V stopách svätého Tomáša

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
V stopách svätého Tomáša

Mor George Alencherry v Ríme.

Príbeh sýrsko-malabarskej cirkvi, ktorá spája Indiu a Západ.

S vyše štyrmi milónmi veriacich je Sýrsko-malabarská cirkev najväčšia medzi siedmimi cirkvami v juhoindickej Kerale, ktoré sa odvolávajú na apoštola Tomáša a uchovávajú sýrske dedičstvo. A k tomu ešte je počtom svojich veriacich druhou najväčšou cirkvou zjednotenou s Rímom.

V rozhovoroch s miestnymi duchovnými som sa koncom decembra 2014 dozvedel, že Malabari sa vnímajú ako tí, ktorí vždy boli spojení s Rímom. Historicky vzaté, ich prvé spojenie s Rímom existuje až od kolonizácie a s ňou spätej misijnej činnosti Portugalčanov na začiatku 16. storočia.

Prísaha pri Coonen Cross v roku 1653 a vyhnanie Portugalčanov po holandskom dobytí Cochinu v roku 1663 prispeli podstatne k roztriešteniu kedysi jednej cirkvi. Veľká časť Tomášových kresťanov sa podriadilia najskôr Antiochijskému sýrskemu pravoslávnemu patriarchátu.

Malá časť zostala verná Katolíckej cirkvi vďaka misijnej práci karmelitánov. Táto časť verná Rímu tvorila jadro novovznikajúcej cirkvi, ktorá v 19. storočí dostala označenie Sýrsko-malabarská cirkev. V roku 1923 ju Rím zaopatril vlastnou hierarchiou a povýšil Ernakulam na metropolitné sídlo. V roku 1992 pápež Ján Pavol II. povýšil prímasa tejto cirkvi na väčšieho arcibiskupa (1).

Väčší arcibiskup a jeho cirkev

Súčasným prímasom Sýrsko-malabarskej cirkvi je Mor George kardinál Alencherry (2), ktorého 25. mája 2011 zvolila synoda za väčšieho arcibiskupa a 29. mája 2011 ho v Bazilike sv. Márie intornizovala. Voľba sa konala prvý raz bez predošlej aprobácie Rímom, čo umožnil pápež Ján Pavol II. v roku 2004. Sídlom väčšieho arcibiskupa je Cochin-Ernakulam.

Mor George Alencherry bol 18. februára 2012 povýšený pápežom Benediktom XVI. do kardinálskeho stavu. Kardinál Alencherry je členom Kongregácie pre náuku vieru a Kongregácie pre východné cirkvi.

V priebehu rokov 1990 až 2016 vzrástol počet veriacich Sýrsko-malabarskej cirkvi z 2 887 050 na 4 189 349 (3). Cirkev sa člení na 53 biskupstiev, medzi ktorými je päť arcibiskupstiev: Ernakulam-Angamaly, Changanacherry, Kottayam, Tellicherry a Trichur.

Osobitosťou sú indické biskupstvá, ktoré ležia mimo územia Keraly: patria síce k Sýrsko-malabarskej cirkvi, sú však pridružené k latinským (arci)biskupom. Aj v roku 2001 zriadené biskupstvo Chicago v USA podlieha latinskému biskupovi. V roku 2016 malo 87 000 veriacich.  

Mor George Alencherry s Benediktom XVI.

Biskupstvo Melbourne malo v roku 2016 50 000 veriacich. Sýrsko-malabarskí veriaci v Nemecku (2012: 720 rodín) s cirkevnými obcami v Kolíne, Frankfurte a Heidelbergu sú pridružení k rímskokatolíckym biskupstvám, resp. arcibiskupstvám. Vo Švajčiarsku žilo v roku 2012 300 rodín v Berne, Bazileji, Aauraue, Oltene, Schaffhausene a Winterthure/Zürichu. V Rakúsku podliehajú sýrsko-malabarskí veriaci viedenskému arcibiskupovi.

