Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Duchovný život Svet kresťanstva
08. máj 2022

Otázky a odpovede o generálnej spovedi

Prečo sa znova spovedať zo starých hriechov, ktoré sme už raz vyznali?

Aký zmysel má generálna spoveď? Pre koho je užitočná? A ako sa na ňu pripraviť? Odpovedajú pátri Michal Zamkovský a Ondrej Skočík.

Prečo sa znova spovedať zo starých hriechov, ktoré sme už raz vyznali?

Ilustračné foto: Cathopic.com

Mnohí katolíci majú vo zvyku pristupovať k sviatosti zmierenia pravidelne pred prvým piatkom, Vianocami, Veľkou nocou alebo inými sviatkami. Existuje však aj generálna svätá spoveď, ktorá nie je taká bežná a jej významu veriaci často nerozumejú.

Viacerí si kladú otázku, prečo by sa mali znova spovedať z hriechov, ktoré boli už raz odpustené.

Význam generálnej spovede zdôrazňujú najmä misionári. Zrejme najčastejšie k nej totiž veriaci pristupujú počas ľudových misií vo farnostiach.

Ako je to s generálnou spoveďou, sme sa opýtali misionára milosrdenstva Michala Zamkovského z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa a Ondreja Skočíka z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Aký má zmysel generálna svätá spoveď?

Redemptorista Michal Zamkovský pre Svet kresťanstva vysvetlil, že spoveď nie je ľudský výmysel ani naša povinnosť. Je to predovšetkým iniciatíva Boha, ktorý nám ide naproti a hľadá nás podobne ako Adama. „Keď nás nájde, tam, kde sa nachádzame, nás osloví otázkou: Kde si? Čo ťa trápi? Poď, porozprávaj mi o svojom živote,“ hovorí misionár milosrdenstva.

Ako ďalej vysvetľuje, v prípade generálnej spovede nejde o spoveď „z povinnosti“, pretože sa blíži prvý piatok či sviatky, ale veriaci k nej pristupujú z vnútorného popudu Ducha Svätého, ktorý pociťujú už dlhší čas. Na otázku pátra Zamkovského, čo k tejto spovedi záujemcov vedie, odpovedajú, že s odstupom času prežívajú svoju vieru a vzťah s Bohom inak ako v minulosti.

„Svoje zlyhania vidia v novom svetle, ako keď sa z nich spovedali pred rokmi. Zdá sa im, že hriechy zaobalili alebo nepovedali všetko, a teraz sa to v nich znova ozýva, lebo nepociťujú pokoj. Často priznajú, že ich spovede a ľútosť boli povrchné a formálne,“ dodáva.

Pre koho je generálna spoveď určená?

Podľa redemptoristu Zamkovského cirkev nikde nenariaďuje absolvovať generálnu spoveď, ale veľmi ju odporúča v prípadoch, keď bol v minulosti vedome zatajený ťažký hriech. Každé ďalšie sviatosti zmierenia alebo prijatie eucharistie by mohli byť totiž svätokrádežou.

„Človek osadený v hriechu dobre nevidí svoje ďalšie previnenia a je stále v klamstve, čo mu neprináša pokoj. Jeho ďalšie spovede po nevyznanom hriechu neboli ozajstným stretnutím s nebeským Otcom. To, či boli svätokrádežné, nevieme posúdiť, lebo hriech mohol byť zatajený z veľkého strachu či inej okolnosti, ktorá znižuje závažnosť priestupku,“ ozrejmuje misionár milosrdenstva.

Misionár milosrdenstva Michal Zamkovský. Foto: Facebook Redemptoristi

Ako doplnil vincentín Ondrej Skočík, generálna spoveď je vhodná po obrátení pre tých, ktorí dlhé roky neboli na svätej spovedi a už ani nevedia, ako sa spovedá.

Cirkev odporúča zhodnotiť svoj život v tejto sviatosti snúbencom pred vstupom do manželstva, kandidátom, ktorí plánujú vstúpiť do kňazstva či rehole a pri rôznych životných jubileách. Užitočná môže byť v čase smrteľnej choroby alebo pred operáciou. Dôvodom rozhodnúť sa pre generálnu spoveď môže byť aj predošlá nedostatočná ľútosť alebo predsavzatie polepšiť sa.

V čom je iná ako „bežná“ spoveď?

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že prijatie tejto sviatosti je zriedkavé a skôr výnimočné. Generálna spoveď môže byť celoživotná alebo zameraná na určité obdobie či špecifickú chybu v živote.

Páter Zamkovský neodporúča vykonávať generálnu spoveď často, pretože prílišné zaoberanie sa minulosťou vedie ku škrupulanstvu. Z času na čas je však dobré pozrieť do minulosti, vyznať a oľutovať, čo bolo zlé, ale potrebujeme pohľad dopredu.

