Pravoslávny koncil: Akceptujú nás Sýrčania, Rusi, Gruzínci a Bulhari?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pravoslávny koncil: Akceptujú nás Sýrčania, Rusi, Gruzínci a Bulhari?

Pravoslávni kňazi odchádzajú z katedrály na gréckom ostrove Kréta v nedeľu 19. júna 2016. Foto: TASR/AP

Ján Krupa hodnotí závery pravoslávneho koncilu.

Božskou liturgiou na sviatok Všetkých svätých podľa juliánskeho kalendára a slávnostným prečítaním koncilového posolstva sa v nedeľu 26. júna 2016 skončil „Svätý a veľký koncil Pravoslávnej cirkvi“.

Eucharistickej bohoslužbe v chráme sv. Petra a Pavla v druhom najväčšom krétskom meste Chania predsedal ekumenický patriarcha Konštantínopola Bartolomej I., ktorý v postavení čestnej hlavy byzantského pravoslávia viedol koncilové zhromaždenie na Kréte.

Ekumenický patriarcha vo svojej záverečnej homílii vyzdvihol konciliaritu ako podstatnú vlastnosť Cirkvi. „Ak 21. storočie môže byť ‚storočím pravoslávia‘ – ako bolo výstižne povedané –, tak ‚Svätý a veľký koncil‘ z Božej milosti položil základný kameň pre uskutočnenie tejto bohumilej vízie.“  

Na záverečnom zasadaní koncilu, ktorý od 20. do 25. júna rokoval v Pravoslávnej akadémii v Kolymbari, Bartolomej I. zdôraznil: „Počas tohto týždňa sme my všetci, zhromaždení v tejto hornej sieni, zažili životodarnú milosť Svätého Ducha. Hovorili sme o našich skúsenostiach a starostiach – otvorene a čestne, no zároveň so vzájomným rešpektom a bratským spôsobom – v zodpovednosti a citlivosti navzájom a voči veriacim našich cirkví, ba celého sveta.“

Ekumenický patriarcha nezastieral ťažkosti, ktoré koncil sprevádzali – zvlášť to bola neprítomnosť patriarchov Antiochie, Moskvy, Gruzínska a Bulharska. Z jeho slov však bolo nepochybne cítiť, že koncil vníma ako cestu nastolenia a manifestácie jednoty autokefálnych cirkví: „Napriek všetkým nedostatkom uznávame, že tento koncil nám dáva príležitosť, aby sme oživili konciliárny proces, takže cirkevné koncily sa znovu stanú kánonickým a samozrejmým spôsobom dosahovania a vyjadrovania pravoslávnej jednoty.“

Historický význam „Svätého a veľkého koncilu Pravoslávnej cirkvi“ zdôraznili aj najvyšší predstavitelia autokefálnych cirkví vo svojich záverečných prejavoch. Vyjadrovali tiež presvedčenie, že zhromaždením na Kréte sa začala „nová éra konciliarity“, ktorá pomôže pravosláviu zaujímať stanoviská k aktuálnym problémom sveta.

Konciloví otcovia pracovali usilovne

Dovedna 166 biskupov z desiatich zúčastnených cirkví v priebehu jediného týždňa (20. – 25. jún 2016) prerokovalo a schválilo šesť koncilových dokumentov, ako aj koncilovú encykliku a posolstvo, ktoré zhrňujú centrálne témy a závery „Svätého a veľkého koncilu Pravoslávnej cirkvi“. Stručne uvedieme tie najdôležitejšie závery zo schválených dokumentov:

Autonómia a spôsob, akým sa vyhlasuje

Konciloví otcovia sa dohodli, že autokefálna cirkev smie udeliť autonómny status len cirkvi, ktorá sa nachádza na jej jurisdikčnom území. Na teritóriu pravoslávnej diaspóry k tomu potrebuje súhlas všetkých autokefálnych cirkví, ktorý sprostredkuje ekumenický patriarcha Konštantínopola.

Pravoslávna diaspóra

V pravoslávnej diaspóre existuje „anomálna situácia“, že v jednom regióne alebo meste existujú eparchie alebo farnosti viacerých národných pravoslávnych cirkví, hoci sa považujú za jednu cirkev. Dokument predpisuje zriadenie regionálnych pravoslávnych biskupských konferencií. Celosvetovú cirkev rozdeľuje na dvanásť regiónov: Severná a Centrálna Amerika; Južná Amerika; Austrália, Nový Zéland a Oceánia; Veľká Británia a Írsko; Francúzsko; Belgicko, Holandsko a Luxembursko; Rakúsko; Taliansko a Malta; Švajčiarsko a Lichtenštajnsko; Nemecko; škandinávske krajiny okrem Fínska; Španielsko a Portugalsko. 

Sviatosť manželstva a manželské prekážky

Pravoslávna cirkev bez výnimky odmieta sobášiť pravoslávnych veriacich s nekresťanmi a osoby rovnakého pohlavia. Konfesionálne zmiešané manželstvo požehná, len ak manželia sľúbia, že svoje deti nechajú pokrstiť v pravoslávnej cirkvi a budú ich vychovávať v pravoslávnej viere. 

