Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
26. október 2016

Vatikán o kremácii: nerozptyľujte popol zomrelých, ani ho neprechovávajte doma

Na prístup k popolu zomrelých nemali jednotný názor ani biskupi. Vatikán preto vydal dokument, ktorý stanovuje jasné pravidlá.
Vatikán o kremácii: nerozptyľujte popol zomrelých, ani ho neprechovávajte doma

Vatikán stanovil, že v prípade kremácie sa musí popol riadne uchovávať na posvätnom mieste, teda na cintoríne, v kostole alebo v priestore určenom pre tento účel. Foto - TASR/Roman Hanc

Kongregácia pre náuku viery vydala novú smernicu o pochovávaní a kremácii s názvom Ad resurgendum cum Christo. Dokument, ktorý ešte v marci schválil pápež František a 15. augusta ho podpísal prefekt kongregácie Gerhard Müller, zverejnili v utorok. Portál Vatican Insider uviedol, že dokument o kremácii je prvou smernicou vieroučnej kongregácie počas pontifikátu pápeža Františka.

Dôvodom vydania dokumentu je stále väčšie uprednostňovanie kremácie pred klasickým pochovávaním.  „Tento vývoj sprevádza ďalší jav: uchovávanie popola v prostredí domácnosti, jeho uchovanie v podobe spomienkového predmetu alebo jeho rozptýlenie do prírody,” povedal kardinál Müller. Keďže cirkev doteraz nevydala žiadne nariadenie o uchovávaní popola po kremácii, viaceré biskupské konferencie sa obrátili na Vatikán s otázkou, ako konať v takýchto situáciách.  

Kardinál pripomenul, že cirkev nezakazuje kremáciu, ak motiváciou nie sú dôvody odporujúce kresťanskému učeniu. Prvýkrát sa takto vyjadrilo Sväté ofícium – predchodca Kongregácie pre náuku viery – v roku 1963 v smernici Piam et constantem. Neskôr tento postoj prebral aj Kódex kánonického práva a Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Kódex kánonického práva o kremácii

„Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodov odporujúcich kresťanskému učeniu“ (kán. 1176, § 3).

„Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere“ (kán. 1184, § 1, ods. 2).


Prefekt Müller zdôraznil odporúčanie cirkvi, aby sa telá zosnulých pochovávali na cintoríne či na inom posvätnom mieste. „Pri spomienke na smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie Pána je pochovanie najvhodnejšou formou na vyjadrenie viery a nádeje v telesné zmŕtvychvstanie... Tým, že sa Cirkev stará o telá zosnulých, potvrdzuje vieru vo zmŕtvychvstanie a dištancuje sa od prístupov a obradov, ktoré na smrť hľadia ako na definitívny zánik osoby, etapu v procese reinkarnácie či ako na splynutie duše s vesmírom,“ uviedol kardinál.

Inzercia

V prípade kremácie sa musí popol riadne uchovávať na posvätnom mieste, teda na cintoríne, v kostole alebo v priestore určenom pre tento účel, stanovuje nová inštrukcia. Zároveň zakazuje – až na výnimočné prípady vyžadujúce súhlas biskupa – uchovávanie popola v domácnosti. „Pre vylúčenie akéhokoľvek druhu panteistického, naturalistického či nihilistického omylu, nedovoľuje sa rozptýlenie popola do vzduchu, do zeme či do vody či iným spôsobom ani premena popola na spomienkové predmety,“ stanovuje dokument.

Téma nakladania s popolom po kremácii vyvolala pred niekoľkými rokmi polemiku aj medzi talianskymi biskupmi. „Rozprášenie telesných pozostatkov zosnulých alebo uchovávanie urny mimo cintorína sa protiví kresťanskej viere,“ napísal farárom diecézy Grossetano biskup Mario Meini. Tiež ich v súlade s Kódexom kánonického práva vyzval odmietnuť cirkevný pohreb tým, ktorí majú takéto úmysly.

Opačný názor prezentoval biskup Luciano Pacomio, člen Komisie pre náuku viery Talianskej biskupskej konferencie, podľa ktorého „nemá zmysel zakázať pohreb osobe, ktorá chce rozprášiť pozostatky a nemá úmysel urobiť to z dôvodu neúcty k ľudskému telu, ale preto, že to považuje za lepší spôsob“. Talianski biskupi napokon dospeli k záveru, že rozprášenie popola je prípustné, ale len v priestoroch cintorína.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva