Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
01. júl 2017

Čo zostalo po jezuitoch v Etiópii

Príbeh etiópskej katolíckej cirkvi: od prosby cisára, aby vyhnali islam, po dnešok.
Čo zostalo po jezuitoch v Etiópii

Kráľ Geberme Skel a spievanie kresťanských piesní. Foto: wikimedia

Etiópia je mnohonárodnostným štátom. V roku 2014 mala odhadovaných 88 miliónov obyvateľov. Dominujúcimi náboženstvami v krajine sú kresťanstvo so 63,4 percentami a sunnitský islam s 34,1 percentami na celkovom obyvateľstve. Medzi kresťanskými konfesiami je počtom najväčšou cirkvou Etiópska pravoslávna tewahedo cirkev s 43,1-percentným podielom na kresťanskom obyvateľstve. Za ňou nasledujú protestanti s 19,4 percentami a katolíci s 0,9 percentom. Podľa Annuario Pontificio sa v roku 2015 z 502 128 miestnych katolíkov hlásilo 88 114 k Etiópskej katolíckej cirkvi. Pre rok 2016 vatikánska štatistika udáva len 70 755 etiópskych katolíckych veriacich, ktorí sa delia na štyri biskupstvá a 107 cirkevných obcí (1).

Dejiny a dnešná situácia

Bola to zásluha jezuitov, že sa katolícka viera mohla už v 16. storočí usadiť v cisárskej ríši Etiópii, ku ktorej patrila aj dnešná Eritrea. Etiópsky cisár povolal Portugalcov na pomoc, aby vyhnali islam. Následne prišli do krajiny jezuiti a pokúšali sa obrátiť celú pravoslávnu krajinu na katolicizmus. Etiópsky kráľ Susnejos (Sisinnios, 1607 – 1632) sa skrze jezuitu Petra Paeza stal katolíkom a v roku 1626 vyhlásil katolícku vieru za štátne náboženstvo. Keď však jezuita Alfonso Mendez povýšený Rímom na patriarchu začal intenzívne latinizovať Etiópiu, vypukali povstania, ktoré vyústili do odvolania cirkevnej únie a odstúpenia cisára Susneja. Jeho syn a nástupca Fäsilädäs (Basilides, 1632 – 1667) vykázal jezuitov z krajiny.   

V 19. storočí založili misionárske rehole lazaristov a kapucínov nanovo latinskú misiu. Keď sa v roku 1890 Taliansko usadilo na pobreží Etiópie a zriadilo kolóniu Eritrea, katolícki misionári mali opäť slobodný prístup do krajiny. Aj za cisára Menileka II. (1889 – 1913), ktorý v roku 1896 porazil Talianov v bitke pri Adwe, mohli misionári pracovať slobodne. Menilek založil nové hlavné mesto Addis Abebu („Nový kvet“) (2). 

Vlastnú etiópsku katolícku hierarchiu zriadil pápež Pius XI. v roku 1930 v Asmare/Eritrei. Ordinariát Asmara sa stal v roku 1951 Apoštolským exarchátom. V tom istom roku bol založený Apoštolský exarchát Addis Abeba, ktorý sa v roku 1961 stal sídlom metropolitu. V roku 1961 bola aj Asmara povýšená na biskupstvo (3). V protiklade k Eritrejskej pravoslávnej tewahedo cirkvi, ktorá sa už v roku 1998 oddelila od Etiópskej pravoslávnej tewahedo cirkvi, existovala až do založenia Eritrejskej katolíckej cirkvi 19. januára 2015 spoločná hierarchia pre Etiópiu a Eritreu napriek vyhláseniu nezávislosti Eritrey už v roku 1993.

Zvyšky portugalského chrámu Gorgora zo 17. storočia. Foto: wikimedia

Etiópska katolícka cirkev je metropolitnou cirkvou (4). Jej najvyšším predstaviteľom je „arcibiskup Addis Abeby Etiópcov“. V súčasnosti je to Berhanejesus Demerew Kardinal Souraphiel, C.M., ktorý sa narodil v roku 1948 a v roku 1976 bol vysvätený na kňaza v Congregatio Missionis (C.M.). V roku 1997 bol vymenovaný za apoštolského administrátora Addis Abeby. Po svojej biskupskej vysviacke 25. januára 1998 bol 7. júla 1999 vymenovaný za arcibiskupa Addis Abeby. Jeho menovanie za kardinála sa uskutočnilo 14. februára 2015 (5). Bolo to zaiste múdre rozhodnutie nepovýšiť najvyššieho cirkevného predstaviteľa na patriarchu. Ešte viac by to zhoršilo vzťahy so sesterskou pravoslávnou cirkvou. Arcibiskup bol v roku 2016 zodpovedný za 10 302 veriacich v 23 cirkevných obciach, o ktorých pastoráciu sa staralo 17 svetských a 140 mníšskych kňazov.