Dôležitosť pôstu a jeho dodržiavanie dnes

Pravoslávna cirkev pozná viacero pôstnych období a má oveľa prísnejšie pôstne pravidlá ako Katolícka cirkev. Konciloví otcovia reflektujú fakt, že v celosvetovej pravoslávnej diaspóre a všade tam, kde pravoslávni kresťania musia žiť a pracovať v podmienkach industriálnej epochy, sa striktné dodržiavanie pôstnych predpisov často stáva neúnosným bremenom. Príslušný dokument ponecháva v kompetencii autokefálnych cirkví prispôsobiť pôstne predpisy špecifickým životným podmienkam veriacich.

Ekumenický pravoslávny patriarcha a konštantínopolský arcibiskup Bartolomej I. počas omše na gréckom ostrove Kréta 18. júna 2016. Foto: TASR/AP

Poslanie Pravoslávnej cirkvi v dnešnom svete

Dokument obsahuje päť krátkych odsekov s názvami: „Dôstojnosť ľudskej osoby“, „Sloboda a zodpovednosť“, „Pokoj a spravodlivosť“, „Mier a odmietnutie vojny“, „Postoj cirkvi voči diskriminácii“. 

V záverečnej šiestej časti ide o 15 konkretizácií k „Misii Pravoslávnej cirkvi ako svedka lásky skrze službu“. Oslovené sú charitatívne témy, ako aj nespravodlivosti v hospodárskom systéme, hlad a chudoba vo svete, ničenie a ochrana životného prostredia, ochrana života od počatia po prirodzenú smrť a etické otázky v prírodných vedách.  

Vzťahy Pravoslávnej cirkvi s ostatným kresťanským svetom

Dokument zdôrazňuje bezvýhradnú vôľu Pravoslávnej cirkvi k znovunastoleniu jednoty Cirkvi. Pre túto jednotu sa však vyžaduje aj sviatostné spoločenstvo a apoštolská postupnosť. Pravoslávna cirkev neprijíma myšlienku „rovnosti konfesií“ a nemôže akceptovať „medzikonfesný kompromis“ ako prostriedok znovunastolenia jednoty Cirkvi. Pravoslávna cirkev odmieta každú formu prozelytizmu.

Koncil alebo zhromaždenie?

Vyše päť desaťročí pripravovaný spoločný koncil bol zatienený náhlym odrieknutím účasti zo strany štyroch cirkví, medzi nimi aj Ruskej pravoslávnej cirkvi, ku ktorej sa hlási vyše polovica pravoslávnych kresťanov na svete. Zúčastnené cirkvi v Kolymbari však zdôraznili, že podľa ich chápania táto situácia neruší „celopravoslávny charakter“ koncilu, lebo chýbajúce cirkvi spolupracovali na všetkých koncilových predlohách počas prípravy koncilu.

Medzi biskupmi zhromaždenými na Kréte našlo málo porozumenia stanovisko moskovského patriarchu Cyrila, že po odrieknutí účasti zo strany troch cirkví už nejde o „celopravoslávny koncil“. Oveľa viac sa šírili konšpiračné teórie: „Moskva naviedla svojich ‚vazalov‘ (Antiochijskú, Gruzínsku a Bulharskú cirkev) k odrieknutiu účasti, aby sama mala na to dôvod. V podstate Cyril I. nie je proti koncilu, no chce, aby tento tancoval tak, ako on píska.“ Patriarcha Bartolomej I. pri otváraní koncilu vskutku poukázal na to, že všetci „až do posledného okamihu“ spolupracovali na príprave koncilového zhromaždenia. Všetky cirkvi menovali svoje delegácie a zarezervovali hotelové izby na Kréte.

Všetko závisí od recepcie koncilu

Gruzínsky teológ Givi Lomidze varuje pred unáhlenými závermi. O cirkevno-historickom význame koncilu rozhodne „recepcia koncilových rozhodnutí medzi zúčastnenými i nezúčastnenými cirkvami“. Táto zásada platí už od čias ranej Cirkvi.  33-ročný teológ pri pohľade na ekumenické koncily prvého tisícročia pripomenul, že Gruzínska cirkev sa na nich nikdy nezúčastňovala, a napriek tomu neskôr prijala ich rozhodnutia.

Aj Job Getcha, arcibiskup Telmessu, na tlačovom brífingu po prvom zasadaní „Svätého a veľkého koncilu Pravoslávnej cirkvi“ pripomenul, že v dejinách sa neustále vyskytovali koncily, na ktorých neboli zastúpené všetky cirkvi. Ako príklad uviedol koncil, ktorý sa konal v roku 431 v Efeze bez účasti Antiochijskej cirkvi. A napriek tomu bol neskôr uznaný za tretí ekumenický koncil, pretože všetky miestne cirkvi Rímskej ríše vrátane Antiochijskej cirkvi akceptovali efezské učenie o Márii ako Bohorodičke. 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo