Veľkonočné posolstvo ekumenického patriarchu Jeho Svätosti Bartolomeja

Veľkonočné posolstvo ekumenického patriarchu Jeho Svätosti Bartolomeja

Foto - TASR/Pavel Neubauer

Navzdory svojim každodenným krížom sa môžeme radovať, pretože náš vládca Kristus nad nimi zvíťazil.

Milovaní bratia a sestry v zmŕtvychvstalom Pánovi!

 „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16,33). Toto uistenie od Pána, ktorý ako jediný smrťou pošliapal smrť, je adresované pokoleniam mužov a žien. „Kristus vstal z mŕtvych!“ Tento pokrik vyslovujeme aj my všetkým ľuďom blízko i ďaleko od tohto Svätého Stolca, ktorý zakúsil pozemské ukrižovanie a súženie, ale je aj Stolcom vzkriesenia, pretože z tohto rohu planéty, z Konštantínovho mesta, ohlasujeme „víťazstvo života“, ktoré rozptyľuje každú formu úpadku i samotnú smrť.

Počas svojho pozemského pôsobenia Pán opakovane upozorňoval svojich učeníkov na súženie, ktoré vyplynie z jeho obety na kríži na Golgote, ale aj kvôli ich službe a životu na tomto svete. Pán upozorňoval na ich vlastné súženie, ako aj na súženie tých, ktorí veria v Krista. Avšak dodal aj veľmi dôležitý detail: „Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť ... vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16,20-22).

„Posledný nepriateľ, smrť, žiaľ, naše problémy, úpadok, súženie a utrpenia: toto všetko je zničené a odstránené bohoľudským Pánom.“ Zdieľať

Túto paschálnu a duchovnú radosť ako prvé zakúsili myronosičky, ktoré prišli k hrobu Krista darcu života, keď počuli Pánov krátky pozdrav: „Radujte sa!“ (Mt 28,9). Rovnakú paschálnu radosť dnes mocne ohlasuje Konštantínopolská materská cirkev: „Toto je deň, ktorý urobil Pán, plesajme a radujme sa v ňom!“ (Ž 118,24). Posledný nepriateľ, smrť, žiaľ, naše problémy, úpadok, súženie a utrpenia: toto všetko je zničené a odstránené bohoľudským Pánom.

Predsa len žijeme vo svete, kde masmédiá neustále prinášajú neradostné správy o teroristických útokoch, lokálnych vojnách, ničivých prírodných fenoménoch, problémoch náboženského fanatizmu, hlade, utečeneckých krízach, nevyliečiteľných chorobách, chudobe, psychologickom nátlaku, pocitoch neistoty a ďalších podobne nežiaducich situáciách. 

Navzdory týmto každodenným „krížom“, ktoré ľudské bytosti znášajú s neochotou, naša svätá matka Pravoslávna cirkev nám prichádza pripomenúť, že ako kresťania sa môžeme radovať, pretože náš vládca Kristus nad nimi zvíťazil ako nositeľ radosti, ktorý prináša potešenie celému svetu. 

Naša radosť je založená na presvedčení o Kristovom víťazstve. Sme si úplne istí, že dobro si podrobilo všetky veci, že Kristus prišiel na svet „aby víťazil“ (Zj 6,2). Svetom, v ktorom máme žiť večne, je Kristus, ktorý je svetlo, pravda, život, radosť a pokoj. 

Prečítajte si aj
Pápež počas Urbi et Orbi: Vzkriesený hľadá zblúdených na púšťach sveta Zdieľať

Napriek svojim denným krížom a žiaľom veľká matka Cirkev Kristova zažíva výlučne a iba tento fenomén radosti. Zažíva v tomto živote a vychádzajúc z tohto života nebeské kráľovstvo. Z tohto posvätného centra Pravoslávia, z lona tohto sužovaného Fanaru, „v túto žiarivú noc“ ohlasujeme, že pokračovaním a cieľom kríža, rozplynutím všetkej ľudskej bolesti a utrpenia je Pánovo uistenie: „Nenechám vás ako siroty“ (Jn 14,18-19). „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“ (Mt 28,20).

To je posolstvo, ktoré by mali počuť všetci, ktoré by mal počuť súčasný svet, aby sa vydal a spoznal Krista na ceste do Emauz. Kristus je vedľa nás. A budeme ho vidieť, len ak počúvame a žijeme jeho slovo vo svojom živote.  

Toto posolstvo víťazstva života nad smrťou, posolstvo triumfu radostného svetla paschálnej sviece nad temnotou neporiadku a rozpadu, je ohlásené celému svetu Ekumenickým patriarchátom s pozvaním, aby svet zakúsil neubúdajúce svetlo vzkriesenia. Pozývame všetkých, aby sa postavili s vierou a nádejou pred zmŕtvychvstalého Krista a pred tajomstvo života. Pozývame všetkých, aby dôverovali zmŕtvychvstalému Pánovi, majstrovi radosti a svetla, ktorý vládne celému stvoreniu.

Kristus vstal z mŕtvych, bratia a sestry! Nech je s vami všetkými milosť a nekonečné milosrdenstvo Pána, ktorý vládne nad životom a premohol smrť. 

Fanar, Svätá Pascha 2017   

+ B A R T O L O M E J,

z Božej milosti arcibiskup Konštantínopolu – Nového Ríma a ekumenický patriarcha

Preklad anglickej verzie veľkonočného posolstva pripravil otec Ján Krupa. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo