Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Duchovný život
26. január 2022

Svätá Angela Merici

Bezdetná matka množstva mužov a žien, ktorá sa nebála prorockých činov

Vydajme sa spolu po stopách Angely Merici, duchovnej matky tisícok zasvätených mužov a žien, ale aj laikov a patrónky škôl.

Bezdetná matka množstva mužov a žien, ktorá sa nebála prorockých činov

Zdroj: Wikipedia

Sme v Desenzane, v severnom Taliansku. Po tom, čo sme sa pokochali pohľadom na malebné jazero Garda, vďaka ktorému je toto mesto známou turistickou destináciou, vychádzame úzkou, pomerne strmou uličkou k hradu, ktorý sa vypína nad mestom.

Tu nachádzame tabuľu, ktorá nám hovorí, že v náprotivnom dome sa narodila okolo roku 1470 Angela Merici, zakladateľka Spoločnosti sv. Uršule.

Teda vraciame sa späť o päťsto rokov, do obdobia renesancie, obdobia veľkých svätcov ako bol sv. Ignác z Loyoly, sv. Terézia Avilská či sv. Filip Neri. Angela Merici bola ich súčasníčkou, tak ako aj Mikuláša Koperníka, Krištofa Kolumba, Vasca de Gamu, Martina Luthera. Keď sa narodila, Gutenberg už vytlačil vo väčšom počte prvú Bibliu. Preto Angelin otec z nej mohol deťom aj služobníctvu po večeroch čítať.

Vieme to vďaka tomu, že vzácny poklad, jej Spisy, ktoré nám zanechala, sú celé popretkávané citátmi zo Svätého písma. Počúvajúc Slovo sa rodil jej vzťah k Bohu, tu sa formovala jej osobnosť. A tiež hrdinská viera svätých živo predstavená v Zlatej legende, v jej dobe také obľúbené čítanie, zostala pre ňu v srdci ako veľká méta.

Angela Merici skoro osirela, male len sedemnáť rokov, ale hodnoty, ktoré získala v rodine, jej pomáhali prekonávať ťažkosti a odolávať ponukám, ktoré sa nezhodovali s jej presvedčením.

Volali ju matka

Sledujúc Angelin život prichádzame do neďalekého mestečka Salo. Môžeme sa naďalej kochať krásou jazera a zasnežených končiarov hôr. Sem sa Angela presťahovala s bratom po smrti rodičov a tu dozrelo jej rozhodnutie žiť len pre Boha, jej Amatore, a vstúpila do tretieho rádu sv. Františka.

Po niekoľkých rokoch sa vracia do Desenzana, na rodinnú farme v Grezze. Angela žila jednoduchým životom práce a denných povinností. A predsa, napriek tomu, že bola slobodná, bez detí, všetci ju volali matkou.

Čo spôsobilo, že ju vyhľadávali muži, ženy, kňazi, chudobní i bohatí, ak potrebovali radu, pomoc v ťažkostiach, ak zlyhali všetky prostriedky k zmiereniu? Bola to jej blízkosť človeku? Jej blízkosť Bohu, ktorého nadovšetko milovala?

Angela bola priateľkou Múdrosti, neustále sa usilovala o čistotu srdca, aby mohla počuť jemný hlas „Ducha Svätého, ktorý neustále posiela do srdca rady a vnuknutia“ (Regula, VII.hl.).

Celý život nosila v srdci víziu z mladosti, ktorá sa uskutočnila až päť rokov pred jej smrťou. Aj ona musela denne prosiť Boha, aby ju osvietil a viedol. Božia vôľa sa jej odhaľovala pomaly, ale ona kráčala vpred v pevnej dôvere.

Na základe celoživotnej skúsenosti môže povedať: „Pracujete, konajte, verte, usilujte sa, dúfajte, z celého srdca volajte k Bohu a nepochybne uvidíte podivuhodné veci, ak všetko zameriate na Božiu chválu a na dobro duší“ (Úvod k Radám).

A ona vidí úžasné veci, ktoré Boh konal skrze ňu.

Inzercia

Spoločnosť sv. Uršule zakladá na sklonku života

Tu už odchádzame do Brescie, dnes druhého najväčšieho mesta v Lombardsku. Angela vidí, že túžba mnohých dievčat po živote s Bohom, po úplnom darovaní sa Ježišovi, ako jedinému Pokladu, nemôže byť naplnená. Taká je renesančná doba, ktorá dáva žene len dve možnosti – manželstvo alebo kláštor. A ony chcú žiť ako Angela.

Vďaka Angelinej neochvejnej viere v Božie konanie v jej živote sa túžba stáva skutočnosťou. Angela koná prorocký a revolučný čin: 25.novembra 1535 zakladá v Brescii Spoločnosť sv. Uršule, úplne nový spôsob zasväteného života.

A dnes?

Jej život bol a zostáva inšpiráciou nielen pre zasvätené ženy vo svete či v rehoľných komunitách, ale jej múdrosť je žriedlom takzvanej meričiánskej pedagogiky.

Nežnosť, piacevolezza, je v centre Angeliných spisov. Hovorí: „ Buďte vľúdni a ľudskí... lebo viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami. Tie sa majú použiť len v nevyhnutných prípadoch a aj vtedy treba prihliadať na miesto, čas a povahu osôb“ (Druhá rada).

Úcta preniká celé jej bytie. Odporúča a radí postoj úcty ku každému človeku, zvlášť voči tým, voči ktorým máme pozíciu autority: „Preto si musíte uvedomiť, ako veľmi si ich máte vážiť, lebo čím viac si ich budete vážiť, tým viac ich budete milovať. Čím viac ich budete milovať, tým viac sa budete o nich starať a dávať na nich pozor. A nebude možné, aby ste sa o nich neznepokojovali vo dne v noci a nevštepili si ich všetkých a každého jednotlivo do svojho srdca, lebo takto to robí pravá láska“ (Úvod k Radám).

Angelino insieme, spolu, je srdcom budovania každého spoločenstva: „Buďte svorní, navzájom zjednotení, všetci jedného srdca a jednej vôle. Lebo Boh od večnosti rozhodol, že tí, čo sú na jeho slávu zjednotení v dobrom, budú prospievať vo všetkom a všetko, čo urobia, sa skončí dobre, lebo Boh – On sám a každé z jeho stvorení je im naklonené. Ak budete všetci spoločne takto srdcom zjednotení, budete ako najpevnejšia skala alebo nedobytná veža, čo vzdoruje všetkým protivenstvám a prenasledovaniam“ (Posledná rada).

Angela je ženou pevnej viery a neochvejnej nádeje, preto je naplnená nákazlivou radosťou, pokojom a prináša ich do ťažkých situácií. Vie, že ťažkosti a trápenia patria k životu, ale ona vyzýva k plesaniu a jasaniu, pretože je si istá, že „to všetko rýchlo prejde a zmení sa na plesanie a radosť. Veď utrpenia tohto sveta nie sú ničím v porovnaní s dobrami, ktoré sú v raji“ (Piata rada).

27.januára 1540 odchádza k svojmu Ženíchovi, ktorému zasvätila celý svoj život. Ale zostáva s nami. Je pevne presvedčená, že smrťou sa nekončí vzťah priateľstva a lásky. „Vedzte, že odteraz žijem väčšmi, ako keď som bola v tomto živote a vidím lepšie, milujem a viac oceňujem dobro, ktoré vás vidím neprestajne konať. Teraz chcem a môžem vám oveľa viac pomáhať a preukazovať vám dobro rôznym spôsobom (Úvod k Radám).

„Teraz odchádzam. Vy zatiaľ pokračujte a robte, čo máte robiť. Ale najprv vás objímam a vrúcne prosím Boha, aby vás požehnal“ (Posledný odkaz).

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.