Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Duchovný život Svet kresťanstva
29. september 2022

Spoločenstvo Marana Tha

Nerozdeľujeme sa na charizmatikov a ruženčiarov. Každý si príde na svoje

V novom seriáli o duchovných spoločenstvách na Slovensku predstavujeme Spoločenstvo Marana Tha z Prešova.

Nerozdeľujeme sa na charizmatikov a ruženčiarov. Každý si príde na svoje

Foto: archív spoločenstva Marana Tha

Minulý mesiac sme ohlásili publikovanie nového seriálu o laických spoločenstvách, ktoré desaťročia pretvárajú obraz cirkvi na Slovensku. Od Druhého vatikánskeho koncilu sú rôzne hnutia a spoločenstvá riadnou súčasťou cirkvi. V Christifideles laici sa píše, že laikom Boh zveruje veľký podiel zodpovednosti.

„Duchovní pastieri si totiž dobre uvedomujú, aký veľký osoh sú laici pre celú cirkev. Veď duchovní pastieri vedia, že Kristus ich neustanovil na to, aby jedine oni vzali na seba celé spasiteľné poslanie cirkvi na svete, ale že ich vznešenou úlohou je tak viesť veriacich a tak brať do úvahy ich služby a charizmy, aby všetci svorne svojím spôsobom spolupracovali na spoločnom diele,“ stojí v dokumente.

V nedávnom rozhovore pre Svet kresťanstva redemptorista Michal Zamkovský povedal, že Prešov je bašta katolíckej viery, kde sú prítomné rôzne prúdy, hnutia a spoločenstvá, čo svedčí o tom, že v treťom najväčšom slovenskom meste je religiozita stále vysoká. V nasledujúcom texte predstavíme prešovské spoločenstvo Marana Tha, ktoré funguje už cez dve dekády a pravidelne ho navštevuje 380 dospelých a 200 detí.

Počiatky siahajú do totality

Počiatky spoločenstva sa datujú v období pred Nežnou revolúciou. Spoločenstvo Marana Tha má korene v Hnutí Svetlo-Život, v ktorom mladí fungovali pod názvom Oáza nového života.

„Vzniklo za komunizmu, keď sa mladí stretávali tajne u františkánok v Prešove. Sestry viedli malé skupinky. Do jednej patrila aj moja manželka. Keď padla totalita, dalo sa fungovať verejne. Mládež sa stretávala na mládežníckych omšiach u františkánok,“ hovorí súčasný vedúci spoločenstva Marana Tha Peter Štupák.

Keď ako sedemnásťročný chalan začal chodiť na mládežnícke omše, videl, že jeho rovesníci majú niečo, čo ho priťahuje, no nedokázal to pomenovať. Ako neskôr zistil, bol to práve Boží dotyk, ktorý mu chýbal.

„Na jednej krátkej prednáške rozprávali o tom, že Boh nás miluje a sme povolaní tú lásku aj prežívať. Povedal som mu, že ak je to pravda, nech mi to dá zažiť. Sedel som v lavici a zrazu cezo mňa prešlo úžasné teplo, akoby elektrina, a naplno som vnímal, že Boh ma miluje. Vtedy som si zaumienil, že chcem, aby každý človek prežil to, čo ja, a začal som byť aktívny v každej službe, ktorá v spoločenstve existovala,“ spomína na svoje začiatky líder Marana Tha.

Líder spoločenstva Marana Tha Peter Štupák pri otváraní M arény. Foto: archív spoločenstva Marana Tha

Mladí z hnutia sa postupne začali uberať viac cestou evanjelizácie. V Prešove rozbehli alfa kurzy a manželské večery. „Keďže Hnutie Svetlo-Život malo svoje stanovy a víziu, ktorá s tým, čo sme chceli robiť, nebola v jednote, dohodli sme sa, že sa osamostatníme. Nešlo o rozdelenie, ale skôr sme sa vydali inou cestou, ako slúžiť v cirkvi,“ vysvetľuje Štupák, ktorý si dnes svoj život bez spoločenstva nevie predstaviť.

