Sv. Jána Pavla II. navrhli na učiteľa Cirkvi a patróna Európy

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Sv. Jána Pavla II. navrhli na učiteľa Cirkvi a patróna Európy

Svätý pápež Ján Pavol II. Zdroj: KBS

Príslušnú žiadosť predostrel pápežovi Františkovi v mene biskupského zboru predseda Konferencie biskupov Poľska, arcibiskup Stanisław Gądecki.

Biskupský zbor Poľska žiada pápeža Františka o to, aby bol sv. Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi a patróna Európy. Príslušnú žiadosť predostrel Svätému Otcovi v mene biskupského zboru predseda Konferencie biskupov Poľska, arcibiskup Stanisław Gądecki. Informovala o tom tlačová správa biskupskej konferencie z 22. októbra, ktorý je dňom liturgickej spomienky na sv. Jána Pavla II.

Ako uvádza tlačová správa, „v roku 2020 budeme sláviť storočnicu narodenia sv. Jána Pavla II. a 15. výročie jeho smrti“. Arcibiskup Gądecki zdôraznil, že „pontifikát poľského pápeža bol plný revolučných rozhodnutí a dôležitých udalostí, ktoré zmenili tvár pápežstva a ovplyvnili beh európskych i svetových dejín“.

„Bohatstvo pontifikátu svätého Jána Pavla II. – mnohými historikmi a teológmi nazývaného Jána Pavla II. Veľkého – pochádza z bohatstva jeho osobnosti. Ako básnik, filozof, teológ a mystik sa realizoval v mnohých dimenziách, od pastoračnej práce a vyučovania, vedenia univerzálnej Cirkvi až po osobné svedectvo svätosti života,“ napísal arcibiskup Gądecki v žiadosti adresovanej pápežovi Františkovi. Zdôraznil tiež, že veľkým úspechom pontifikátu sv. Jána Pavla II. bol jeho príspevok k obnoveniu jednoty v Európe po viac ako päťdesiatich rokoch rozdelenia, ktoré symbolizovala železná opona.

Predseda poľskej biskupskej konferencie poznamenal: „Po zjednocujúcom a kultúru prinášajúcom ohlasovaní evanjelia svätými Cyrilom a Metodom a svätým Vojtechom o vyše tisíc rokov neskôr plody ich činnosti – nielen zo sociálneho, ale aj z náboženského hľadiska – našli svojho patróna a pokračovateľa v osobe poľského pápeža.“

Žiadosť poľských biskupov verejne podporil i kardinál Stanisław Dziwisz, osobný tajomník Karola Wojtyłu od roku 1966 až do jeho smrti, a to počas kongresu Hnutia Europa Christi vo Varšave:

„Odkazom pápeža Wojtyłu je bohatá, všestranná a kreatívna syntéza rozmanitých ciest ľudského myslenia. Niet pochýb o tom, že táto syntéza naďalej zostáva a veľmi dlho zostane dôležitým a komplexným projektom kultúrnej obnovy v celosvetovom meradle. Podľa môjho názoru toto sú zároveň najdôležitejšie dôvody, prečo by mal byť Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi a spolupatróna nášho európskeho domu.“

Učiteľ Cirkvi

Čestný titul „cirkevný učiteľ“ alebo „učiteľ Cirkvi“ (lat. ecclesiae doctor) udeľuje Katolícka cirkev tým, ktorí sa zaslúžili predovšetkým o posvätnú vedu prehĺbením náboženských právd (doctrina eminens) a súčasne sa vyznačovali pravovernosťou (doctrina orthodoxa) a svätosťou života (insignis vitae sanctitas). Ak titul pripadne žene, používa sa označenie „učiteľka Cirkvi“ alebo „cirkevná učiteľka“.

V roku 1295 pápež Bonifác VIII. potvrdil už od 8. storočia dosvedčenú prax označovať za cirkevných učiteľov štyroch západných cirkevných otcov: Ambróza, Augustína, Hieronyma a Gregora Veľkého. V roku 1567 Pius V. vyhlásil za učiteľa Cirkvi dominikánskeho rehoľníka Tomáša Akvinského a v roku 1568 východných cirkevných otcov Jána Zlatoústeho, Bazila Veľkého, Gregora Naziánskeho a Atanáza Alexandrijského.

Keď v roku 1970 pápež Pavol VI. vyhlásil Teréziu z Avily za prvú učiteľku Cirkvi, išlo zároveň o uznanie prínosu žien v Cirkvi, o rozšírenie pojmu doctrina eminens a jasné zdôraznenie mystickej charizmy a spirituálnej stránky náuky ako kritéria.

Kompletný zoznam cirkevných učiteľov/učiteliek obsahuje 36 mien.

Patrón Európy

Čestný titul „patrón Európy“ udeľuje Katolícka cirkev významným svätcom v dejinách, ktorí sa zaslúžili o formovanie duchovného a kultúrneho dedičstva Európy.

Prvým svätcom, ktorý bol vyhlásený za patróna Európy, bol Benedikt z Nursie, a síce v roku 1964 pápežom Pavlom IV. V roku 1980 pápež Ján Pavol II. k nemu doplnil Cyrila a Metoda a v roku 1999 Katarínu Sienskú, Brigitu Švédsku a Teréziu Benediktu z Kríža (Editu Steinovú).

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo