Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
04. apríl 2016

Dnes je začiatok našej spásy!

Prinášame úvahu k dnešnému sviatku Zvestovania Pána. Zvestovaním Božej Matke Boh začína svoje dielo vykúpenia.

Dnes je začiatok našej spásy!

„Dnes je začiatok našej spásy a zjavenie tajomstva od večnosti. Boží Syn sa stáva synom Panny a Gabriel oznamuje radostné posolstvo milosti“ (Tropár). Boh by chcel začať nanovo. Ľudia sa majú stať opäť takými, akých ich zamýšľal pri stvorení, a žiť s ním v jednote. Pri tomto novom začiatku Boh ale nechce konať bez ľudí či azda nanútiť im svoju vôľu, ale chce pôsobiť spolu s nimi. Boh hľadá človeka, ktorý je ochotný sa na to podujať a spolupracovať pri uskutočňovaní jeho plánu, ktorý je podľa ľudského uvažovania nemožný. Tohto partnera nachádza v Márii.

Ikona ukazuje scénu zvestovania Márii na podklade Lukášovho evanjelia (Lk 1,26-38). Anjel Gabriel vstupuje do Máriinej izby. Je stvárnený ako živý a v plnom pohybe. Palica, ktorú drží vo svojej ľavej ruke, ho charakterizuje ako posla. Má odovzdať Márii posolstvo, ktoré je také neuveriteľné, že stavia všetky predstavy o Bohu na hlavu.

Boh, vyvýšený, ktorého trónom je nebo a zem je podnožkou pre jeho nohy (Iz 66,1), by chcel prísť ako človek na zem. Na to potrebuje ľudskú matku. Boh si na to vyvolil Máriu, anjel jej prináša toto posolstvo. Pohľad, ktorý pritom obracia na Máriu, a naliehavé gesto jeho pravej ruky ukazujú, že si je vedomý významu svojich slov. Mária počúva anjela s pozoruhodným pokojom a sústredenosťou. Okamih jej preľaknutia, o ktorom čítame v evanjeliu, je už preč.

"Panna Mária bude nielenže zvestovať Božie Slovo ústami, ale ono sa z nej stane človekom a bude prebývať medzi ľuďmi." Zdieľať

Je pripravená odpovedať na Božie plány a želania, dať sa mu k dispozícii a spolupracovať s ním. Slovami: „Som služobnica Pána; nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38) vyslovuje svoj súhlas s Božím plánom. Výrečná je pritom jej voľba slov. V Biblii sa používa označenie „Pánov služobník“ pre prorokov (Iz 41,9; 45,5; Dan 10,17). Svojou odpoveďou, že je služobníčkou Pána, sa Mária stavia do radu prorokov, ktorí svoj život vedú úplne v službe Bohu, a prekonáva ich. Lebo Mária bude nielenže zvestovať Božie Slovo ústami, ale ono sa z nej stane človekom a bude prebývať medzi ľuďmi.

Evanjelium zdôrazňuje, že Mária nechápe Božie úmysly a plány ihneď. Napriek tomu sa mu bez výhrad dáva k dispozícii. Napriek všetkej neistote, ktorá pred ňou leží, je plná dôvery a pevne sa drží viery, že Boh chce pre ľudí iba dobro. Dôveruje slovám anjela, že Boh je s ňou a dáva jej silu na cestu, ktorou má kráčať. Z neba, ktoré je naznačené kruhom s trojuholníkom, znamením trojjediného Boha, si lúč božského svetla preráža cestu na zem a k Márii. Boh už nie je vzdialený, ktorý tróni na nebesiach, ale hľadá si cestu k ľuďom. Mária, ktorá je znázornená, ako sedí na tróne, sa sama stáva Božím trónom. Skrze ľudí, ktorí sa ním nechajú osloviť, je tu Boh pre ľudí.

Inzercia

"Ako Mária aj my môžeme ísť svojou cestou s Bohom. Bez jej súhlasu by sa Boh nestal človekom, bez nášho súhlasu a našej spolupráce zostáva Kristovo narodenie na zemi bez účinku." Zdieľať

Mária išla svojou cestou s Bohom. Cítila: Koho Boh osloví, s tým aj je. Sprevádza ho a pomáha mu. Pocit, že Boh ju drží a nesie, ju upokojuje. Takto môže pokojne, plná očakávania čeliť tomu, čo na ňu prichádza. Ako Mária aj my môžeme ísť svojou cestou s Bohom. Bez jej súhlasu by sa Boh nestal človekom, bez nášho súhlasu a našej spolupráce zostáva Kristovo narodenie na zemi bez účinku. Keď sa však z presvedčenia dáme k dispozícii jeho plánom, náš život bude bohatý a naplnený.

Máriinou úlohou bolo umožniť Ježišovo pôsobenie na zemi. Našou úlohou je udržať pri živote Ježišovho ducha a posolstvo na zemi. Každý z nás je partnerom Boha a v službe radostnej zvesti. Každý kresťan môže konať mnoho, aby vo svete neustále robil zakúsiteľným Boží príchod a pôsobenie. Často nám v tom bránia pochybnosti. Mária prejavila odvahu nechať sa krok za krokom viesť Bohom.

Vezmime si jej vieru za vzor a spoľahnime sa – ako ona – na Boha. Potom budú aj o nás platiť slová anjela: „Pán s tebou“.   

Foto: wikimedia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.