Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Evanjelici Svet kresťanstva
08. november 2022

Rozkol u metodistov

Na pretláčanie gender agendy doplatila ďalšia veľká protestantská cirkev

Zjednotenú metodistickú cirkev opustili aj slovenskí metodisti. Nesúhlasia s popieraním biblického učenia o sexualite.

Na pretláčanie gender agendy doplatila ďalšia veľká protestantská cirkev

Ilustračné foto: facebook.com/GlobalMethodism

Kresťanská reformovaná cirkev (Christian Reformed Church) je na americké pomery neveľkou náboženskou denomináciou. K cirkvi vychádzajúcej z kalvínskej tradície sa v Spojených štátoch a Kanade hlási približne 200-tisíc veriacich.

Podobne ako mnoho iných cirkví na Západe začala aj ona pred niekoľkými desaťročiami ústretovo pristupovať k homosexuálnym vzťahom, v niektorých zboroch sa praktizujúci homosexuáli stali aj diakonmi. Silné zázemie si LGBT komunita vybudovala najmä na Calvin University v Grand Rapids (Michigan), v hlavnej akademickej inštitúcii amerických kalvínov.

To, že v cirkvi sa čosi dáva do pohybu, naznačil už rok 2016, keď synoda, najvyšší cirkevný orgán, schválila vytvorenie študijnej skupiny, ktorá sa mala zaoberať skúmaním biblického učenia o sexualite.

Po šiestich rokoch bol proces zavŕšený tohtoročnou synodou, ktorá v júni schválila záväzný dokument o ľudskej sexualite, ktorá ako nemorálne skutky odsudzuje predmanželský aj mimomanželský sex, polyamoriu, pornografiu a homosexuálny styk.

Zo 190 účastníkov synody hlasovalo za dokument až 125 delegátov, 53 ich bolo proti.   

„Cirkev musí svojich členov varovať, že tí, ktorí odmietajú činiť pokánie z týchto hriechov – rovnako ako z modlárstva, chamtivosti a ďalších podobných hriechov –, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva,“ cituje zo správy portál Christianity Today.

Duchovné prebudenie

Dôvodov, prečo sa americkí kalvíni rozhodli zaradiť spiatočku, je hneď niekoľko. „Tí, ktorí na synode argumentovali za prijatie a začlenenie homosexuálneho životného štýlu, mali často šedivé vlasy a vrásky. Mnohí z tých, ktorí obhajovali biblickú sexualitu, boli viditeľne mladší,“ napísala vo svojej analýze editorka portálu Gospel Coalition Sarah Eekhoffová Zylstraová.   

Okrem toho, že v Kresťanskej reformovanej cirkvi vyrástla nová konzervatívna generácia, zohralo dôležitú rolu aj to, že cirkevné rady sa rozšírili o početné etnické menšiny. Kým pred štvrťstoročím bol ich podiel asi päť percent, dnes tvoria Hispánci, Ázijci či Afroameričania takmer štvrtinu členov.

„Stará zmluva zakazuje cudzoložstvo, incest a sex medzi osobami rovnakého pohlavia, čím dáva jasne najavo, že Bohu milá je iba sexuálna aktivita v rámci manželstva,“ píše sa vo vyhlásení združenia hispánskych pastorov. V podobnom duchu sa vyjadrila aj kórejská rada pastorov. 

