prienik medzi ich vyučovaniami a posolstvom sestry Faustíny o Božom milosrdenstve. Keď o seminároch rozpovedala kňazovi Branislavovi Kožuchovi, pozval Hoxarovcov pripraviť kurz na Orave. Duchovným domovom sa neskôr stalo Aktiv centrum v Dolnom Kubíne, Centrum pre rodinu Sigord a Rodinkovo.

Pozvánka na seminár. Zdroj: YouTube

Inzercia

Dnes má slovenský tím desiatky členov, ktorí seminár vedú aj sami. „Uvedomovali sme si, že dedičstvo, ktoré nám Hoxarovci odovzdali, musíme prevziať a robiť aj prvé samostatné kroky, pretože Robert a Vicki k nám prichádzajú ako zahraniční misionári, ale službu musíme ukotviť doma,“ povedala koordinátorka seminárov.

Zároveň dodáva, že seminár nedokáže vyriešiť všetky problémy účastníkov: „Našou úlohou nie je odpovedať na všetky otázky a vyriešiť problémy, ale ako hovorí člen nášho tímu, my strážime posvätný priestor stretnutia medzi Bohom a človekom, v ktorom Boh uzdravuje.“

Dlhoročná služba na Slovensku v prevažne katolíckom prostredí spôsobila, že manželia Hoxarovci v roku 2017 prestúpili z anglikánskej viery na katolícku. Už pred príchodom na Slovensko ich lákala Katolícka cirkev a ako anglikáni nemali voči nej výhrady.

„Pochopili sme, že ak má toto posolstvo premeniť celý národ, musí prísť cez cirkev. Vedeli sme, že ak chceme zorganizovať seminár v danej diecéze, potrebujeme požehnanie biskupa,“ napísal Robert de Hoxar vo svojej knihe Život v Otcovej láske. Hoci neboli katolíci, ich pozvaniu na stretnutie vyhovelo šesť biskupov a dvaja arcibiskupi.

„Zatúžil som stať sa ich synom. Spýtal som sa Vicki, či je pripravená stať sa katolíčkou, pretože ja som po tom v hĺbke srdca túžil, a ona súhlasila,“ pokračuje v úvode knihy, ktorá obsahuje prednášky a svedectvá z kurzov. Do nápadu spísať témy v tlačenej podobe povzbudil manželov prešovský arcibiskup Ján Babjak.

„Zúčastnil som sa na niekoľkých ich prednáškach, ktoré ma silno oslovili. Jednoduché slová hovorené s láskou na základe slov zo Svätého písma, premeditované a prežité, umocnené Duchom Svätým sa mocne dotýkajú zúčastnených počas ich kurzov,“ napísal vladyka Babjak v úvode knihy.

Predhovor k nemeckému vydaniu napísal rakúsky kardinál Christoph Schönborn.

Prednášajúci Robert de Hoxar. Foto: Facebook Otcovo srdce

Iniciatívu Otcovo srdce víta aj psychiatrička Daniela Hrtúsová, ktorá je súčasťou širšieho tímu. Podľa nej vyhľadáva odbornú pomoc stále viac pacientov a psychoterapeuti sú preťažení.

„Je kľúčové pochopiť, že človek funguje v celistvosti ducha, duše a tela a tieto zložky sa nedajú oddeliť. Seminár výborným spôsobom pomáha duši otvoriť sa, aby sa uzdravovala. Hoci sme chrámom Ducha Svätého a prebýva v nás Boh, máme bariéry, ktoré nám bránia prežívať Božiu otcovskú lásku. Preto seminár odporúčam aj svojim pacientom,“ povedala pre Svet kresťanstva psychoterapeutka Daniela Hrtúsová.

Podľa nej neexistuje na svete človek, ktorý by nepotreboval uzdravenie duše. Sama sa na kurzoch niekoľkokrát zúčastnila a pochopila, že v medicíne celistvosti niečo chýba. „A to je práve Božie zjavenie,“ povedala.

Niektoré kritické hlasy by mohli voči podobným seminárom namietať, že viera nie je o pocitoch a emóciách. Doktorka Hrtúsová však objasňuje, že emócie nie sú rozhodujúce, pretože len sprevádzajú myšlienkové postoje.

„Emócie nás navádzajú k nejakej pamäťovej stope, ale my potrebujeme zistiť, aký myšlienkový postoj ktorá emócia sprevádza. Ak niekto trpí pocitom menejcennosti, verí tomu na základe traumatických skúseností zo svojho života. Takto nadobudnuté postoje mysle sú často klamstvá, biblicky nazývané hradby, ktoré v nás môže zbúrať jedine Boh,“ vysvetlila psychiatrička, podľa ktorej cesta uzdravenia vedie cez spoznanie a prijatie Božích právd o sebe, o druhých a o Bohu samotnom.

Niekoľko seminárov prebieha aj počas tohto leta. Do konca roka majú organizátori v pláne pripraviť sedem kurzov, na ktoré sa dá stále prihlásiť. Jednotlivé prednášky od manželov Hoxarovcov je možné pozrieť si na YouTube alebo vypočuť vo forme podcastov.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame