Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
22. október 2016

Jeho Svätosť Bartolomej: patriarcha, ktorý sa nezľakol doby

Práve uplynulo 25 rokov od zvolenia Dimítria Archontónisa za konštantínopolského arcibiskupa a ekumenického patriarchu.
Jeho Svätosť Bartolomej: patriarcha, ktorý sa nezľakol doby

Pravoslávny patriarcha Bartolomej I. celebruje vianočnú omšu v Katedrále sv. Juraja v Istanbule 25. decembra 2008. Prišlo sem mnoho pútnikov zo susedného Grécka. Foto: TASR/AP

Keďže pravoslávne cirkvi byzantsko-slovanskej tradície majú spoločnú vierouku a obrad, považujú sa za jednu cirkev, Pravoslávnu cirkev, ktorá je v skutočnosti spoločenstvom viacerých administratívne autokefálnych (samosprávnych) cirkví definovaných podľa štátnych či národných kritérií (podrobný prehľad nájdete tu).

V zozname pravoslávnych cirkví byzantsko-slovanskej tradície figuruje vždy na prvom mieste Konštantínopolský ekumenický patriarchát. Toto čestné prvenstvo sa zakladá na historickom postavení Konštantínopola ako hlavného mesta Byzantskej ríše, v ktorej pravoslávne kresťanstvo zohrávalo podstatnú kultúrno-spoločenskú úlohu. Aj počas stáročnej nadvlády Osmanov (1453 – 1923) zostalo zachované prednostné postavenie Ekumenického patriarchátu, hoci jeho jurisdikčné územie sa postupne zmenšovalo v dôsledku vznikania národných či štátnych autokefálnych cirkví v 19. storočí.

Primus inter pares

Ekumenický patriarcha je symbolickým stredom sveta byzantsko-slovanského pravoslávia, nemá „pápežské kompetencie“, takže nedisponuje právomocou priamo zasahovať do vnútorných záležitostí autokefálnych pravoslávnych cirkví, ale ako „prvý medzi rovnými“ len koordinuje celopravoslávnu činnosť.

270. nástupca svätého apoštola Andreja

Traduje sa, že v roku 36 apoštol Andrej založil biskupstvo v meste Byzancia, ktoré sa neskôr volalo Konštantínopol/Nový Rím a po jeho dobytí ho Turci premenovali na Istanbul. Preto sa svätý Andrej, brat svätého Petra, dodnes uctieva ako patrón Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, pričom jeho spomienku slávia 30. novembra.

Ekumenický patriarcha Bartolomej I. sídli v istanbulskej mestskej časti Fanar a je čestnou hlavou okolo 300 miliónov pravoslávnych kresťanov po celom svete.

Konštantínopolský patriarcha Bartolomej na návšteve Moskvy a tamojšieho patriarchu Cyrila v spoločnosti vtedajšieho ruského prezidenta Medvedeva. Foto: wikimedia

Turecký občan gréckej národnosti

Ekumenický patriarcha Bartolomej, občianskym menom Dimítrios Archontónis, sa narodil v roku 1940 na egejskom ostrove Imbros (Gökçeada v Turecku). Po absolvovaní Teologickej fakulty na ostrove Chalki (Heybeliada v Turecku) pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, v Ekumenickom inštitúte v Bossey vo Švajčiarsku a na Mníchovskej univerzite. Promovaný cirkevný právnik plynule ovláda sedem jazykov, medzi nimi aj klasickú gréčtinu a latinčinu.

Dimítrios Archontónis prijal meno Bartolomej pri diakonskej vysviacke v roku 1961. Za kňaza bol vysvätený v roku 1969, pričom už rok pôsobil ako asistent dekana Teologickej fakulty na ostrove Chalki. V roku 1973 Svätá synoda zvolila Bartolomeja za metropolitu maloázijskej Filadelfie. Zároveň pôsobil ako riaditeľ kancelárie svojho predchodcu v patriarchálnom úrade, Jeho Svätosti Dimitria I. (1972 – 1991). V pozícii metropolitu Chalcedónu, do ktorej ho vybrali v roku 1990, sa dlho neohrial, lebo po Dimitriovej smrti ho 22. októbra 1991 zvolili za „arcibiskupa Konštantínopola, Nového Ríma, a ekumenického patriarchu“, ako oficiálne znie jeho titul.

Inzercia

Ekumenizmus, medzináboženský dialóg a životné prostredie 

Poklad osobných skúseností a excelentné teologické vzdelanie umožňujú ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi ďalekosiahly pohľad pri jeho úsilí o zmierenie medzi kresťanskými cirkvami. Už ako chalcedónsky metropolita predsedal patriarchálnym komisiám pre cirkevné právo a ekumenizmus.

Jeho Svätosť Bartolomej stavia na teologických rozhovoroch a osobných kontaktoch s najvyššími predstaviteľmi kresťanských cirkví. Viackrát navštívil Vatikán. Úzko spolupracuje so Svetovou radou cirkví.

Pápež František a ekumenický konštantínopolský patriarcha Bartolomej zdravia veriacich 30. novembra 2014 v Istanbule. Foto: TASR/AP

Ekumenický patriarcha zorganizoval mnohé stretnutia a diskusie medzi najvyššími moslimskými a židovskými predstaviteľmi, ktoré boli zamerané na podporu vzájomného rešpektu a náboženskej slobody na medzinárodnej úrovni.

Ekologická angažovanosť, ktorou inšpiroval aj rímskeho pápeža Františka, vyniesla Jeho Svätosti Bartolomejovi prezývku „zelený patriarcha“. Ekumenický patriarcha usporiadal šesť medzináboženských kongresov, ktoré sa zaoberali ekologickými problémami riek a morí.

Oceňovaný patriarcha

Ekumenického patriarchu poctili titulom doctor honoris causa mnohé akademické inštitúcie po celom svete. Medzi mnohé štátne vyznamenania udelené Jeho Svätosti Bartolomejovi sa zaraďuje aj Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadny osobný prínos k porozumeniu medzi národmi a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý mu bol udelený v roku 2013.

Odporúčame