Neprehliadnuteľným je podľa Sarah Eekhoffovej Zylstraovej aj duchovné prebudenie v cirkvi: „Prvýkrát za posledných dvadsať rokov sa začal zvyšovať podiel veriacich, ktorí sa súkromne modlia, konajú rodinné pobožnosti, denne čítajú Bibliu a rozvíjajú osobnú zbožnosť. (...) Táto korelácia mi dáva zmysel. Súvislosť medzi osobnou zbožnosťou a príklonom k tradičnému manželstvu je dobre zdokumentovaná. Z toho vyplýva, že ľudia, ktorí sa modlia, čítajú Bibliu a chodia do chrámu, uprednostňujú biblickú sexualitu.“  

Delenie u metodistov

Dianie v americkej Kresťanskej reformovanej cirkvi nie je ničím ojedinelým. „Oficiálna podpora liberálneho učenia o sexualite priviedla niektorých konzervatívcov v Evanjelickej luteránskej cirkvi, Presbyteriánskej cirkvi a Episkopálnej cirkvi k vytvoreniu nových denominácií alebo k pripojeniu sa k už existujúcim cirkvám,“ konštatuje riaditeľ Inštitútu pre náboženstvo a demokraciu Mark Tooley, podľa ktorého postupne odchádzajú tisícky konzervatívnych zborov so státisícami členov.

Pozorne sledovanou je najmä situácia v Zjednotenej metodistickej cirkvi (United Methodist Church), ktorá má v Spojených štátoch sedem miliónov členov a po Katolíckej cirkvi a Južnom baptistickom dohovore (Southern Baptist Convention) je treťou najväčšou kresťanskou denomináciou.

Zjednotená metodistická cirkev vychádza z duchovnej tradície Johna Wesleyho, lídra prebudeneckého hnutia v Anglikánskej cirkvi (Church of England) v 18. storočí. Z Anglicka sa tento prúd dostal do Spojených štátov a odtiaľ do celého sveta. V súčasnosti sa k metodistickému hnutiu hlási 80 miliónov veriacich, pričom najväčšou je práve Zjednotená cirkev metodistická s 13 miliónmi členov, z ktorých až polovica žije na africkom kontinente.

„Na rozdiel od väčšiny hlavných protestantských denominácií metodisti nikdy oficiálne neliberalizovali svoje učenie o sexualite. Práve naopak, na poslednej generálnej konferencii v roku 2019 ho väčšinou 53 percent hlasov potvrdili,“ informuje Mark Tooley.

Napriek tomu sa dnes Zjednotená metodistická cirkev otriasa v základoch – 1. mája tohto roku totiž vznikla nová Globálna metodistická cirkev (Global Methodist Church), do ktorej sa postupne presúvajú konzervatívni veriaci.

Dochádza tak k paradoxnej situácii, keď cirkev neopúšťa menšinový progresívny, ale väčšinový konzervatívny tábor. Dôvody sú podľa Tooleyho prozaické.

Tradičné biblické učenie o sexualite bolo na generálnej konferencii pred troma rokmi potvrdené najmä vďaka hlasom neamerických, najmä afrických delegátov, kým všetky vedúce pozície v hlavnej, teda americkej časti cirkvi zastávajú progresívci, ktorí dlhodobo odmietajú rešpektovať názory väčšiny.

Inzercia

Príkladom je vysvätenie prvej lesbickej biskupky Karen Oliveto v roku 2016, hoci súčasné normy to neumožňujú.

Situácia však nie je taká jednoznačná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Do novej Globálnej metodistickej cirkvi ani zďaleka neprechádzajú všetky konzervatívne zbory. Niektoré sa rozhodli úplne sa osamostatniť a ísť vlastnou cestou, ďalšie sa pridávajú k iným už existujúcim denomináciám a nemálo je aj takých, ktoré sa rozhodli aj naďalej zotrvať v Zjednotenej cirkvi metodistickej s nádejou, že sa im podarí obrodiť ju zvnútra.

No je tu ešte jeden dôležitý aspekt – ekonomický. Jay Therrell, predseda združenia Wesleyan Covenant Association, ktoré pomáha zborom pri odchode zo Zjednotenej do Globálnej metodistickej cirkvi, v reakcii pre agentúru AP upozornil na to, že materská cirkev v mnohých prípadoch vznáša voči odchádzajúcim zborom nesplniteľné finančné nároky. A tie neraz prerastajú až do súdnych sporov.

