Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
15. jún 2017

Ikona prijímania svätých tajomstiev Pánovho tela a krvi apoštolmi

Hostina, ktorú mal Ježiš večer pred svojou smrťou so svojimi učeníkmi, sa hlboko vryla do ich pamäti.
Ikona prijímania svätých tajomstiev Pánovho tela a krvi apoštolmi

Jeho rozlúčka s Dvanástimi, označenie Judáša za zradcu, ktorý vydá svojho učiteľa nepriateľom, predovšetkým ale symbolické konanie Ježiša nad chlebom a vínom urobili túto hostinu nezabudnuteľnou. 

Ježiš vzal chlieb, lámal ho a rozdával ako svoje telo svojim učeníkom, podobne požehnal kalich a podával ho učeníkom, aby ho pili ako novú zmluvu v jeho krvi. Potom im prikázal, aby slávili túto hostinu znova a znova na jeho pamiatku.

Od počiatku Cirkvi je eucharistická hostina jadrom bohoslužby. Cirkev neustále – počnúc podaním evanjelistov a vysvetleniami apoštola Pavla – uvažovala nad významom poslednej Ježišovej hostiny s jeho učeníkmi (1Kor 10,16nn; 11,17nn). Pre kresťanov je to viac než len pripomínanie si udalosti Ježišovho umučenia, oveľa viac to znamená najužšie spoločenstvo pozemskej Cirkvi s jej nebeským Pánom, aké si možno predstaviť.

Výsledkom tejto reflexie je ikona prijímania svätých tajomstiev Pánovho tela a krvi apoštolmi. Zreteľne sa odchyľuje od stvárnenia „Poslednej večere“. Ježiš a Dvanásti nesedia či neležia – ako to bolo v tej dobe bežné – v obývacej miestnosti okolo stola pri jedle.

Zo sály Poslednej večere sa stáva chrám, zo stola Poslednej večere oltár. Pri tomto oltári stojí Ježiš podobne ako biskup, keď slávi Eucharistiu. Apoštoli pristupujú k oltáru podobne ako kňazi, ktorí celebrujú s biskupom, aby prijali tajomstvá Pánovho tela a krvi.

Na jednej strane oltára im Ježiš kladie do ruky kúsok premeneného chleba. Nápis nad týmto výjavom pozýva: „Vezmite a jedzte.“ Na druhej strane im podáva kalich s premeneným vínom. Nápis nad týmto výjavom vyzýva: „Pite z neho.“

Zahalené ruky apoštolov sú znakom bázne. Ľavú skupinu apoštolov vedie Peter, pravú Pavol. Nejde tu o spomienku na večer Zeleného štvrtka, ale o eucharistickú slávnosť, na ktorej sa sprítomňuje dianie Zeleného štvrtka pre obec zhromaždenú okolo jej Pána.

Inzercia

"Každý veriaci smie a má sa pripojiť k radu apoštolov a účasťou na Eucharistii stále znova obnovovať svoje spoločenstvo s Ježišom. Toto vytvára podmienky pre hlboké spoločenstvo kresťanov medzi sebou navzájom a pre život v Kristovi."  Zdieľať

Pavol, ktorý pri Poslednej večeri ešte nepatril do kruhu apoštolov, je stvárnený na vyzdvihnutom mieste. Pavlovi vďačíme za základné výklady o význame Eucharistie pre obec. Apoštoli, prvá kresťanská obec, sú tu zástupcami všetkých ďalších kresťanov a obcí, ktoré nasledujú Pánovo pozvanie a nechávajú si Ním podať chlieb života.

Každý veriaci smie a má sa pripojiť k radu apoštolov a účasťou na Eucharistii stále znova obnovovať svoje spoločenstvo s Ježišom. Toto vytvára podmienky pre hlboké spoločenstvo kresťanov medzi sebou navzájom a pre život v Kristovi (Gal 2,20).

Ikona prijímania svätých tajomstiev Pánovho tela a krvi apoštolmi je zvyčajne umiestnená nad kráľovskými dverami ikonostasu. Na liturgii kňaz stojí pod touto ikonou, keď podáva veriacim Kristovo telo a krv. To ukazuje: ide o ten istý Ježišov zámer, ide o jedno a to isté spoločenstvo. Sám Ježiš sa dáva v chlebe a víne za pokrm. Ježiš posilňuje svoju obec na ceste, aby ho nasledovala.

Po prijatí Kristovho tela a krvi sa prijímajúci modlí: „K tvojmu milosrdenstvu sa utiekam, Predobrý, a volám plný bázne: Zostaň vo mne, Spasiteľ, a dovoľ mi, ako si prisľúbil, zostať v tebe. Lebo hľa, zjedol som tvoje telo a vypil som tvoju krv v dôvere v tvoje milosrdenstvo.“

Žiť v spoločenstve s Ježišom ale znamená tiež nechať sa ním poslať a prinášať ovocie: „Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie“ (Jn 15,16). Ježiš poveruje ľudí, ktorí sa k nemu pripájajú, aby robili to, čo robil on. Na nich sa má stať viditeľným, v čom spočíva nový život, ktorý priniesol: byť pre seba navzájom, vzájomne sa posilňovať a spoločne kráčať.

Má to byť také samozrejmé, ako je samozrejmý náš každodenný chlieb. Nie bezdôvodne sa Ježiš spojil so základnou potravinou chlebom. Kto je s Ježišom v spoločenstve, môže konať ako On.  

Odporúčame

Žena, ktorá nám ukazuje Ježiša!

Žena, ktorá nám ukazuje Ježiša!

K najvýraznejším ikonám Márie patrí ikona Hodigitria (Mária, ukazovateľka cesty). Toto stvárnenie Márie s chlapcom Ježišom sa výrazne odchyľuje od bežného spôsobu stvárňovania Márie.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.