Jeho skúsenosť z farnosti bola, že cirkev je skôr anonymná, a bol vďačný, keď našiel miesto, kde cítil zázemie. „Ak by som zostal žiť vieru na vlastnej nohe a nemal spoločenstvo, dávno by som to zabalil. Spoločenstvo mi dáva hnaciu silu práve v čase, keď je to ťažké. Blízke vzťahy, to, že ma niekto vypočuje, a modlitebná podpora mi dávajú pocit, že v tom nie som sám.“

Postupom času sa z mládežníckeho stretka stali rodiny. Peter s manželkou Gabikou boli prvým manželským párom, ktorý vzišiel zo spoločenstva, a postupne sa pridávali ďalšie. Neskôr začalo byť spoločenstvo atraktívne aj pre starších, rozvedených, ovdovených a postupne pribúdali aj deti.

„Spoločenstvo sa formovalo okolo rokov 2002 až 2005. Videli sme, že nemá význam posielať rodiny preč, keď už spoločne fungujeme, rozumieme si a máme spoločné akcie. Odvtedy sa datuje vznik multigeneračného spoločenstva Marana Tha tak, ako je teraz. Nemáme presný rok založenia, pretože sa to postupne prirodzene prelínalo, ale to gro spoločenstva funguje spolu od totality.“

Miesto budovania vzťahu s Bohom bez ohľadu na spiritualitu

Spoločenstvo Marana Tha je súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a patrí aj do národnej služby CHARIS, ktorá združuje charizmatické hnutia a prúdy. Peter Štupák zdôrazňuje, že ich členovia sa nerozdeľujú na charizmatikov či ruženčiarov, pretože sa snažia byť multi spirituálnym spoločenstvom.

„Máme ľudí s rôznou spiritualitou. Patria k nám chváliči, ktorí majú radi hudbu, alebo ľudia, čo sa radšej stíšia pred sviatosťou. Máme členov, čo sa radi modlia ruženec alebo rôzne pobožnosti, ale na spoločných akciách dvíhajú ruky a nemajú s tým problém. Snažíme sa podujatia robiť tak, aby si každý prišiel na svoje. Svoje pevné miesto má aj adorácia. Túžime vytvárať bezpečné prostredie, kde si členovia prehĺbia vzťah s Bohom a medzi sebou navzájom,“ vysvetlil Štupák.

Keďže v Prešove je viac farností, spoločenstvo Marana Tha nepatrí do žiadnej konkrétnej, ale spadá pod miestneho dekana, ktorý ich podporuje. Štupák priznáva, že v začiatkoch boli reakcie miestnych kňazov obozretné a priazeň hierarchie prišla až po rokoch, keď videla ovocie.

„Na začiatku sa kňazi báli, že porozbíjame farnosti, tých najlepších ľudí stiahneme do spoločenstva a vo farnostiach nebude mať kto slúžiť. No my povzbudzujeme členov, aby boli nápomocní svojim kňazom. Mnohí slúžia vo farnosti, ja rozdávam sväté prijímanie, manželka je v pastoračnej rade a obaja sme lektori,“ ozrejmil.

Jednotu s hierarchiou považuje za kľúčovú vec v ich službe. Keď organizujú nejaké podujatie, najskôr idú za dekanom alebo biskupom po požehnanie. „Som rád, že naši biskupi sú otvorení pre naše prežívanie viery, a vidím, že si to vážia. Nie všetci kňazi to chápu. Chodievame do tých farností, ktoré prijímajú našu službu,“ dodal Štupák, ktorý študuje teológiu v Košiciach.

