Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
25. december 2015

František: Kde sa rodí Boh, tam prekvitá milosrdenstvo

Svätý Otec František predniesol pred požehnaním Urbi et Orbi dnes napoludnie vianočné posolstvo.
František: Kde sa rodí Boh, tam prekvitá milosrdenstvo

Pápež František predniesol vianočné posolstvo a udelil požehnanie Urbi et Orbi. (Foto - TASR/AP)

Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!

Kristus sa nám narodil, radujme sa v tento deň našej spásy!

Otvorme svoje srdcia a prijmime milosť tohto dňa, ktorým je on sám: Ježiš je ten žiariaci „deň“, ktorý vzišiel na horizonte ľudstva. Je to deň milosrdenstva, v ktorom Boh Otec zjavil ľudstvu svoju nesmiernu nehu. Jasný deň, ktorý zaháňa temnoty strachu a úzkosti. Deň pokoja, v ktorom je možné sa stretnúť, porozprávať sa a predovšetkým sa udobriť. Deň radosti: tej „veľkej radosti“ pre maličkých a ponížených a pre všetok ľud (porov. Lk 2,10).

V tento deň sa z Panny Márie narodil Ježiš, Spasiteľ. Jasličky nám dávajú vidieť „znamenie“ dané od Boha: „dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2,12). Ako pastieri v Betleheme, aj my sa ideme pozrieť na toto znamenie, na túto udalosť, ktorá sa rok čo rok v Cirkvi obnovuje.

Vianoce sú udalosťou, ktorá sa obnovuje v každej rodine, v každej farnosti, v každom spoločenstve, ktoré prijíma Božiu lásku vtelenú v Ježišovi Kristovi. Tak ako Mária, Cirkev ukazuje všetkým toto Božie „znamenie“: Dieťa, ktoré ona nosila v lone a priviedla na svet, no ktoré je Synom Najvyššieho, lebo „je z Ducha Svätého“ (Mt 1,20). A preto on je Spasiteľom, lebo je Božím Baránkom, ktorý sníma hriech sveta (porov. Jn 1,29). Spolu s pastiermi sa pokloňme Baránkovi, uctime si Dobrotu Boha, ktorá sa stala telom, a dovoľme, aby slzy ľútosti naplnili naše oči a obmyli naše srdce. Všetci to potrebujeme.

Len on, iba on nás môže zachrániť. Iba Božie Milosrdenstvo môže ľudstvo oslobodiť od toľkých foriem zla, neraz obludných, ktoré plodí ľudský egoizmus. Božia milosť môže obrátiť srdcia a vytvoriť cesty východiska z ľudsky neriešiteľných situácií.

Kde sa rodí Boh, tam sa rodí nádej. On prináša nádej. Kde sa rodí Boh, tam sa rodí pokoj. A kde sa rodí pokoj, tam nie je viac miesta pre nenávisť a vojnu. A napriek tomu práve tam, kde prišiel na svet Boží Syn v tele, pokračujú napätia a násilnosti a pokoj je ešte stále iba vytúženým darom, ktorý si treba vyprosovať a budovať ho.

Kiež Izraelčania a Palestínčania opäť nadviažu priamy dialóg a dospejú k dohode, ktorá obom národom umožní spolunažívať v zhode, prekonajúc konflikt, ktorý ich dlho stavia proti sebe a má vážne dôsledky pre celý región.

Ježiš je ten žiariaci „deň“, ktorý vzišiel na horizonte ľudstva. Je to deň milosrdenstva, v ktorom Boh Otec zjavil ľudstvu svoju nesmiernu nehu. Zdieľať

Prosme Pána, aby dohoda dosiahnutá na pôde Spojených národov dokázala čím skôr umlčať rinčanie zbraní v Sýrii a vyriešiť humanitárnu situáciu sužovaného obyvateľstva.