Arcibiskupstvu podliehajú tri biskupstvá: Adigrat na severnej hranici, Emdeber a Bahir Dar-Dessie pri jazere Tana. Biskupom Adigratu je Tesfasellasie Medhin, ktorý bol 4. apríla 1980 vysvätený za kňaza a 20. januára 2002 prijal biskupskú vysviacku. Je biskupom vyše 36 cirkevných obcí s 22 711 veriacimi, o ktorých pastoráciu sa stará 74 svetských a osem mníšskych kňazov (6). Biskupstvo Emdeber, ktoré bolo zriadené v roku 2003, vedie biskup Musie Chebreghiorghis, O.F.M.Cap. Rehoľné sľuby zložil v roku 1974 a po svojej kňazskej vysviacke 13. júna 1976 bol 8. februára 2004 vysvätený za biskupa Emdeberu (7). Je biskupom pre 20 198 veriacich, ktorí žijú v 24 cirkevných obciach a pastoračne sa o nich stará 14 svetských a osem mníšskych kňazov. Biskupstvo Bahir Dar-Dessie bolo založené v roku 2015 a jeho spravovaním bol poverený biskup Lisane-Christos Matheos Semahun. Jemu podlieha 17 544 veriacich v 24 cirkevných obciach, ktoré spravujú traja svetskí a 21 mníšskych kňazov (8).

Už roky opakovane dochádza v agrárnej Etiópii k hladomorom, ktorých príčinou je okrem iného sucho, kobylky a zvieracie nákazy (9). A k tomu ešte Čína a Saudská Arábia vykúpili alebo si prenajali obrovské plochy ornej pôdy, ktoré intenzívne obhospodarujú kvôli exportu pšenice. Hladomory sú jednou z príčin vysťahovalectva. Etiópski katolícki kresťania nemajú vlastnú hierarchiu v zahraničných cirkevných obciach v Európe, ktorá je v súčasnosti hlavným cieľom vysťahovalectva, ale sú podriadení rímskokatolíckym biskupstvám. Zistiť ich počet je napr. v Nemecku veľmi ťažké, pretože úrady, na ktorých sa registruje náboženská príslušnosť, ich uvádzajú len pod pojmom „katolícky“. Ku ktorej katolíckej cirkvi patria, to je možné zistiť iba vďaka informácii poskytnutej cirkevnými obcami alebo katolíckymi biskupstvami.

Arcibiskup Addis Abeby a metropolita Mons. Berhaneyesus Souraphiel s talianskym kňazom počas otvárania programu na podporu lepšieho zdravotníctva. Foto: wikimedia

Liturgické zvláštnosti

Etiópska katolícka cirkev slávi liturgiu ako jej sesterská pravoslávna cirkev v alexandrijskom obrade. Liturgia pozostáva z dvoch častí: bohoslužba slova a eucharistická časť (anafora). Liturgickým jazykom je spravidla staroetiópsky ge'ez, pričom často sa v niektorých častiach, ako napríklad pri čítaniach, používa hlavný štátny jazyk amharčina. Zvláštnosťou je vloženie filioque („Svätý Duch, ktorý vychádza z Otca i Syna“) do vyznania viery a pri prosbách sa uvádza pápež pred najvyšším predstaviteľom vlastnej cirkvi. Pri pravoslávnych Etiópcoch dôležitý Tabot na oltári, ktorý je napodobeninou archy zmluvy s Mojžišovými tabuľami zákona, sa pri katolíckych Etiópcoch používa iba pri procesiách, a to namiesto predtým bežnej monštrancie. Posviacka vody v rieke (Temqat) ako spomienka na Ježišov krst a pitie požehnanej vojny sa koná v chráme. Aj pri zjednotených spievajú Däbtäras, vyškolení speváci, avšak bez historického odevu. V protiklade k pravoslávnym sa tanec pri speve vynecháva.

Biblia zahŕňa pri Etiópskej katolíckej cirkvi podobne ako pri Rímskokatolíckej cirkvi 72 kníh. Apokryfy, typické u pravoslávnych, chýbajú. K prijatiu Eucharistie sa vyžaduje predchádzajúca spoveď v spovednici, čo pravoslávni odmietajú. Medzičasom sa Etiópska katolícka cirkev vzdáva Gregoriánskeho kalendára prevzatého v minulosti, takže cirkevné sviatky slávi v rovnaký deň ako Etiópska pravoslávna cirkev (10).

Inzercia

Mníšstvo

Etiópska pravoslávna cirkev má v Etiópii a Eritrei 827 kláštorov, ktoré sú väčšinou mužské. Táto cirkev je známa a vážená v celkovom pravosláví pre svoje kláštory ako miesta vzdelanosti a uchovávania tradície (11). Naproti tomu etiópske katolícke mníšstvo sa nevyvíjalo samostatne, ale je súčasťou veľkých rímskokatolíckych reholí. Podľa vatikánskej štatistiky existovalo v roku 2016 v Etiópskej katolíckej cirkvi celkovo 254 mníchov a 421 mníšok. Z toho 155 mníchov a 275 mníšok pôsobilo v arcibiskupstve Addis Abeba, 66 mníchov a 55 mníšok v biskupstve Adigrat, osem mníchov a 48 mníšok v biskupstve Emdeber založenom v roku 2003, ako aj 25 mníchov a 43 mníšok v biskupstve Bahir Dar-Dessie založenom v roku 2015 (12). Mnísi sú cisterciánmi a kapucínmi s vlastnou etiópskou katolíckou vetvou, mníšky sú doma v mnohých rímskokatolíckych ženských reholiach bez vlastnej etiópskej vetvy (13). Mnísi, ako aj mníšky vidia svoje úlohy predovšetkým v školskej práci a v starostlivosti o chorých. 

Katedrála Etiópskej katolíckej cirkvi v meste Adigrat. Foto: wikimedia

Vzdelávanie kléru

Vzdelávanie kňazov sa uskutočňuje najskôr v seminároch biskupstiev. Na ďalšie štúdiá filozofie a teológie je určené Etiópske kolégium v Ríme, ktoré od roku 1971 vedú cisterciáni. Otvorené bolo v roku 1919 a 12. februára 1930 mu boli apoštolskou konštitúciou „Curis ac laboribus“ udelené práva pápežského kolégia (14). V roku 2016 mala Etiópska katolícka cirkev celkovo 66 seminaristov, z toho až 49 v arcibiskupstve Addis Abeba, kde metropolita Addis Abeby abuna Paulos (kardinál Tzadua) v roku 1988 posvätil prvý etiópsky katolícky Seminár sv. Efréma (15). Seminár biskupstva Adigrat mal v roku 2016 šesť seminaristov a seminár v Emdeberi jedenásť seminaristov.

***

Je potešiteľné, že Etiópska katolícka cirkev je podobne ako jej sesterská pravoslávna cirkev rastúcou cirkvou. Zatiaľ čo v roku 1990 existovali dve biskupstvá Addis Abeba a Adigrat s celkovo 59 760 veriacimi, v roku 2016 to boli už štyri biskupstvá so 70 755 veriacimi, a to napriek vysťahovalectvu. Dôvod spočíva v sociálnej a vzdelávacej práci cirkvi vďaka reholiam. Vzdelávacia práca, ktorá má priamy dosah na sociálny štandard obyvateľstva, je popri aktuálnej pomoci pri hladomoroch tým najdôležitejším, pretože je najtrvalejším angažovaním sa cirkvi v Etiópii.

Vychádza so súhlasom časopisu Religion und Gesellschaft in Ost und West. Vybral a preložil otec Ján Krupa.

Poznámky:

 1. K Etiópii a jej náboženstvám pozri Munzinger Länderberichte. Äthiopien. Ravensburg 2015, s. 5-8; www.cnewa.org.
 2. Hage, Wolfgang: Das orientalische Christentum. Stuttgart 2007, s. 211, 213.
 3. Madey, Johannes: Äthiopisch-katholische Kirche. In: Kaufhold, Hubert (Hg.): Kleines Lexikon des Christlichen Orients. Wiesbaden 2007, s. 91.
 4. Porov. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Lateinisch-Deutsch. Hg. von Libero Gerosa und Peter Krämer, übers. von Gert Ludwig und Joachim Budin. Paderborn 2000, Can. 155-173.
 5. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsou.html.
 6. http://www.catholic-hierarchie.org/bishop/bmedhin.html.
 7. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bgebr.html.
 8. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsemahun.html. Počty k veriacim, cirkevným obciam a kňazom v štyroch diecézach sú prevzaté zo štatistiky www.cnewa.org.
 9. „Äthiopien hungert“. In: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg, Nr. 15 vom 10.04.2016, s. 3: „Podľa údajov etiópskej vlády trpí už teraz 18 miliónov ľudí hladom.“
 10. Zelleke, Kefelew; Heyer, Friedrich: Das orthodoxe Äthiopien und Eritrea in jüngster Geschichte. Aachen, Heidelberg 2001, s. 162–163 s poznámkou 307.
 11. Podrobne k tomu Heyer, Friedrich: Die Kirche Äthiopiens. Eine Bestandsaufnahme. Berlin, New York 1971, s. 145-187.
 12. www.cnewa.org.
 13. Madey, Johannes: Äthiopisch-katholisches Mönchtum. In: Kaufhold, Hubert (Hg.): Kleines Lexikon des Christlichen Orients. Wiesbaden 2007, s. 92.
 14. Zelleke, Heyer, Das orthodoxe Äthiopien (Poznámka 10), s. 159-160; Dorner, Nicolaj: Ein Stück Afrika in den Vatikanischen Gärten. 75-Jahr-Jubiläum des Äthiopischen Kollegs. In: Der Christliche Osten 61,1 (2006), s. 26-33.
 15. Madey, Äthiopisch-katholische Kirche (Poznámka 3), s. 91; Hage, Das orientalische Christentum (Poznámka 2), s. 441.

Vychádza so súhlasom časopisu Religion und Gesellschaft in Ost und West.

Z nemčiny preložil otec Ján Krupa

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.