Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
15. 04. 2017, 16:32

Vzkriesenia deň! Žiarme, ľudia, radosťou!

Starobylý kánon Paschy sa dodnes používa na bohoslužbách gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Vzkriesenia deň! Žiarme, ľudia, radosťou!


Fra Angelico (1437 – 1446) – Ženy pri prázdnom hrobe. Foto – wikipedia.org

Svätý Ján Damaský (650 – 749) patrí medzi najväčších byzantských hymnografov. Skomponoval veľké množstvo kánonov, ktoré sa v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi podnes používajú na bohoslužbách.

Skutočný skvost poetickej tvorby Jána Damaského predstavuje kánon Paschy (Veľkej noci). Veriaci byzantskej tradície ho spievajú na paschálnej utierni, ktorú slávia vo veľkonočnú nedeľu v skorých ranných hodinách.

Prinášame niekoľko ukážok z paschálneho kánona, ktorý pozýva veriacich, aby sa radovali z Kristovho vzkriesenia, ktoré sa má súčasne stať aj ich osobným vzkriesením.

Žiarme radosťou!

Vzkriesenia deň! Žiarme, ľudia, radosťou. Pascha: Pánov prechod! Lebo zo smrti do života a zo zeme do neba nás preniesol Boh Kristus, spievajúcich pieseň víťazstva. 

Očisťme si zmysly a budeme vidieť Krista žiariaceho v neprístupnom svetle vzkriesenia, jasne budeme počuť jeho pozdrav „Radujte sa!“, spievajúc pieseň víťazstva. 

Nebesá nech sa dôstojne veselia, zem nech zvučí jasotom, nech slávi sviatok celý vesmír, všetko viditeľné i neviditeľné, lebo Kristus zasa žije, nekonečná veselosť. (1. óda)

Svetlé Kristovo vzkriesenie

Dnes je všetko svetlom naplnené: nebo, zem, ba i priepasť podsvetia, nech teda oslavuje všetko tvorstvo vzkriesenie Krista, v ktorom pevne kotvíme.

Včera ma s tebou, Kriste, pochovávali, dnes však ožívam s tebou, zmŕtvychvstalým, včera ma s tebou pribíjali na kríž, sám ma osláv, Spasiteľu, s tebou v tvojom Kráľovstve. (3. óda)

Svojím zmŕtvychvstaním usmrtil smrť

Pred brieždením rýchlo vyšli Máriine priateľky, ale našli náhrobný kameň odvalený, tu počuli od anjela: „Prečo hľadáte medzi mŕtvymi ako človeka toho, ktorý býva vo večnom svetle? Pozrite, tu sú pohrebné plachty. Bežte teda a svetu ohláste: Pán vstal a smrť usmrtil svojím zmŕtvychvstaním, pretože je Boží Syn, ktorý prináša spásu ľudstvu.“ (Hypakoé – Ipakoi)

Klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu

Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svätému, jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť. (Ikos)

Odpusťme všetko pre vzkriesenie

Vzkriesenia deň! Žiarme radosťou zo slávnosti, navzájom sa pozdravme objatím. „Brat!“ povedzme jeden druhému, aj nenávistným hnevníkom odpusťme všetko pre vzkriesenie a takto volajme: Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrť smrťou premohol a zosnutým v hroboch život daroval. (Posledná stichira a tropár sviatku Paschy)

Celý preklad paschálneho kánona z gréckeho originálu, ktorý zhotovil prof. Daniel Škoviera, nájdete tu.

Odporúčame