Pápež František: Buďte trpezlivými budovateľmi civilizácie stretnutia!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pápež František: Buďte trpezlivými budovateľmi civilizácie stretnutia!

Rímsky pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej počas návštevy v Istanbule v roku 2014. Foto: Vatican media/Aci group

Vo večnom meste sa uskutočnilo 22. stretnutie východných katolíckych biskupov Európy.

V sobotu predpoludním pápež František prijal na audiencii východných katolíckych biskupov Európy, ktorí sa zišli od 11. do 14. septembra v Ríme pri príležitosti obvyklého každoročného stretnutia organizovaného Radou európskych biskupských konferencií (CCEE). Slovenskú gréckokatolícku cirkev reprezentovali všetci traja hierarchovia.

V súvislosti s ústrednou témou tohtoročného stretnutia – „Ekumenické poslanie východných katolíckych cirkví Európy v súčasnosti“ – pápež František vo svojom príhovore pozval východných katolíckych hierarchov, aby boli „strojcami dialógu, podnecovateľmi zmierenia, trpezlivými budovateľmi civilizácie stretnutia“ vo svete, v ktorom „mnohé nerovnosti a rozdelenia ohrozujú mier“.  

Svätý Otec žiadal východných katolíckych biskupov, aby boli „v kresťanskej rodine tými, ktorí sa, pozerajúc na Boha všetkej útechy, usilujú liečiť rany minulosti, prekonávať predsudky a rozdelenia, dávať nadej všetkým, kráčajúc bok po boku s nekatolíckymi bratmi a sestrami“ (viac myšlienok z pápežského príhovoru nájdete tu).

Prednášky kardinálov

V pracovnej časti stretnutia si východní katolícki hierarchovia vypočuli viacero prednášok, ktoré sa týkali rozličných aspektov ekumenického dialógu: modely na obnovenie jednoty Cirkvi, uniatizmus, Balamandské vyhlásenie (1993), Havanské vyhlásenie (2016), prozelytizmus, ekumenický dialóg a činnosť Zmiešanej katolícko-pravoslávnej teologickej komisie, sviatosť Eucharistie a interkomúnio medzi Katolíckou cirkvou a východnými nekatolíckymi cirkvami...

Predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch načrtol pred východnými katolíckymi biskupmi Európy veľmi realistický obraz ekumenizmu. Napriek všetkým pozitívnym trendom nemožno zamlčať, že vlastný cieľ ekumenického hnutia – obnovenie viditeľnej jednoty Cirkvi – nie je dosiaľ dosiahnutý a cesta do tohto cieľa si vyžiada viac času, než sa predpokladalo pred päťdesiatimi rokmi. Táto bolestná situácia súvisí s tým, že k najkontroverznejšie diskutovaným ekumenickým otázkam súčasnosti patrí definícia „cieľa ekumenizmu“. Účastníci dialógu nemajú pred očami „spoločný ekumenický cieľ“, ale odlišné koncepty jednoty Cirkvi. Existuje nebezpečenstvo, že sa vydajú rozličnými smermi, aby následne zistili, že sú od seba vzdialení ešte viac než v minulosti. Preto cirkvi dnes stoja pred novým problémom, konštatoval švajčiarsky kardinál: „Cieľ ekumenického hnutia je čoraz menej zreteľný, niet konsenzu o podobe cirkevnej jednoty, ktorú chceme obnoviť.“

Prezident CCEE kardinál Angelo Bagnasco, janovský arcibiskup, objasnil Františkovu víziu ekumenickej angažovanosti: „spoločne kráčať, spoločne sa modliť a spoločne pracovať“ a potom ešte synodalita.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri hovoril o pastoračných výzvach spätých s prítomnosťou čoraz väčšieho počtu východných kresťanov v Európe, hlavne kresťanov z Blízkeho východu. Aj na stretnutí v Ríme boli prítomní nielen hierarchovia cirkví byzantského obradu, ale aj katolícki biskupi arménskej, maronitskej, chaldejskej, sýrskej i sýrsko-malabarskej cirkvi, ktorí majú na starosti orientálnych katolíkov prisťahovaných do Európy.

Väčší kyjevsko-haličský arcibiskup Sviatoslav Ševčuk zdôraznil, že „ekumenizmus nie je fakultatívny; toto poslanie je súčasťou identity východných katolíckych cirkví.“ Najvyšší hierarcha Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi však upozornil aj na to, že „prekonaním uniatizmu ako modelu na dosiahnutie plnej a viditeľnej ‚jednoty‘ Cirkvi sa dnes spochybňuje alebo dokonca popiera samotný dôvod existencie východných katolíckych cirkvi, a hlavne tých, ktoré sú nazývané ‚uniatske‘.“

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin charakterizoval líniu Svätej stolice v oblasti diplomacie a ekumenickej angažovanosti slovami: „Pokúsiť sa priniesť mier tam, kde dosiaľ vládla nesvornosť, považovať odpustenie za jediný účinný liek po stáročiach vzájomného nepochopenia a nikdy nezabúdať, že láska k blížnemu a pravda patria nerozlučne k sebe.“

Spätosť medzi diplomaciou a ekumenickou angažovanosťou kardinál Parolin objasnil na dvoch príkladoch: Vyhlásenie Dňa pôstu a modlitby za Sýriu a Blízky východ 7. septembra 2013 a stretnutie rímskeho pápeža Františka s moskovským patriarchom Kirillom 12. februára 2016 na Kube.  

Medzičasom už tradícia

V poradí už 22. stretnutie európskych biskupov východného obradu hostilo Pápežské ukrajinské kolégium svätého Jozafáta, ktoré je postavené na vŕšku Gianicolo v bezprostrednej blízkosti Vatikánu. Minuloročné stretnutie hostila italo-albánska eparchia Lungro na juhu Talianska, ktorá práve slávila 100. výročie svojho zriadenia. Od roku 2009 sa tieto stretnutia konajú pod patronátom CCEE.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo