Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Názory Svet kresťanstva
29. máj 2021

Spor o blahorečenie

Vojtaššák pod paľbou

Nech sa prípad detailne a objektívne skúma. Nech sa preskúmajú všetky námietky. Ale selektívny prístup k faktom bude a aj ostane len vykrikovaním zo zákopov.

Vojtaššák pod paľbou

Počas ostatných dvoch týždňov Denník N publikoval dva texty, ktoré sa venovali osobe biskupa Jána Vojtaššáka a procesu jeho blahorečenia.

V tom prvom Miroslav Kocúr nazýva Vojtaššáka „praktickým antisemitom“ a od Katolíckej cirkvi ako inštitúcie očakáva „prijatie zodpovednosti za tisovský režim“.

Autorom druhého je Marián Balázs a Vojtaššáka nazýva „šovinistom, antisemitom a spolutvorcom ľudáckeho režimu“. Balázs píše o Vojtaššákovej „politickej i morálnej zodpovednosti za historicky preukázateľné činy proti ľudskosti“ a nazýva ho „vysokým ústavným činiteľom“.

Už tieto vyjadrenia dostatočne preukazujú, aký kategorický je postoj Kocúra a Balázsa k osobe biskupa Vojtaššáka.

Obávam sa však, že v týchto kategorických súdoch vykonávajú značnú nadprácu a dopúšťajú sa mnohokrát toho, čo vyčítajú protistrane – selektívny prístup k faktom. Nie som historikom, avšak chcem polemizovať s niektorými názormi Kocúra a Balázsa.

Praktický antisemita a arizátor?

Kocúr Vojtaššáka nazýva „praktickým antisemitom“. Jeho antisemitizmus sa podľa neho „prejavoval v jeho drobných krokoch v postupe pri získavaní majetku ľudí, na ktorých sa vzťahoval Židovský kódex“. Selektívny prístup k faktom Kocúr prejavuje napríklad tým, že ignoruje fakt, že biskup Vojtaššák kňazom svojho biskupstva už v roku 1940 zakázal arizovať židovský majetok.

Obaja autori nekompromisne nazývajú Vojtaššáka arizátorom a spomínajú známy prípad Baldovských kúpeľov. Je skutočne objektívne a zodpovedajúce pravde nazvať Vojtaššáka kategoricky arizátorom? Nie som si tým taký istý.

Baldovské kúpele vďaka bankovému úveru kúpil židovský majiteľ Ladislav Fried. Nakoľko úver nebol splatený a majiteľ sa vysťahoval do Palestíny, na kúpele bola uvalená nútená správa. Nútený správca Cyril Salva sám spišskému biskupstvu navrhol, aby kúpele odkúpilo, pretože banka od správcu požadovala splatenie úveru. Vojtaššák súhlasil. Nakoľko však kúpele už boli definované ako židovský majetok, prevod sa mohol udiať len cez arizáciu. De iure zrejme o arizáciu išlo, de facto však biskupstvo kúpele získalo vyplatením úveru v dražbe, ktorú vyhlásil veriteľ – teda banka.

Jednoducho: toto nie je príbeh o arizácii, ktorá je ukradnutím majetku a vyhnaním pôvodného majiteľa. Biskupstvo do chátrajúcich a zanedbaných kúpeľov investovalo milióny korún a sám Vojtaššák sa vyjadril, že „do tohto arizovania biskupstvo skočilo len pod dojmom novinárskych hesiel, že každý, kto má možnosť, povinný je preberať židovské podniky, a preto (...) úprimne ľutuje, že ten židovský podnik kúpilo, a tak draho zaplatilo“.

Aby sme si rozumeli: z pohľadu katolíckej morálky by bola kúpa ukradnutého majetku rozhodne problémom. Je to však tento prípad, keď pôvodný majiteľ nesplácal úver?

Kategoricky nazvať Vojtaššáka arizátorom (a na základe toho praktickým antisemitom) považujem za prvoplánové a ignorujúce skutkový stav.

Spolutvorca ľudáckeho režimu a vysoký ústavný činiteľ?

Balázs Vojtaššáka tituluje týmito prívlastkami. Zodpovedá to pravde?

Inzercia

Iste, Vojtaššák bol členom Štátnej rady. Orgánu, ktorý pochopiteľne nemal žiadnu zákonodarnú moc, navonok však pôsobil ako reprezentatívny orgán, ktorý spoločensky legitimizoval režim.

Nazvať Vojtaššáka pre členstvo v ňom vysokým ústavným činiteľom je podobné, ako keby sme za vysokého ústavného činiteľa mali považovať aj bývalého šéfa poradcov predsedkyne vlády. Takýmito inkvizičnými súdmi sa autori diskvalifikujú.

Za oveľa konštruktívnejší  a objektívnejší považujem názor historika Roberta Letza, ktorý na margo účasti Vojtaššáka v Štátnej rade povedal: „Znamenalo to prevzatie politickej funkcie v hektických vojnových časoch. Práve jeho výroky, ktoré torzovite zachytávajú zápisnice z rokovania v Štátnej rade, obsahujú viacero tvrdení schvaľujúcich vtedajšiu vládnu politiku, kritiku i represívny postup voči židovskému obyvateľstvu. Biskup Vojtaššák zrejme dostatočne neodhadol dôsledky politiky, ktoré Židom v daných podmienkach hrozili“.

Áno, treba povedať, že poznáme výroky, ktoré vyrušujú. Nazvať však Vojtaššáka spolutvorcom režimu je ako z propagandistickej príručky komunistickej strany pri procese „s vlastizradnými biskupmi“.

Čo povedať o procese blahorečenia?

Katolícka cirkev v procesoch svätorečenia (ktorého je blahorečenie prvou fázou) pozná dva spôsoby: prvým je cesta života hrdinských čností, druhou je cesta mučeníckej smrti.

V prvom prípade je potrebné preukázať, že život kandidáta je skutočne príkladným životom hrdinských čností. Práve touto cestou sa pôvodne proces blahorečenia biskupa Vojtaššáka započal. Avšak po niekoľkých rokoch bola cesta procesu zmenená na skúmanie mučeníckej smrti kandidáta.

Nie, neznamená to, že na živote kandidáta nezáleží. Potrebné však bude dokázať nielen to, že biskup Vojtaššák pre svoju vieru nespravodlivo trpel a bol mučený (čo je preukázané), ale najmä to, že jeho smrť možno považovať za mučenícku napriek tomu, že zomrel vo vysokom veku a mimo múrov väznice. Treba však povedať, že je výsostne vecou Katolíckej cirkvi, koho bude uctievať ako mučeníka pre vieru.

Proces blahorečenia biskupa Vojtaššáka je komplikovaný. Spomínal som už zmenu titulu blahorečenia, uviesť môžeme aj skutočnosť, že postulátorov procesu (cirkevných právnikov predkladajúcich žiadosť o svätorečenie za iniciátora procesu) sa už vymenilo toľko, že ich sám všetkých neviem vymenovať. Niekedy sa zdá, akoby sa z procesu stal horúci zemiak... Nedávno boli medializované námietky vyplývajúce z publikácie riaditeľa vatikánskeho historického archívu.

Spor o biskupa Vojtaššáka bude pokračovať zrejme ešte dlho. Nech sa skutočne detailne a objektívne skúma. Nech sa preskúmajú všetky námietky. Ale selektívny prístup k faktom bude a aj ostane len a len vykrikovaním zo zákopov.

Diskusii sa nebránim, ani tu.

Odporúčame