„V tom spočíva veľká úloha spovedníka, aby upriamil pohľad veriaceho dopredu a udelil mu pokánie, ktorým to uvedie do praxe. Keď niekto zanedbával vzťah k Bohu, tak by ho mal začať rozvíjať modlitbou, sviatosťami, čítaním Biblie,“ ozrejmuje.

Prečo sa znova spovedať zo starých hriechov, keď máme povinnosť pri každej spovedi vyznať všetky hriechy a cirkev učí, že sú nám raz a navždy odpustené?

Misionár Ondrej Skočík upozorňuje, že každý človek je iný, dostal inú výchovu, má svoje zvyky, temperament a často sa stáva, že nie zo všetkého sa dobre vyspovedá.

„Niečo povie iba tak všeobecne, zaobalene, aby to až tak nekričalo. Dokonca niektorý hriech zamlčí úmyselne zo strachu či hanby a dúfa, že Pán Boh o tom vie a odpustí mu to aj tak. No pri spovedi je veľmi dôležité úprimné spoznanie hriechov, ich vyznanie, ľútosť a snaha polepšiť sa,“ vysvetľuje.

Ako príklad spomína paradoxné situácie počas misií, keď farníci pravidelne chodili na spoveď a prijímanie, no mali nevyriešené spory. „Ak pristupujem k sviatostiam a tolerujem, že mám hnevníkov, niečo nie je v poriadku. Súčasťou každej spovede musí byť túžba zmieriť sa s hnevníkom, nahradiť spôsobenú škodu či vrátiť vec, ktorú sme ukradli,“ dopĺňa vincentín.

Hoci sme povinní vyznať všetky ťažké hriechy, podľa pátra Zamkovského ich nemusíme vždy vedieť správne rozlíšiť. „Ruku na srdce, naozaj sa tak stalo pri každej spovedi v priebehu rokov? Vnímali sme dobre, čím sú tie ťažké hriechy v našom živote? Mali sme vždy ozajstnú ľútosť a predsavzatie viac nehrešiť? Čudujeme sa potom, že mnohí veriaci sa pri spovedi vracajú k hriechom minulosti?“ pýta sa redemptorista.

Inzercia

Pri tejto otázke zároveň pripomína, že vo sviatosti zmierenia nie sú najdôležitejšie naše hriechy, ale pozornosť by sme mali upriamiť na Otca, ktorý vybehol synovi naproti, nedal mu dopovedať všetky pripravené reči, ale svojím objatím ho uzdravoval.

„Pri spovediach si potrebujeme viac uvedomovať slávnosť Božieho milosrdenstva než súd a vypočítavanie previnení. To neznamená, že ľudia nemajú vyznať hriechy, ale nerobme vyšetrovací proces z vecí, ktoré si už ani sami nepamätajú. Sme v procese viery, stávame sa Božími deťmi, preto to nikdy nemôže byť jedna dokonalá spoveď,“ upozorňuje.

Máme všetky hriechy odpustené, aj keď nejdeme na generálnu spoveď?

Obaja kňazi sa zhodujú, že ak sme vyznali všetky ťažké hriechy a svedomie nám nič nevyčíta, generálna spoveď nie je nutnosťou. „Keď verím, že mám hriechy odpustené a žijem v pokoji s Bohom, nemusím ísť na generálnu spoveď. Myslím, že to prežíva veľa veriacich, ktorí možno o nej ani veľmi neuvažujú,“ uvažuje Zamkovský.

Misionár Ondrej Skočík hovorí, že je správne s múdrosťou prítomného okamihu prehodnotiť prežité obdobie. Pozvanie ku generálnej spovedi je pre vincentínov ústredná myšlienka, ktorú im stanovil zakladateľ svätý Vincent de Paul.

Prvá vec, o ktorej kážu po príchode do farností, je práve potreba generálnej spovede. „Keď cítime, že hlas svedomia nás pobáda prehodnotiť svoju minulosť, mali by sme to spraviť,“ dopĺňa.

Máme povinnosť pristúpiť ku generálnej spovedi aspoň raz za život alebo je to len odporúčanie?

Absolvovať generálnu spoveď nie je povinnosť. Cirkevné prikázanie hovorí, že je potrebné aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.

No pristúpiť ku generálnej spovedi minimálne raz v živote odporúčajú obaja misionári. „Myslím, že máme právo a potrebu pred niekým, kto nás miluje a chápe, aspoň raz odkryť celý svoj život s jeho úspechmi a pádmi a počuť slová rozhrešenia a požehnania: Máš odpustené hriechy. Choď v pokoji!“ vysvetľuje Zamkovský.

Má generálna spoveď zmysel pre veriaceho, ktorý chodí pravidelne každý mesiac na spoveď?

Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi hovorí o tom, že kňaz i levita, ktorí boli navonok spravodliví, zďaleka obišli zbitého človeka na ceste. Podľa pátra Zamkovského môžeme chodiť celé roky pravidelne na spoveď a mať zatvrdnuté srdce. Duch Svätý môže usvedčiť človeka pri nejakej príležitosti z hriechu či postoja, ktorý mu prekáža napredovať vo vzťahu k Bohu. 

„Často ide o usvedčenie z tvrdosti srdca. Následkom prežitého utrpenia, pocitu krivdy či pestovania hnevu sa môže naše srdce obaliť škrupinou a prestaneme byť citliví na ľudí okolo. Zameriavame sa na svoju dokonalosť a sme ľahostajní k utrpeniu a potrebám iných,“ ozrejmuje.

Vincentín Skočík považuje za múdre zhodnotiť dlhšie obdobie života aj pre praktizujúceho katolíka. „Aj v podnikaní sa robia hodnotenia, analýzy, predpokladá sa vývoj, aby bolo efektívnejšie a prinieslo čo najväčší zisk. Rovnako v duchovnom živote sa máme usilovať napredovať a všímať si konkrétnosti, ktoré nám nejdú,“ doplnil Skočík s tým, že človek, ktorý v duchovnom živote nenapreduje, v podstate cúva.

Ako sa na generálnu spoveď pripraviť?

Už len samotná túžba pristúpiť k sviatosti a dobre sa pripraviť, znamená, že človek započul Boží hlas, ktorý ho pozval k obráteniu, a je na dobrej ceste. Spytovaniu svedomia predchádza modlitba k Duchu Svätému, ktorý vnáša svetlo do minulosti. Pripraviť sa dá cez spytovanie svedomia, pri ktorom môže pomôcť spovedné zrkadlo s Desatorom.

Páter Skočík upozorňuje, že je vhodné použiť také spovedné zrkadlo, ktoré je primerané veku a stavu, v ktorom človeka žije, a nie vytiahnuť to, čo dostal pred tridsiatimi rokmi pri prvom svätom prijímaní. Podľa neho nie je hanba si hriechy aj napísať, pretože v spovednici možno zažívať istý stres a emócie, ktoré môžu penitenta rozrušiť, a nebude vedieť pokračovať.

Páter Ondrej Skočík (vľavo) prijíma symbolický kľúč od farnosti v Lučenci na začiatku misií. Foto: Farnosť Lučenec-Rúbanisko

Ako pripomína misionár milosrdenstva Michal Zamkovský, nie je potrebné zapísať desať strán papiera, ale stačia krátke poznámky. Kňaz má pomôcť človeku vyznať, čo je potrebné.

Pokiaľ nejde o ľudové misie, počas ktorých rehoľníci vyslovene pozývajú veriacich vykonať si generálnu spoveď, je potrebné kňaza na to vopred upozorniť. „Je dôležité, aby mal pre kajúcnika čas a prijal ho s otvoreným srdcom. Beriem do úvahy jeho stupeň viery, schopnosť vyjadriť sa a hlavne úprimnosť a pokoru. Nepotrebujem sa špeciálne vypytovať, iba mu pomáham úprimne sa vyznať.“

Podľa neho by generálna spoveď mala trvať maximálne o 15 minút dlhšie ako bežné sviatosti zmierenia, aby bol zachovaný sviatostný charakter. Po nej možno vybaviť duchovný rozhovor.

Vyznať hriechy za posledné desaťročie môže byť nadlho. Ktoré hriechy treba vyznať a sústrediť sa na ne?

Páter Zamkovský hovorí, že predovšetkým sa treba sústrediť na otvorenú náruč Boha Otca. Pri generálnej spovedi je potrebné pozrieť sa na hriechy vo vzťahoch, hnev a nedostatok lásky zvlášť k najbližším. Často si ľudia pri tejto spovedi viac uvedomujú, ako zanedbávali vzťah k Bohu, vynechávali modlitby a pristupovanie k sviatostiam.

„Mnohí sa veľmi trápia pre hriechy nečistoty v mladosti. Je dobré vyznať tieto zlyhania tak, ako si pamätáme, ale nešponujme to všetko do nejakej traumy. Nemusí vôbec ísť o najťažšie hriechy v živote, hoci sme to aj my kňazi dosť vo svojich kázňach a katechézach šponovali a uviedli ľudí do škrupúľ,“ priznáva misionár milosrdenstva.

Zároveň povzbudzuje, aby veriaci z generálnej spovede nerobili súdny deň. „Už som mal pár prípadov, keď veriaci spoveď odvolali, pretože nemajú odvahu. Zaiste, ten vhodný čas dáva Boh, ale dôverujme mu a vykročme na stretnutie s ním,“ dodáva Michal Zamkovský.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.