Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
06. január 2016

Vianočná encyklika

V deň pravoslávnych Vianoc prinášame slovenský preklad vianočnej encykliky – okružného listu ekumenického patriarchu Bartolomeja.
Vianočná encyklika

Milovaní bratia a sestry v Pánovi,

neha svätej noci Vianoc opäť objíma svet. Uprostred ľudskej námahy a utrpenia, krízy a výziev, hrabivosti a nenávisti, úzkosti a beznádeje ju ponúka tajomstvo božského vtelenia, ktoré je naozaj hmatateľnou a vždy prítomnou realitou, pričom povzbudzuje „obyvateľov sveta priúčať sa spravodlivosti“ (porov. Izaiáš 26,9), pretože „dnes sa narodil náš Spasiteľ“ (Lk 2,11).

Bohužiaľ, v našej dobe mnohí ľudia zmýšľajú podobne ako Herodes, chladnokrvný a bezcitný vrah detí, a rozličnými cestami ničia bezbranné ľudské bytosti. Keď Herodesovi ako pozemskému vodcovi sebeckosť zatemnila myslenie, paradoxne sa cítil byť ohrozený už aj narodením neškodného Dieťaťa. Z tohto dôvodu si zvolil záhubu Dieťaťa ako najvhodnejšiu cestu na ochranu svojej pozemskej moci.

Aby uniklo pred jeho vražednými zámermi, Dieťa Ježiš, o ktorom hovorili anjeli, bolo nútené ujsť do Egypta, čím sa stalo (vyjadrené dnešnou terminológiou) „politickým utečencom“, spolu s Máriou, svojou najsvätejšou matkou a Bohorodičkou, a tiež so spravodlivým Jozefom.

V našej dobe, ktorá je považovaná za dobu pokroku, sú mnohé deti nútené unikať ako utečenci so svojimi rodičmi, aby si zachránili svoje životy, ohrozované rozličnými nepriateľmi. Toto je skutočná hanba pre celé ľudstvo.

Z tohto dôvodu, pri príležitosti narodenia Dieťaťa Ježiša, nášho pravého Vykupiteľa a Spasiteľa, vyhlasujeme z najsvätejšieho Apoštolského, Patriarchálneho a Ekumenického Stolca, že každá spoločnosť musí garantovať bezpečný vývoj detí a rešpektovanie ich práva na život, vzdelanie a normálnu výchovu, ktorá by mala byť zaistená starostlivosťou a formáciou v kontexte tradičnej rodiny, a založená na princípoch lásky, súcity, pokoja a solidarity, ktoré sú darmi ponúknutými nám dnes vteleným Pánom. 

Novonarodený Spasiteľ pozýva každého, aby prijal toto posolstvo spásy pre všetkých ľudí. Je pravda, že v dlhom priebehu ľudských dejín ľudia zakúsili mnohé migrácie a sťahovania. Avšak dúfali sme, že po dvoch svetových vojnách a rozličných vyhláseniach o mieri zo strany cirkvi a politických vodcov a inštitúcií budú moderné spoločnosti schopné zaistiť mierové spolunažívanie ľudí v ich vlastných krajinách. Bohužiaľ, udalosti ukázali niečo iné a otriasli našou nádejou, pretože obrovské masy sú dnes nútené vydať sa na trpkú cestu utečencov, aby unikli pred záhubou.  

Táto stále sa stupňujúca situácia, ktorá neustále produkuje vlny utečencov, zvyšuje zodpovednosť tých z nás, ktorí stále ešte majú to požehnanie, že môžu žiť v mieri a v istom blahobyte, aby nezostali ľahostajnými voči každodenným drámam tisícov našich blížnych. Namiesto toho sme povolaní vyjadriť našu praktickú solidaritu a lásku, vediac, že každý prejav lásky voči nim napokon patrí novonarodenému a vtelenému Božiemu Synovi, ktorý neprišiel na svet ako kráľ a panovník, krutovládca a aristokrat, ale, naopak, ako nahé a bezbranné Dieťa do malých jasieľ, bez domova ako mnohé tisíce ľudí v tejto chvíli, a nútené vo svojich najútlejších rokoch migrovať do vzdialenej krajiny, aby prežilo Herodesovu nenávisť. Nevinná krv dnešných detí na úteku sa vylieva na zem i do mora, zatiaľ čo Herodesova neistá duša „plodí vinu“.  

Božské Dieťa, narodené v Betleheme a na ceste do Egypta, je skutočným ochrancom dnešných utečencov, ktorí sú prenasledovaní novodobými Herodesmi. Dieťa Ježiš, náš Boh, sa „stal slabým pre slabých“ (porov. 1 Kor 9,22), pričom sa vo všetkom stal podobným nám, ktorí sme slabí, unavení, v nebezpečenstve, ako utečenci. Naša pomoc a podpora prenasledovaným a vylúčeným bez ohľadu na rasovú etnickú a náboženskú príslušnosť sa podobá najvzácnejším darom mudrcov pre novonarodeného Pána, nevyčísliteľným pokladom „zlata, kadidla a myrhy“ (porov. Mt 2,11), ide o neodňateľné a trvalé duchovné bohatstvo, ktoré zostane bezchybné naveky a čaká nás v nebeskom kráľovstve.  

Inzercia

Nech každý z nás daruje čokoľvek, čo môžeme, našim bratom a sestrám na úteku, v ktorých vidíme osobu Ježiša Krista. Darujme vzácne dary lásky, obety a súcitu malému Dieťaťu Kristovi narodenému v Betleheme, pričom napodobňujme jeho nežné milosrdenstvo. A klaňajme sa mu s anjelmi, mudrcmi i jednoduchými pastiermi, keď spolu so všetkými svätými prevolávame, „sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj, dobrá vôľa všetkým ľuďom“ (Lk 2,14),

Nech milosť a milosrdenstvo utečenca Dieťaťa Ježiša je s vami všetkými!

 

Vianoce 2015

Váš Horlivý Prosebník pred Bohom

+ Bartolomej

Foto: Theotokos Pantanassa, reprodukcia ikony zo 16. storočia, www.ec-patr.org

Odporúčame