Odišli aj slovenskí metodisti

Diane v metodistickom hnutí sa priamo dotýka aj Slovenska, kde pôsobí Evanjelická cirkev metodistická. Ide o jednu z 18 oficiálne registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktorá má sedem farností a pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa k nej prihlásilo tritisíc veriacich. 

V uplynulých týždňoch všetky farnosti hlasovali a odobrili odchod zo Zjednotenej do Globálnej metodistickej cirkvi, ktorý bol jednohlasne schválený na oblastnej konferencii v polovici októbra.

V nasledujúcich dňoch potom na Slovensko pricestoval Keith Boyette, koordinátor Globálnej metodistickej cirkvi, ktorý ju má previesť transformačným obdobím zavŕšeným generálnou konferenciou v roku 2024 alebo 2025. Až vtedy sa definitívne ukáže, koľko zborov a členov má vlastne nová cirkev.

Samuel Javornický a Gabriella Kopas. Foto: Postoj/Martin Buzna, osobný archív G. K. 

„Dospeli sme do bodu, v ktorom sa názorové nožnice roztvorili natoľko, že bývanie pod jednou metodistickou strechou už bolo neudržateľné,“ ponúka domáci pohľad Gabriella Kopas, kazateľka metodistického zboru Elim v Bratislave.

„Podstatou problému nie je samotné učenie o ľudskej sexualite, to je len jeden zo symptómov. Skutočnou podstatou sú rozdiely v nazeraní na Božie slovo – či sme len správcami Božej zvesti alebo či si ju môžeme prispôsobovať podľa aktuálnych kultúrno-spoločenských okolností,“ uvažuje Kopas.

Priamu skúsenosť s dianím v americkom metodistickom hnutí má aj Samuel Javornický z Dolného Kubína, ktorý bol v lete jedným z európskych delegátov na rokovaní Wesleyan Covenant Association v Indianapolise.

„Progresívny aktivizmus cítiť najmä zo strany biskupov, ktorý gender agendu pretláčajú do nižších štruktúr. Rozprával som sa s viacerými pastormi, ktorých zbory chcú prejsť do Globálnej metodistickej cirkvi, ale je im to znemožňované rôznymi majetkovo-finančnými nárokmi zo strany Zjednotenej metodistickej cirkvi,“ spomína Javornický.            

Výpovedný je podľa neho prípad filipínskych metodistov, ktorí síce zastávajú tradičné biblické učenie, ale ekonomicky sú závislí od americkej centrály, ktorá financuje chod ich škôl a nemocníc. Ak by sa rozhodli prejsť do Globálnej metodistickej cirkvi, zrejme by o všetko prišli.

Podobný problém však riešia aj krajiny z nášho regiónu, ktoré patria do tzv. Biskupskej oblasti strednej a južnej Európy vedenej biskupom sídliacim v Zürichu.

„Zo Zjednotenej metodistickej cirkvi v Európe zatiaľ okrem Slovenska odišlo len Bulharsko a Chorvátsko. Na odchode sú aj Rumuni, ale tí sú výrazne finančne závislí od biskupského úradu vo Švajčiarsku, a tak musia nájsť spôsob, ako to urobiť. V nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, či sa pridajú aj ďalší,“ opisuje aktuálnu situáciu Javornický.

Finančný príspevok od štátu, ktorý Evanjelickej cirkvi metodistickej umožňuje, aby bola ekonomicky nezávislá od Zürichu, sa tak ukázal byť v tomto prípade veľkou výhodou.

„Keby sme sa nerozišli, tak by sme pre vnútorné spory a neporiadky škodili cirkvi Pánovej viac, ako keď sme sa rozhodli odísť. Aj apoštol Pavol a Barnabáš sa v istých veciach nezhodli, takže každý išiel vlastným smerom. My chceme aj naďalej verne pracovať na Božom diele,“ uzatvára kazateľka Gabriella Kopas.     

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.