Spoločenstvo Marana Tha poskytuje vnútornú formáciu pre záväzných členov a tí pripravujú evanjelizačné podujatia pre verejnosť. Fungujú približne v 60 skupinách po osem až desať členov, ktorí sa stretávajú každý týždeň. Celé spoločenstvo s niekoľkými stovkami ľudí sa stretne raz mesačne na spoločnej nedeľnej sv. omši. Po nej má modlitby chvál, formačnú prednášku a neformálny obed. Okrem toho sa členovia rozvíjajú v rôznych služobných tímoch.

Ako hovorí Peter Štupák, spoločenstvo hromadne rástlo v rokoch 2007 až 2008 vďaka alfa kurzom a manželským večerom pre páry. Manželské večery tvorí osem stretnutí, počas ktorých manželom pripravia večeru pri sviečkach a oni majú možnosť vo dvojici diskutovať o témach z prednášok. V čase nášho rozhovoru práve absolvuje kurz 45 manželských párov.

Ďalším zlomom bol podľa neho rok 2015, keď sa k spoločenstvu Marana Tha pridalo približne dvesto členov. Na otvorené Večery chvál, ktoré organizujú raz mesačne, chodí približne päťsto ľudí z okolia.

Inzercia

Prešovská mládež. Foto: archív spoločenstva Marana Tha

„Boh nám vnukol myšlienku ponúknuť tým, čo tam chodia a nie sú súčasťou spoločenstva, skúšobné skupinky na tri mesiace. Po chválach sme nechali pri vstupe papier, nech sa záujemcovia zapíšu. Vyskúšalo to asi sto ľudí, z ktorých osemdesiat zostalo fungovať v spoločenstve. Odvtedy ponúkame túto možnosť na konci každej akcie. Veľmi sa nám to osvedčilo,“ vysvetľuje Štupák.

Venujú sa tiež službe mladým aj birmovancom. Každý piatok pripravujú pre šesťdesiat až sto mladých ľudí program prispôsobený ich generácii. Asi najväčším evanjelizačným podujatím, ktoré pripravujú od roku 1995, je konferencia Oheň, kde sa stretáva niekoľko tisíc veriacich. Raz ročne organizujú samostatné konferencie na témy ženskej a mužskej spirituality.

Takmer na všetkých podujatiach sa snažia postarať o deti, aby si rodičia mohli v pokoji vypočuť duchovný program. Svojich členov tiež posielajú na misie do zahraničia, do Kazachstanu, Maďarska či Chorvátska.

Z obchodného riaditeľa do služby Bohu

V poslednom menovanom Štupákovci trávili každoročne aj dovolenku. Majiteľka penziónu, kde sa zvyčajne ubytovali, bola v pokročilom veku a oslovila ich s ponukou prevádzkovať hotel namiesto nej. Spoločenstvo Marana Tha zobralo budovu do prenájmu a cez hlavnú sezónu sa staralo o komplex pri mori so šesťdesiatimi lôžkami. Zväčša Slovákom a Čechom, ktorí prišli na dovolenku, bol ponúknutý aj duchovný program, sväté omše, modlitby chvál, spoveď, poradenstvo.

„Nikdy som sa v gastre nepohyboval. Bolo to veľmi vyčerpávajúce. No dovolenkári boli vďační a pochvaľovali si dobrú a požehnanú atmosféru. Vďaka finančnému výťažku z prevádzky hotela sme zaplatili splátku z úveru, ktorý sme vzali na postavenie vlastného kongresového centra v Prešove,“ ozrejmil Peter Štupák.

Tým, že spoločenstvo rástlo a priestory mu začali byť tesné, pustili sa do stavby M arény, kde vojde 800 ľudí. Súčasne s halou otvorili aj kaviareň, v ktorej pracuje deväť ľudí.

Okrem nich pracuje v spoločenstve na plný úväzok osem ľudí a dvaja majú polovičný úväzok. Nedávno sa spoločenstvo rozšírilo do ďalšieho mesta a vznikla tak pobočka Marana Tha Bardejov.

