Príčiny a priebeh polemiky okolo pápežových slov o prezervatívoch

Médiá sa podľa očakávania počas prvých dni návštevy pápeža Benedikta XVI. v Afrike zamerali na tému Katolícka cirkev a prezervatívy. Čo k nej skutočne pápež povedal, ako reagovali predstavitelia európskych krajín a organizácií bojujúcich proti AIDS a ako do tejto polemiky zasiahla Svätá stolica?

Pápež si uvedomuje, že AIDS je pre Afriku pohromou. Pozná štatistické údaje, podľa ktorých až 24,8% afrických katolíkov žije s touto chorobou. Na druhej strane Benedikt XVI. vie, že práve katolícke rehole a organizácie poskytujú rozsiahlu pomoc nakazeným. Dalo sa očakávať, že počas návštevy Kamerunu a Angoly sa dotkne aj tejto témy.

Tlačovka na palube lietadla

Na názor, že prezervatívy sú spoľahlivým prostriedkom ochrany pred infikovaním, Benedikt XVI. reagoval už počas tlačovej besedy uskutočnenej počas letu z Ríma do kamerunského hlavného mesta Yoaundé. Na zahraničné apoštolské cesty s pápežom tradične letia aj novinári akreditovaní pri Svätej stolici, ktorí o priebehu návštev informujú najväčšie svetové médiá. Do Kamerunu s Benediktom XVI. letelo asi 50 novinárov. Otázky, ktoré novinári pápežovi kladú musia byť vopred v písomnej podobe predložené hovorcovi Svätej stolice, ktorý z nich vyberie tie, ktoré môžu byť položené. Výberom prešla, okrem ďalších piatich, aj otázka francúzskeho novinára Philippa Visseyriasa z televízie France 2, v ktorej skonštatoval, že postoje Cirkvi k boju proti AIDS sú považované za „nerealistické a neúčinné“. Je zjavné, že Benedikt XVI. chcel, aby táto otázka zaznela.

„Domnievam sa, že je to práve naopak,“ reagoval pápež na slová novinára. „Myslím si, že najefektívnejšia a najkonkrétnejšia v boji proti AIDS je práve Katolícka cirkev.“ Pápež následne spomenul hnutia a rehole, ktoré sú viditeľným aj neviditeľným spôsobom chorým k dispozícii. „Domnievam sa, že problém AIDS nemožno prekonať iba pomocou reklamných sloganov. Ak chýba svedomie, ak si Afričania nepomáhajú, nemožno vyriešiť túto pohromu distribúciou prezervatívov: naopak, existuje riziko, že problémy zväčšia. Riešenie možno nájsť iba v dvojitom úsilí: prvým je humanizácia sexuality, čo znamená duchovnú a ľudskú obnovu, ktorá v sebe zahŕňa nový spôsob prístupu jedného k druhému, a druhým je skutočná náklonnosť predovšetkým k trpiacim osobám, odhodlanie k obetám a sebadarovaniu trpiacim. Toto sú spôsoby, ktoré pomáhajú a ktoré prinášajú viditeľný progres.“ Odpoveď na otázku pápež zakončil poďakovaním všetkým, ktorí takto konajú.

Oneskorené reakcie

Pápežove slová vyvolali búrlivé reakcie nielen zo strany zdravotníckych organizácií, politických predstaviteľov, ale nesúhlas zaznel aj z vnútra Cirkvi. Vatikanista Paolo Rodari z talianskeho ľavicového denníka Il Riformista považuje za zaujímavé, že nesúhlasné reakcie neprišli bezprostredne po prezentácií pápežových postojov, ale až po 24 hodinách. Rodari zdôrazňuje, že Benedikt XVI. sa neprispôsobuje politicky korektnému vyjadrovaniu a jeho slová nemôžu prekvapovať, pretože len zopakoval známy postoj Cirkvi.

„Takéto slová sú neakceptovateľné,“ reagoval na pápežov názor Michel Kazatchikine, výkonný riaditeľ Svetového fondu pre boj s AIDS. Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Eric Chevallier povedal, že politikom neprináleží hodnotiť učenie Cirkvi, ale zároveň dodal, že „slová tohto druhu ohrozujú starostlivosť o verejné zdravie“. Taliansky minister zahraničných vecí Franco Frattini sa k pápežovým slovám odmietol vyjadriť, španielska vláda reagovala informáciou, že v krátkom čase rozdá milión prezervatívov. Spoločné vyhlásenie vydali aj nemecké ministerky Ulla Schmidt a Heidemarie Wieczorek-Zeul: „Prezervatívy chránia život tak v Európe ako aj na iných kontinentoch. V rámci modernej spolupráce pri pokroku sa musí chudobným zabezpečiť prístup k prostriedkom plánovania rodičovstva, medzi ktoré špeciálne patrí používanie prezervatívov.“ Toto vyhlásenie podporil aj pomocný biskup hamburgskej diecézy Hans Jochen Jaschke, ktorý pre nemecký týždenník Die Zeit napísal, že „kto má AIDS, je sexuálne aktívny a nájde si zdravého partnera, musí chrániť druhých aj seba. Prezervatívy môžu ochrániť, aj keď ich ľudia často odmietajú“.

Katolícka liga pre náboženské a občianske práva: Hlupáci!

Pápežovo vyhlásenie podporila Katolícka liga pre náboženské a občianske práva: „Používanie prezervatívov nezabraňuje ďalšiemu šíreniu AIDS.“ Liga sa opiera o výsledky Harvardského centra pre štúdium populácie a rastu. Podľa nich „zníženie počtu ľudí nakazených vírusom HIV zaznamenali tie africké krajiny, v ktorých počas roka, nemali muži a ženy viac ako jedného sexuálneho partnera“. Doktor Edward C. Green, ktorý publikoval výsledky prieskumy skonštatoval, že „krajiny, ktoré zaznamenali pokles HIV súvisel aj s nárastom používania prezervatívov. Ale v každej krajine na celom svete, v ktorej sa znížil počet HIV nakazených ľudí súvisel so zvýšenou sexuálnou vernosťou a zvyčajne aj s úplnou sexuálnou zdržanlivosťou“. Je zjavné, že jeho slová, napriek všetkému, nie sú v úplnej symfónii s pápežovým vyjadrením o tom, že prezervatívy problém len prehlbujú.

Prezident Ligy Bill Donohue zároveň dodal, že „ten, kto si myslí, že distribúcia prezervatívov, vzdelávanie alebo výskum vyriešia problém, ktorý je predovšetkým otázkou nerozvážneho správania sa, je hlupák.“

Korekcia pápežových slov

Denník Corriere della Sera ako aj ďalšie médiá poukázali na skutočnosť, že v oficiálnom prepise pápežových odpovedí na novinárske otázky došlo k úprave. Podľa záznamov novinárov povedal pápež počas tlačovky tieto slová: „Domnievam sa, že problém AIDS nemožno prekonať iba pomocou peňazí, ktoré sú potrebné, ale ak chýba svedomie, ktoré ich vie použiť, nepomôžu; nemožno ho prekonať distribúciou prezervatívov, ktoré, naopak, problém zväčšujú.“ V oficiálnom prepise boli slová o zväčšovaní problému nahradené miernejším konštatovaním o riziku zväčšovania problému a termín prezervatívy je nahradený vágnejším termínom ochranné prostriedky.

Zdroje: Corriere della Sera, TK KBS, Paolo Rodari blog

Foto: www.vatican.va

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo