Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
18. novembec 2017

Satanské počínanie, za ktoré budete po smrti vydaní pekelnému ohňu

Prinášame unikátne dobové svedectvo o boľševickej revolúcii, ako ho videl ruský patriarcha Tichon v januári 1918.
Satanské počínanie, za ktoré budete po smrti vydaní pekelnému ohňu

Zatknutie sv. Tichona boľševikmi. Ilustračná maľba. Foto: flickr.com

Jeho Blaženosť Tichon (Bellavin) bol patriarchom Moskvy a celej Rusi v rokoch 1917 až 1925. Pred týždňom som na tomto mieste písal, ako bol Tichon 4. novembra (17. novembra podľa gregoriánskeho kalendára) po dlhých diskusiách zvolený za moskovského patriarchu. Odohralo sa to prakticky paralelne s boľševickou revolúciou roku 1917, pričom tým súčasne došlo k obnoveniu úradu patriarchu. Patriarcha Tichon (Belavin) je Rusmi považovaný za svätca, kanonizovaný bol v roku 1989. V čase intronizácie mal 52 rokov.

O Tichonovi možno napísať pútavý text, ale dnes som sa rozhodol nechať prehovoriť jeho samého. Nižšie je text jeho otvoreného listu zo 16. januára 1918, ktorý dokazuje, ako videl boľševickú revolúciu a začiatok jedného z najkrvavejších období v ruských aj svetových dejinách.

Je to svedectvo odvahy, pravdy a hlbokej viery.

 

Spamätajte sa, šialenci, zastavte krviprelievanie!

Ťažké obdobie prežíva Svätá Pravoslávna Cirkev Kristova dnes v ruských krajinách. Proti Kristovej pravde začali jej otvorení i skrytí nepriatelia prenasledovanie, ktoré má slúžiť likvidácii Kristovho diela, aby sa namiesto kresťanskej lásky všade rozsievala zloba, nenávisť a bratovražedný boj. 

Zabudnuté a pošliapané sú Kristove príkazy o láske k blížnemu: denne nás zastihujú správy o hrôzostrašných a beštiálnych vraždeniach úplne nevinných, ba i chorobou k lôžku pripútaných ľudí, ktorí sú vinní nanajvýš z toho dôvodu, že si svedomito plnili svoju povinnosť voči vlasti a všetky svoje sily nasadzovali do služby ľudu pre jeho blaho. Toto všetko prebieha nielen pod rúškom tmy, ale celkom otvorene za bieleho dňa s dosiaľ nepoznanou opovážlivosťou a bezohľadnou ukrutnosťou, bez nejakého rozsudku a za najhrubšieho porušovania zákona a práva. A deje sa to takmer vo všetkých mestách a dedinách našej otčiny, v hlavných mestách, ako aj v najodľahlejších oblastiach (v Petrohrade, Moskve, Irkutsku, Sevastopole atď.).

Toto všetko napĺňa naše srdce hlbokou bolesťou a zármutkom a núti nás adresovať takýmto vyvrheľom ľudského pokolenia trestajúce a výhražné slovo podľa odkazu svätého Apoštola: „Tých, čo hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni.“ (1Tim 5,20)

Spamätajte sa, šialenci, zastavte krviprelievanie! To, čo vy robíte, je nielen neľudským, ale naozaj satanským počínaním, za ktoré budete vydaní po smrti pekelnému ohňu, v tunajšom pozemskom živote ale hroznému zlorečeniu budúcich pokolení.

Skrze moc udelenú nám Bohom vám zakazujeme pristupovať ku Kristovým sviatostiam, vyslovujeme nad vami anatému, keď sa vôbec ešte označujete za kresťanov a aspoň podľa krstu patríte do Pravoslávnej cirkvi.

Vás všetkých, ktorí ste vernými deťmi Pravoslávnej Cirkvi Kristovej, zaprisahávame, aby ste s takýmito vyvrheľmi ľudského pokolenia nevstupovali do žiadneho spoločenstva: „Odstráňte zlého spomedzi seba!“ (1Kor 5,13) 

Aj Svätá Cirkev Kristova je vystavená najkrutejšiemu prenasledovaniu: sviatosti prinášajúce milosť, ktoré posväcujú narodenie človeka na tomto svete alebo požehnávajú manželský zväzok, verejne vyhlasujú za nepotrebné a zbytočné; sväté chrámy ničia ostreľovaním zo smrtonosných kanónov (sväté katedrály moskovského Kremľa) alebo ich plienia a rúhavo znesväcujú (Kaplnka Vykupiteľa v Petrohrade); sväté kláštory uctievané veriacim ľudom (ako Alexandro-Nevskaja a Počajevskaja lavra) si prisvojujú bezbožní vládcovia tmy tohto veku a vyhlasujú ich za údajné vlastníctvo ľudu; školy, ktoré boli udržiavané z prostriedkov Pravoslávnej cirkvi a slúžili vzdelávaniu pastierov Cirkvi a učiteľov viery, vyhlasujú za zbytočné a premieňajú ich na vzdelávacie miesta neviery alebo dokonca na semeništia nemravnosti.

Inzercia

Tichon (Belavin) sa narodil v roku 1865 a bol 11. patriarchom Moskvy a celej Rusi. Zomrel 25. marca 1925 na sviatok Zvestovania Pána. Hneď po smrti bol považovaný za svätca a martýra cirkvi. Foto: wikimedia

Pravoslávne kláštorné a cirkevné majetky odnímajú pod zámienkou, že je to vlastníctvo ľudu, avšak bez nejakého práva k tomu a dokonca bez toho, aby mali na zreteli jedinú určujúcu vôľu tohto ľudu. [...] A moc, ktorá sľubovala nastolenie práva a spravodlivosti, slobody a poriadku v Rusku, necháva všade pôsobiť len bezbrehú svojvôľu a násilie proti každému a zvlášť proti Svätej Pravoslávnej Cirkvi. 

Kde sú hranice tohto zosmiešňovania Cirkvi Kristovej? Ako a čím možno zastaviť tento proti nej nasmerovaný útok besných nepriateľov?

Vyzývame vás všetkých, veriace a verné deti Cirkvi: Dajte sa na obranu našej Svätej Matky, ktorú teraz urážajú a utláčajú.

Nepriatelia Cirkvi si uzurpujú moc nad ňou a nad jej dedičstvom smrtonosnými zbraňami; vy im ale čeľte silou svojej viery a mocným nárekom celého ľudu, ktorý zastaví šialencov a ukáže im, že nemajú právo nazývať sa zástancami blaha ľudu a budovateľmi nového života z príkazu ľudu, veď predsa konajú priamo proti svedomiu ľudu.

Keď ale bude potrebné trpieť za Kristovu vec, vyzývame vás, milované deti Cirkvi, slovami svätého Apoštola, aby ste spoločne s nami vzali na seba tieto utrpenia: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?“ (Rim 8,35)

Vy, bratia arcipastieri a pastieri, neváhajte ani chvíľu vo svojom duchovnom pôsobení a so zápalom vyzývajte svoje stádo k obrane práve pošliapavaných práv Pravoslávnej Cirkvi, aby sa dobrovoľne zaradili do šíkov duchovných bojovníkov, ktorí budú čeliť vonkajšej moci silou svojej neskrotnej, svätej horlivosti za vieru. A máme neochvejnú dôveru, že nepriatelia Cirkvi budú zahanbení a rozptýlení silou Kristovho kríža, lebo pevné je zasľúbenie božského Nositeľa kríža: „Postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18)

 

Tichon, patriarcha Moskvy a celej Rusi

nemčiny preložil otec Ján Krupa.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Nepriatelia lásky: Zlomyseľnosť

Nepriatelia lásky: Zlomyseľnosť

Keď sa človek teší z toho, že druhý trpí, tak pri tejto ľudskej úbohosti spoluúčinkoval ten, ktorý sám je synom zlomyseľnosti. Píše Milan Bubák v pokračovaní svojho cyklu o láske.