„Sú to náročné projekty jednak duchovne, ale aj finančne a manažérsky. Predtým než som začal slúžiť na plný úväzok, bol som obchodný riaditeľ rakúskej firmy s osvetlením. Stále sa učím hľadať balans medzi duchovnou formáciou a biznisom,“ priznal Peter Štupák, ktorý odišiel z pôvodnej práce v roku 2014.

Hudobná služba na stretnutí spoločenstva. Foto: archív spoločenstva Marana Tha

Podľa jeho slov bola jeho sekulárna práca prínosom aj pre spoločenstvo, pretože vďaka obchodným skúsenostiam sa nebojí rozbiehať nové projekty. Slúžiť Bohu naplno túžil už v mladosti, ale istý misionár ho usmernil, aby šiel najskôr do sekulárnej práce a počkal na to, kým ho Boh povolá.

„Spätne to hodnotím ako veľkú Božiu múdrosť, lebo bez skúseností by som veľké projekty, ktoré robíme, nepotiahol,“ vysvetľuje Štupák, ktorý odišiel z pozície obchodného riaditeľa ako 37-ročný.

„Hoci som slúžil v spoločenstve zdarma popri práci, zvykli sme si na to, že nám chodí každý mesiac pravidelná nadštandardná výplata. Uvedomovali sme si, že Boh nás raz k tomu kroku viery vyzve, no neboli sme pripravení. Zdrojom finančného požehnania nebol pre nás Boh, ale zamestnávateľ, ktorý posielal výplatu. Naša viera musela prejsť procesom, keď sme uverili, že Boh je zdrojom všetkého požehnania, rovnako vo financiách či zdraví,“ priznáva líder spoločenstva Marana Tha.

Je nebezpečné, ak sa spoločenstvo uzavrie a zostarne

Podľa jeho slov za viac ako 25 rokov existencie spoločenstva mu nehrozil rozpad, ale čelilo vypätým situáciám a nepochopeniu. Za ťažké obdobie považuje aj časy, keď sa z Hnutia Svetlo-Život vyprofilovalo spoločenstvo Marana Tha.

„Vtedy sme trochu viac zabŕdli do charizmatických vecí, veľa ľuďom sa to nepáčilo a tak odišli. Zostalo len to gro, ktoré je v spoločenstve doteraz, ale nemali sme prísun nových ľudí, pretože mladí sa rozutekali na vysoké školy a tam aj zostali žiť,“ spomína Štupák.

Ako hovorí, kľúčová vec pre to, aby spoločenstvo prežilo aj turbulentné obdobia, je modlitba, pokora a dialóg. „Ak chceme mať jednotu, musíme vedieť diskutovať a nestáť tvrdohlavo na svojej strane, ale hľadať Božiu vôľu spoločne.“

Mládežnícke spoločenstvá vystríha pred uzavretím sa a zostarnutím. „Je veľmi nebezpečné, ak sa zo spoločenstva mladých, ktorí sa časom poberú, stane rodinné spoločenstvo bez nasledovníkov. Z vlastnej skúsenosti viem, že dokážeme osloviť generácie maximálne s desaťročným rozdielom. Mladí potrebujú partiu, svojich rovesníkov. Je dôležité, aby sa rodinky neuzavreli, ale mysleli aj na budúcnosť a získavali mladých. Multigeneračné spoločenstvá prežijú, tie, ktoré zostarnú alebo sa uzavrú, to majú veľmi ťažké.“

Za najväčšie ovocie, ktoré spoločenstvo prinieslo, považuje to, že veriaci nielen v Prešove menia svoje životy, obracajú sa a dokážu sa zaviazať fungovať v spoločenstve. „Ovocím je to, ako sa členovia za seba modlia, povzbudzujú sa v ťažkostiach a v dobrých situáciách sa spolu tešia. Pomáhame si nielen modlitbou, ale aj fyzicky a finančne,“ doplnil.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.