Tých 6 000 veriacich v zálivových štátoch Bahrajn, Katar a Kuvajt je pridružených k Apoštolskému vikariátu Severnej Arábie v Kuvajte. Sýrsko-malabárski veriaci v Ománe, v Spojených arabských emirátoch a v Saudskej Arábii so 41 000 veriacimi podliehajú Apoštolskému vikariátu Južnej Arábie so sídlom v Abú Dhabí. Dvanásteho júna 2015 v Abú Dhabí popri už existujúcom Chráme sv. Jozefa posvätili nový Chrám sv. Pavla, v ktorom sa káže v malayalamskom jazyku.

Pri veriacich v štátoch zálivu ide hlavne o pracovných migrantov a ich rodiny. Arcidiecéza Singapur s 1 000 rodinami podlieha takisto latinskému biskupovi. Veľké cirkevné obce existujú aj v Taliansku, Veľkej Británii a Írsku; v Južnej Afrike žije približne 400 rodín (4).

Vzdelávanie kléru

Sýrsko-malabarská cirkev prevádzkuje viacero vyšších seminárov (major seminaries) v Kerale, z ktorých štyri podliehajú synode cirkvi: St. Joseph's Pontifical Seminary v Mangalapuzhe pri Cochine leží prevažne v obrovskom parku a existuje od roku 1932. Podľa informácie od môjho malabarského priateľa Dr. Michaela Vattappalama, ktorý tam vyučuje, 2. januára 2015 mal tento vyšší seminár približne 300 študentov.

Druhým vyšším seminárom je St. Thomas Apostolic Seminary, ktorý sa nachádza vo Vadavathoore pri Kottayame. Existuje od roku 1962 a podľa informácie od Dr. Michaela Vattappalama má 250 študentov.

Tretím vyšším seminárom je Good Shepherd Major Seminary v Kunnothe pri Kannure v severnej Kerale, v súčasnosti so 150 študentmi. Štvrtým vyšším seminárom je St. Ephrem's Theological College v Ephremnagare pri Satne.

Na týchto cirkevných univerzitách študenti študujú filozofiu a teológiu podobne, ako je to bežné v Nemecku na katolíckych fakultách. Po ich ukončení často pokračujú v štúdiu v Ríme alebo Paríži.

Ikona sv. Tomáša, ku ktorého misii sa hlási sýrsko-malabarská cirkev.

Pri rozhovoroch s duchovnými v Cochine-Ernakulame som si všimol, že väčší arcibiskup a všetci účastníci rozhovoru veľmi dobre rozprávali po nemecky. Počas rímskych semestrálnych prázdnin zvykli niekoľko týždňov zastupovať kňazov čerpajúcich dovolenku v katolíckych farnostiach v Nemecku.

Diecézy prevádzkujú jeden seminár. Je to Maymatha (Mary Matha) Major Seminary v Mannuthy pri Trichure. K tomu ešte prichádzajú viaceré ďalšie semináre kongregácií, ako aj tri pontifikálne inštitúty, jeden z nich v Bangalore (5).

Kongregácie a kláštory

Kongregácie a kontemplatívne rehole hrajú dôležitú úlohu v živote Sýrsko-malabarskej cirkvi. Annuario Pontificio uvádza pre rok 2016 34 147 mníšok a 5 633 mníchov (6).

Najväčšou kongregáciou spomedzi mužských spoločenstiev sú Karmelitáni Nepoškvrnenej Panny Márie (CMI), ktorí majú svoje sídlo v Chavare Hills, Kakkanade, Cochine (7). Generálny predstavený páter Paul ma počas mojej návštevy 3. januára 2015 informoval, že jeho kongregácia založená v roku 1831pracuje v 30 krajinách po celom svete a je rozdelená na 15 provincií. Z nich šesť leží v rámci a deväť mimo Keraly. V súčasnosti táto kongregácia má 1 800 kňazov a 1 200 študentov. V roku 2014 zaznamenali 72 kňazských vysviacok.

Na začiatku 20. storočia boli založené mnohé ďalšie mužské kongregácie, ktorých členovia sú prevažne kňazmi, tak napr. Vincentínská kongregácia (VC) so 455 kňazmi a 2 biskupmi (8).

Syriacký nápis v v sýrsko-malabarskom chráme v Ernakulame.