Je tiež naliehavé, aby dohoda týkajúca sa Líbye našla podporu všetkých, aby sa prekonali hlboké rozdelenia a násilnosti, ktorými krajina trpí. Nech sa pozornosť celého Medzinárodného spoločenstva jednomyseľne upriami na zastavenie ukrutností, ktoré aj v krajinách ako Irak, Jemen a v subsaharskej Afrike majú dodnes za následok nespočetné obete, zapríčiňujú obrovské utrpenie a nešetria ani historické či kultúrne dedičstvo celých národov.

Myslím i na tých, ktorých zasiahli brutálne teroristické útoky, zvlášť nedávne masakre, ku ktorým došlo vo vzdušnom priestore Egypta, v Bejrúte, Paríži, Bamaku a Tunise.

Nech našim bratom, prenasledovaným v mnohých častiach sveta pre vieru, Dieťa Ježiš daruje útechu a silu. Sú to naši mučeníci dneška.

Prosme o mier a svornosť pre drahé národy Demokratickej republiky Kongo, Burundi a Južného Sudánu, aby sa prostredníctvom dialógu posilnilo spoločné úsilie pri budovaní občianskej spoločnosti preniknutej úprimným duchom zmierenia a vzájomného porozumenia.

Nech Vianoce prinesú skutočný mier aj na Ukrajinu. Nech poskytnú úľavu tým, čo trpia následkami konfliktu, a nech podnietia vôľu k plneniu dosiahnutých dohôd pre znovunastolenie svornosti v celej krajine.

Radosť tohto dňa nech osvecuje úsilie kolumbijského ľudu, aby preniknutý nádejou pokračoval vo svojom nasadení pre nastolenie vytúženého mieru.

Kde sa rodí Boh, tam sa rodí nádej; a kde sa rodí nádej, tam ľudia znovu nachádzajú svoju dôstojnosť. A predsa ešte i dnes sú tu zástupy mužov a žien pozbavených svojej ľudskej dôstojnosti a tak ako malý Ježiško trpiacich chladom, chudobou a odmietnutím zo strany ľudí. Prejavme dnes svoju blízkosť tým, ktorí sú najbezbrannejší, najmä deťom naverbovaným za vojakov, ženám podstupujúcim násilie, obetiam obchodovania s ľuďmi a predaja drog.

Nech sa dostane odmena hojného požehnania tým jednotlivcom i štátom, čo sa podujali veľkodušne zachrániť a prijať mnohých migrantov a utečencov... Zdieľať

Nech nechýba naša opora tým, čo sú na úteku pred biedou a vojnou, ktorí cestujú za často nehumánnych podmienok a nezriedka riskujú i svoj život. Nech sa dostane odmena hojného požehnania tým jednotlivcom i štátom, čo sa podujali veľkodušne zachrániť a prijať mnohých migrantov a utečencov a pomáhajú im vybudovať dôstojnú budúcnosť pre seba a svojich drahých a začleniť sa do spoločnosti, ktorou sú prijatí.

V tento sviatočný deň nech Pán prinavráti nádej tým, čo sú bez práce, a nech podporuje námahu tých, čo nesú verejnú zodpovednosť v oblasti politiky a ekonomiky, aby sa zasadzovali za dosahovanie spoločného dobra a za ochranu dôstojnosti každého jedného ľudského života.

Kde sa rodí Boh, tam prekvitá milosrdenstvo. Ono je tým najhodnotnejším darom, ktorým nás Boh obdarúva, zvlášť v tomto jubilejnom roku, keď sme vyzvaní k tomu, aby sme objavili jemnosť nášho Otca, ktorú prejavuje voči každému z nás. Nech Pán zvlášť obdaruje uväznených, aby zakúsili jeho milosrdnú lásku, ktorá lieči rany a víťazí nad zlom.

A tak sa dnes spoločne radujme zo dňa našej spásy. Kontemplujúc jasličky, uprime zrak na Ježišovu otvorenú náruč, ktorá nám predstavuje milosrdné Božie objatie, a zároveň počúvajme detský hlások Jezuliatka, ktorý nám šepoce: «Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“» (Ž 122,8).

Preklad: Slovenská redakcia VR

Inzercia

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.