Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
08. apríl 2017

Lazárova sobota

Vo východnej cirkvi sa sobota pred Kvetnou nedeľou slávi ako Lazárova sobota. Prinášame úvahu nemeckého teológa.
Lazárova sobota

Maarten de Vos: Zmŕtvychvstanie Lazara (1593). Foto: wikimedia

Jánovo evanjelium opisuje vzkriesenie Lazára ako najväčšie z Ježišových znamení krátko pred jeho popravou. Tým ho vyzdvihuje ako Pána nad životom a smrťou, hoci on sám o krátky čas zomrie na kríži. Svojím zmŕtvychvstaním však Ježiš neprehliadnuteľne ukazuje, čo už naznačil vzkriesením Lazára a čo povedal o sebe Marte, sestre Lazára: „Ja som vzkriesenie a život!“ (Jn 11,1-44)

V skalnatom kraji vidíme Lazárov hrob (autor opisuje ikonu, ktorá je nižšie v texte, pozn. red.). Je to do skaly vytesaná hrobová dutina (také sa nachádzajú ešte aj dnes v Izraeli). K tomuto hrobu prichádzajú obyvatelia Betánie, ako aj Ježiš s apoštolmi, aby oplakávali Lazára. Ježiš je namaľovaný väčší ako ľudia okolo neho. Tým sa vyzdvihuje jeho význam pre to, čo sa stane. Vo svojej ľavej ruke drží zvitok Písma, čo ho charakterizuje ako učiteľa a zároveň odkazuje na evanjelium, ktoré ohlasuje. Pred Ježišom kľačia Mária a Marta, obdive sestry Lazára. Mária mu robí výčitky pre jeho neskorý príchod: „Keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel.“ (Jn 11,21) Marta sa už hodila Ježišovi k nohám. Jej je po rozhovore s ním jasné, že je Mesiášom, ktorého Boh poslal na svet. Ježiš vystiera svoju pravú ruku požehnávajúc k hrobu Lazára a volá na tohto. Pri slovách „Lazár, poď von!“ (Jn 11,43) sa vracia život späť do zosnulého. Lazár, ešte úplne zabalený do plachiet pre mŕtveho, vychádza k hrobovej dutiny. Obyvatelia Betánie, ktorí navštevujú Máriu a Martu, aby vyjadrili svoju spoluúčasť, sa stávajú svedkami udalosti, ktorá presahuje všetko, čo kedy videli. Z ich tvárí hovorí údiv, hrôza a zdesenie. Ináč apoštoli, ktorí vedení Petrom stoja za Ježišom. Pôsobia ako hlboko zasiahnutí tým, čo zažili a ponorili sa do myšlienok o svojom učiteľovi. Peter ukazuje na Ježiša, akoby chcel podčiarknuť vieru, ku ktorej už prišla Marta, a pozvať všetkých ľudí, aby takisto vyslovili jej vyznanie: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet!“ (Jn 11,27)

Perikopa o vzkriesení Lazára je posolstvom, že Ježiš oslobodzuje človeka od smrti. Podľa biblického chápania „smrť“ zahŕňa nielen fyzickú smrť, ale všetko, čo zväzuje alebo obmedzuje človeka, ako plachty mŕtveho: choroba, strach, samota, nepokoj a mnoho iného. Ježiš odstraňuje, čo odlučuje jednotlivca od života, od spoločenstva a od Boha. Ježiš láme, čo človeku podobne ako hrob berie životný priestor. Ježiš ničí príčinu toho všetkého: hriech a smrť. Kto sa nechá vyvolať Ježišom zo smrti, je vykúpeným človekom. Nič už nestojí medzi ním a Bohom. Znakom toho je nimbus, ktorý obklopuje iba hlavy Ježiša a Lazára.

Na ikone stvárnené osoby pozývajú pozorovateľa, aby uvažoval o svojom postoji k Ježišovi. Nachádzam seba v Márii, ktorá robí Ježišovi výčitky, pretože nekoná tak, ako to ja očakávam od neho? Vidím seba pri tých, ktorí skepticky, ba odmietavo stoja oproti Ježišovi, pretože nedôverujú jemu a tým Bohu, že je väčší ako ich predstavy o ňom? Som medzi tými, ktorí nasledujú Ježiša? Vždy? Alebo len tak dlho, ako na mňa dopadá lúč jeho úspechu? Spoznávam seba v Marte, ktorá po intenzívnom uvažovaní a úprimnom rozhovore nájde cestu k viere? Nechám sa – ako Lazár – oslobodiť Ježišom k životu?

Vo východnej cirkvi sa sobota pred Kvetnou nedeľou slávi ako „Lazárova sobota“. Texty bohoslužieb tohto dňa chápu vzkriesenie Lazára ako predobraz Ježišovho zmŕtvychvstania, v ktorom sa ukazuje, že je skutočne Pánom života a Pánom nad smrťou. Čo Ježiš robí na Lazárovi, to je dôkaz jeho božskej sily, ktorou on sám vstane z mŕtvych. Kto s ním pestuje priateľstvo ako Lazár a verí ako Marta, bude prijatý do tohto zmŕtvychvstania, do nového života, ktorý daruje Boh. Spoločenstvo s Ježišom oslobodzuje človeka od mnohého, čo robí život ťažkým, čo ho zaťažuje, sužuje a utláča. My síce rýchlo tvrdíme, že v to veríme, avšak táto viera je neustále ohrozená. Preto padnime na zem pred Ježišom, vyznajme mu – ako Marta – naše slabosti a volajme o jeho milosrdenstvo: „Kriste, ty si vzkriesil Lazára, ktorý bol štyri dni mŕtvy a už bol v rozklade. Preto vzkries aj mňa, ktorý zabitý hriechmi leží v hrobe, v tmavom tieni smrti. V tvojom zmilovaní si mojím Vykupiteľom.“ (Kvetná nedeľa)

Foto: archív

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Odporúčame