Oveľa väčšie sú kongregácie určené pre ženy (9). Osobitný význam má Kongregácia Matky Karmelu (CMC), ktorá mala v roku 2012 6 425 členiek (10).  Generalát má v Aluve-Ernakulame. Kongregácia františkánskych klarisiek (FCC) bola založená v roku 1888 v Changanassery a svoje sídlo má v Aluve. V roku 2012 mala 6 936 členiek, z ktorých 6 399 zložilo večné sľuby. Sestry úcty k Najsvätejšej Sviatosti (SABS), kongregácie založenej v roku 1908, majú 4 609 členiek, z nich 4137 s večnými sľubmi (11).

Zvláštnosti

Zvláštnosťou v rámci Sýrsko-malabarskej cirkvi sú Knanayas, ktorí majú vlastné arcibiskupstvo v Kottayame. Odvádzajú sa od Tomáša z Kány, ktorý sa vysťahoval v roku 345 so skupinou kresťanských rodín z Palestíny do Keraly. Knanayas majú približne 200 000 členov, malá časť z nich patrí do Malankarskej jakobitskej sýrskej pravoslávnej cirkvi. Títo indickí kresťania žijú pre seba, svoj klérus si formujú len z vlastných radov. Stať sa členom tejto skupiny je možné len narodením. Sobáš je možný len v rámci skupiny Knanaya (12).

Sýrsko-malabarská cirkev ako katolícka cirkev používa gregoriánsky kalendár. Kňazi sú viazaní celibátom. Cirkev slávi bohoslužby v sýrsko-malabarskom obrade. Základom je list pápeža Jána Pavla II. biskupskej synode cirkvi zo 14. marca 1998, v ktorom pápež povoľuje biskupom samostatne rozhodovať o liturgii (13). Liturgickým jazykom je hovorová reč malayalam, liturgia je pretkaná jednotlivými a chórovými skladbami v sýrčine (14).

Vychádza so súhlasom časopisu Religion und Gesellschaft in Ost und West. Vybral a preložil otec Ján Krupa.

Poznámky:

 1. The Directory of the Syro Malabar Church, publ. by the Major Archiepiscopal Curia of the Syro Malabar Church, Kochi, Kerala 2012, s. 24. Porov. tiež Hage, Wolfgang: Das orientalische Christentum. Stuttgart 2007, s. 328-340; Oeldemann, Johannes: Die Kirchen des christlichen Ostens. Kevelaer 2011, s. 114-115; Madey, Johannes: Syro-malabarische Kirche. In: Kaufhold, Hubert (Hg.): Kleines Lexikon des Christlichen Orients. Wiesbaden 2007, s. 483-485.
 2. Mor = pán. Je to označenie zo sýrskej tradície pre najvyššieho predstaviteľa cirkvi (prímasa).
 3. The Eastern Catholic Churches 2016: www.cnewa.org.
 4. Directory of the Syro Malabar Church (Poznámka 1), s. 333-339.
 5. Directory of the Syro Malabar Church (Anm. 1), s. 30-32.
 6. The Eastern Catholic Churches 2016: www.cnewa.org.
 7. Porov. CMI 175 years 1831-2006, Carmelites of Mary Immaculata. Chavara Hills. Kakkanad, Kochi 2007.
 8. Directory of the Syro Malabare Church (Poznámka 1), s. 393-407.
 9. Directory of the Syro Malabare Church, s. 453-969.
 10. Directory of the Syro Malabare Church, s. 545-607. K reholiam a kongregáciám porov. Madey, Johannes: Syro-malabarische Orden und Kongregationen. In: Kaufhold, Hubert (Hg).: Kleines Lexikon des Christlichen Orients. Wiesbaden 2007, s. 485-486.
 11. Directory of the Syro Malabare Church (Poznámka 1), s. 638-710, 742-796.
 12. Hage, Das orientalische Christentum (Poznámka 1), s. 320-322, 376-377.
 13. Heinz, Andreas: Licht aus dem Osten. Die Eucharistiefeier der Thomas-Christen, der Assyrer und der Chaldäaer mit der Anaphora von Addai und Mari. Trier 2008, s. 403-413.
 14. Heinz, Andreas: Licht aus dem Osten. Die Eucharistiefeier der Thomas-Christen, der Assyrer und der Chaldäaer mit der Anaphora von Addai und Mari. Trier 2008, s. 97-300

Vychádza so súhlasom časopisu Religion und Gesellschaft in Ost und West.

Z nemčiny preložil otec Ján Krupa.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo