Ten, ktorého vidíš v hrobe, vstane z mŕtvych!

Vo svojom zmŕtvychvstaní sa Ježiš prejaví ako Kráľ slávy. Prihlásiť sa k nemu je preto jedinou správnou odpoveďou, ktorú môžeme dať.

Zobrazenie „Neplač nado mnou, Matka“ je v ikonopisectve zriedkavým, ale obsahovo bohatým motívom. Ježiš je sňatý z kríža. Skôr, ako ho uložia do prichystaného hrobu, sa s ním rozlúči Mária. Stojí vedľa neho a drží vo vrúcnom objatí jeho mŕtve telo. Svoju hlavu oprela o jeho hlavu, jej naširoko otvorené oči vyjadrujú otázky, zamyslenosť a bolesť.

Ježišovo telo nesie stopy utrpenia. Ježiš je bezvládny a poznačený ranami, pričom niektoré ešte krvácajú. Napriek tomu vyžaruje dôstojnosť, ktorá sa neočakáva pri niekom, kto zomrel takým brutálnym spôsobom. Ježiš sa podobá viac spiacemu ako mŕtvemu.

Tak to vidia aj niektoré texty z bohoslužieb Veľkej soboty. Nemôže sa stať, že smrť je silnejšia ako Boh. Keď je Ježiš mŕtvy, potom len ako človek. Boh v ňom dodržiava sobotný odpočinok, aby potom o to jednoznačnejšie vstal ako Boh života:

„Čo to vidíme? Aký blahý pokoj plní srdce? Vládca vekov svojím utrpením splnil plány Prozreteľnosti a teraz v hrobe trávi svoj sobotňajší odpočinok. Pripravil nám novú sobotu. Preto mu spievajme: Vstaň, Bože, a súď zem! Lebo ty večne kraľuješ. Nekonečné je tvoje milosrdenstvo. Príďte, potešme sa pohľadom na náš Život, čo odpočíva v hrobe, aby dal život v hroboch pochovaným. Príďte dnes, pozrite na potomka Júdovho a s prorokmi mu spievajme: ľahol si a usnul ako lev. Kto ťa prebudí, Kráľu? Dobrovoľne si sa vydal za nás. Vstaň teraz vlastnou silou. Pane, sláva tebe“ (Veľká sobota).

Paralelným stvárnením západnej cirkvi k tejto ikone je Pietà – Mária sediac drží v lone svojho mŕtveho Syna, žiali za ním a lúči sa s ním. Všetkými ponechaná osamote v tichom smútku dúfa v útechu. Celý jej postoj prezrádza jej lásku k Synovi a bolesť nad jeho smrťou.

Túto bolesť znázorňuje aj ikona, ešte výraznejšie ju formulujú hymny, ktoré východná cirkev spieva na Veľkú sobotu: „Hrozne som ranená. Trhá to moje vnútro, ó, Slovo, pretože pozerám na tvoju nespravodlivú smrť“ (Veľká sobota). Napriek všetkému smútku a všetkej bolesti existuje nádej presahujúca to, čo sa stalo.

Táto nádej vychádza z Ježiša. Napriek ranám Ježiš ukazuje vznešenosť a napriek bezvládnej postave krásu. Jeho oči sú v rovnakej výške s očami Márie. Hoci sú zavreté, vidia hlbšie ako otvorené oči jeho Matky. Celkom zreteľne sú obidvaja aj teraz v úzkom vrelom kontakte.

„Paralelným stvárnením západnej cirkvi k tejto ikone je Pietà – Mária sediac drží v lone svojho mŕtveho Syna, žiali za ním a lúči sa s ním.“ Zdieľať

Ježiš nie je bežný zosnulý, ale – ako hovorí nápis, ktorý čítame nad krížom – „Kráľ slávy“. Podľa ľudského uvažovania je Ježiš zosnulý. Avšak božský život nemôže zničiť ani smrť a Božia sláva sa prejaví v tom, že Ježiš je silnejší ako smrť. Táto poveľkonočná skúsenosť sa odzrkadľuje v hymnoch, v ktorých sa Ježiš prihovára Márii, utešuje ju a vysvetľuje jej zmysel svojej smrti.

Jeden z týchto textov dal názov tejto ikone: „Neplač nado mnou, Matka, keď ma vidíš v hrobe. Panensky si ma počala, pod srdcom si ma chovala. Vstanem zas a preslávim sa. Ako večný Boh slávne vzkriesim všetkých, ktorí ťa s láskou a vierou uctievajú“ (Veľká sobota).

Aj keď Márii to nepadlo vždy ľahko, od počiatku sa dala na Božie cesty. Napriek všetkým bolestiam nie je Máriina viera pod krížom zlomená. Oveľa viac mohla dospieť k presvedčeniu, že Ježišova smrť má zmysel: „Oslavujem, Syn môj, tvoje veľké zmilovanie, s ktorým si toto všetko vytrpel“ (Veľká sobota).

Kresťania vidia v Márii vzor pevnej, neustále rastúcej viery v Božiu lásku. V Ježišovej smrti našla táto láska svoj neprekonateľný výraz. Vo svojom zmŕtvychvstaní sa Ježiš prejaví ako Kráľ slávy. Prihlásiť sa k nemu je preto jedinou správnou odpoveďou, ktorú môžeme dať: „Poďte, všetci, ospevujme pre nás Ukrižovaného, veď Mária ho videla na dreve a vravela: Hoci znášaš ukrižovanie, predsa si môj Syn a Boh“ (Veľký piatok).      

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo